Dossiers

Op deze pagina vindt u meer informatie bij enkele belangrijke thema's uit het verkiezingsprogramma. De thema's waarover op deze pagina wordt uitgeweid zijn: 

 • Wonen en flexibele bouw;
 • Duurzame landbouw.

Voorbeelden flexibele prefab bouw

Wonen is een recht en ondanks dat is het voor veel mensen uit diverse leeftijdscategorieën moeilijk om een voor hen geschikte en betaalbare woning te vinden. Door de huidige krapte op de woningmarkt is het vinden van bijvoorbeeld een starterswoning haast onmogelijk. Ook in Gulpen-Wittem rijzen de huizenprijzen, van de toch al weinig beschikbare woningen, de pan uit en daardoor zijn starters genoodzaakt hun heil buiten onze gemeente te gaan zoeken. Dat kán en móét anders! Ouderen blijven noodgedwongen in hun huis wonen omdat er simpelweg te weinig seniorenwoningen zijn. Hun huidige huis levensloopbestendig maken kost in veel gevallen veel geld of is bijvoorbeeld technisch gezien niet mogelijk. Veel ouderen willen het liefste in hun vertrouwde omgeving blijven wonen en dat is volledig terecht. 

Er vindt dus geen doorstroming op de huizenmarkt plaats en dat is uiteindelijk voor niemand goed en dus ook niet goed voor onze kernen. Het is al vaak gezegd, maar wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Om onze basisscholen, verenigingen en bedrijven draaiende te houden is jonge aanwas van vitaal belang. Daarnaast zijn onze senioren ook nog lang niet afgeschreven. Ze draaien volop mee in de samenleving en zijn fitter en actiever dan ooit!

Steeds meer gemeenten en woningcorporaties zien in prefab woningen een goede mogelijkheid om op een snelle en duurzame manier in huisvesting te voorzien. Zo ook PRO Gulpen-Wittem. De productie is immers in een fabriek en de assemblage volgt op de bouwlocatie. Zo bespaart men tijd, geld en spaart men het milieu vanwege de duurzame productietechnieken en materialen. Er zijn in Nederland diverse fabrikanten van prefab woningen, maar de Firma Startblock uit Emmeloord gaat wat dat betreft nog verder. In feite is het geen prefab, maar worden de huizen af fabriek geleverd en op de bouwlocatie geplaatst. De woningen zijn al voorzien van toilet, keuken, badkamer, stopcontacten en verwarming en kunnen verder nog op diverse punten naar smaak aangepast worden. Een Startblock woning meet 50m² verdeeld over 3 verdiepingen. Dat lijkt wellicht klein, maar door een slimme indeling en gebruikmaking van ruimtes lijkt de woning veel groter. De woning meet verder 5 meter breed, 4 meter diep en ruim 8 meter hoog. Daardoor neemt de woning weinig ruimte in beslag en past zo precies op een dieplader. Door deze maten is dit huis dus makkelijk door heel Nederland te vervoeren! De huizen zijn tevens verplaatsbaar. Dit is een zeer groot voordeel omdat men zo de huizen elders zou kunnen gebruiken indien ze hier niet meer nodig zouden zijn. Daarnaast laten de huizen zich bijna volledig recyclen doordat ze voor een groot deel bestaan uit natuurelementen zoals hout uit gecertificeerde FSC- en PEFC bossen. Startblock heeft momenteel projecten in Ridderkerk (32 woningen) en Emmeloord (16 woningen). Wat feiten op een rijtje;

 • De woning voldoet aan alle gestelde eisen van het bouwbesluit. Denk dan aan brandveiligheid, geluidseisen enz;
 • Energiezuinig, wat je verbruikt mag je ook opwekken;
 • In hoge mate circulair, afhankelijk van welstandseisen kan dat zelfs meer dan 90% zijn;
 • De woning is met €100.000 euro exclusief btw en grond zeer betaalbaar.
 • Een korte productietijd van maar 6 dagen per huis af fabriek;
 • Geen sprake van stikstof of fijnstof;
 • Een hoge mate van duurzaamheid, 50 tot 100 jaar
 • Onderhoudsarm, schilderen is overbodig;
 • De woningen zijn verplaatsbaar indien dat nodig is, zelfs nog na 15 of 30 jaar;
 • Sociale betrokkenheid, de woningen worden geproduceerd door mensen en niet door robots. Er is werkgelegenheid en opleiding voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Een bouwfinanciering is niet nodig door de korte bouwtijd. Er liggen dus óók voor onze gemeente kansen om de problemen op de huizenmarkt aan te pakken. De mogelijkheden die Startblock biedt, kunnen voor de gemeente Gulpen-Wittem interessant zijn wat betreft het realiseren van starterswoningen. Het is in elk geval belangrijk om met een frisse blik naar de woonproblematiek te kijken en zich steeds te verdiepen in nieuwe ontwikkelingen. Ook wat betreft het realiseren van seniorenwoningen moeten er volgens PRO Gulpen-Wittem partijen gezocht worden die duurzame oplossingen bieden om senioren veilig en prettig te kunnen laten wonen. Hier wordt nog té weinig in gepionierd. Bij seniorenwoningen denkt men in eerste instantie aan kleine appartementen midden of nabij de dorpskern. Aangezien de senior van tegenwoordig niet meer de senior van pakweg 20 á 30 jaar geleden is, is dat wellicht te makkelijk gedacht. De ruimte in het centrum van onze dorpskernen is sowieso al beperkt en heel wat senioren trekken er tegenwoordig veelvuldig op uit met de (elektrische) fiets of auto en staan meer dan ooit midden in het leven en de maatschappij. Een nultredenwoning met een kleine tuin en adequate berging voor o.a. fietsen nét buiten het centrum of tegen de dorpsrand aan is dan ook een serieuze optie. Senioren zijn inmiddels steeds meer online actief en weten diverse winkels met bezorgmogelijkheden dan ook makkelijk te vinden. Ook steeds meer winkels die in onze dorpen gelegen zijn bezorgen hun artikelen graag aan de deur. 

Het is in elk geval nodig om goed te kijken naar welke type woningen er nodig zijn. De burgers spelen daarin een cruciale rol wat betreft informatievoorziening. Zij moeten gehoord worden in een te organiseren woonbehoefte debat. PRO Gulpen-Wittem wil dat we woningen gaan bouwen waar behoefte aan is en niet investeren in geld verslindende prestigeprojecten. Dat geldt ook voor het aankopen wat betreft (bouw)grond. Niet kopen om het kopen, maar handelen zodra er een goede en serieuze kans zich voordoet. Elke euro kan men immers maar één keer uitgeven. Nieuwe tijden en ontwikkelingen bieden nieuwe kansen en mogelijkheden voor duurzame daadkracht! 

Coöperaties en duurzame landbouw initiatieven in onze regio

Coöperaties en duurzame landbouw initiatieven in onze regio:

 • LOCOtuinen en Gedeelde Weelde in Maastricht;
 • Korte Keten Zeker (W)eten in Eckelrade;
 • Hoeve Corisberg in Heerlen.

Er zijn Buurderijen, Herenboeren en boerderijwinkels zoals de Akkerhof in Vaals en de Gebroeders Spee in Ubachsberg.

In onze gemeente zijn ook al enkele winkels en restaurants die artikelen rechtstreeks betrekken bij de producent, zoals:

 • het Krieltje in Wijlre;
 • Eetwinkel Meertens in Gulpen;
 • de Eyserhalte in Eys;
 • de Gerardushoeve in Eperheide.

En er is BIJ Ons Natuurlijk in Euverem.

 

 

Aanvullende literatuur

 • https://www.nrc.nl/nieuws/2022/01/06/gunnen-we-de-boer-van-de-biokrat-minstens-het-minimumloon-a4075875
 • https://www.nrc.nl/nieuws/2022/01/20/recordomzet-in-agrarische-sector-sierteelt-gaat-stijf-aan-kop-a4081258