Verslagen raadsvergaderingen

Raadsvergadering gemeente Gulpen-Wittem 20 juli  2021
Dinsdag 20 juli vond de laatste raadsvergadering van het politieke jaar plaats. Het was een lange vergadering die tot ver na middernacht heeft geduurd. Op de agenda stonden o.a. 'Verantwoord op weg', het Raadsvoorstel CPO Mechelen, de Verbeteragenda Zelfsturing, de scenario's woningen Burgraverweg/Nieuwstraat en het opstellen van een huisvestingsbeleid Op al deze punten is vooruitgang geboekt, dus wij kijken als PRO Gulpen-Wittem zeer tevreden terug op deze raadsvergadering.
Raadsvergadering gemeente Gulpen-Wittem 17 december 2020
Deze laatste raadsvergadering van het jaar was een heel bijzondere. Hij was bijzonder omdat de fracties door de aangescherpte Coronamaatregelen weer vanuit huis en via Zoom zouden vergaderen. Eerder dit jaar was al gebleken dat vergaderen via Zoom veel uitdagingen kent en dat het debat moeilijker te voeren is. Aangezien er twee punten op de agenda stonden die een goed debat nodig hadden, had de raad besloten deze twee punten door te schuiven naar de volgende raadsvergadering (25 februari 2021)
Samenvatting van de  Begrotingsvergadering van donderdag 12 november
Vanaf 14.00 uur vond de begrotingsvergadering in de Raadzaal plaats. Aan die behandeling was al een en ander voorafgegaan. Allereerst werd de begroting ruim een week later verspreid dan gepland, maar daarnaast ging de begroting ook al gepaard met de eerste begrotingswijziging. Over die eerste begrotingswijziging zou het vooral gaan donderdag.
Raadsvergadering 29 oktober 2020
We vergaderden voor het eerst in de compleet ingerichte en aangeklede raadszaal, maar wel op anderhalve meter afstand van elkaar uiteraard. Dat blijft wat ongemakkelijk, maar het is fijn dat we óók kunnen zien wat er buiten het camerabeeld gebeurt. Helaas zien de volgers van de livestream dit niet en worden we daar niet altijd blij van.
Om inwoners op de hoogte te houden van wat wij als PRO Gulpen-Wittem doen in de raadsvergaderingen, en welke overwegingen daarbij horen, zullen wij na elke raadsvergadering een verslag plaatsen van de vergadering vanuit ons perspectief. Dit keer de vergadering van 28 mei 2020, nog steeds via livestream. Als belangrijke punten stonden onder andere de motoren in het Heuvelland en het livestreamen van vergaderingen op de agenda.
Om inwoners op de hoogte te houden van wat wij als PRO Gulpen-Wittem doen in de raadsvergaderingen, en welke overwegingen daarbij horen, zullen wij na elke raadsvergadering een verslag plaatsen van de vergadering vanuit ons perspectief. Dit keer de vergadering van 23 april 2020, met een hele andere manier van vergaderen. Als belangrijke punten stonden onder andere de herinrichting van de raadzaal en financiële steun voor de voedselbank op de agenda.
Om inwoners op de hoogte te houden van wat wij als PRO Gulpen-Wittem doen in de raadsvergaderingen, en welke overwegingen daarbij horen, zullen wij na elke raadsvergadering een verslag plaatsen van de vergadering vanuit ons perspectief. Dit keer de begrotingsvergadering van 7 november 2019.
Om inwoners op de hoogte te houden van wat wij als PRO Gulpen-Wittem doen in de raadsvergaderingen, en welke overwegingen daarbij horen, zullen wij na elke raadsvergadering een verslag plaatsen van de vergadering vanuit ons perspectief. Dit keer de vergadering van 24 oktober 2019, met de bestuursrapportage, het beleidsplan Sociaal Domein en de woningen aan de Nieuwstraat/Burggraverweg als belangrijke agendapunten.
Om inwoners op de hoogte te houden van wat wij als PRO Gulpen-Wittem doen in de raadsvergaderingen, en welke overwegingen daarbij horen, zullen wij na elke raadsvergadering een verslag plaatsen van de vergadering vanuit ons perspectief. Dit keer de vergadering van 26 september 2019, met het recreatiepark in Euverem, de doorontwikkeling van de gemeentelijke organisatie en de aanstelling van een nieuwe griffier als belangrijke agendapunten.
Om inwoners op de hoogte te houden van wat wij als PRO Gulpen-Wittem doen in de raadsvergaderingen, en welke overwegingen daarbij horen, zullen wij na elke raadsvergadering een verslag plaatsen van de vergadering vanuit ons perspectief. Dit keer de vergadering van 27 februari 2019, met de strategische visie en het Wielderhoes als belangrijke agendapunten.

Meer weergeven