Informatie kandidaten gemeenteraadsverkiezingen 2022

Op deze pagina leest u wie zich kandidaat heeft gesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 en waarom. Veel leesplezier!

1. Marion van der Kleij

Graag ben ik weer úw wethouder!

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 beloonden ruim 1.000 inwoners mij met hun stem voor mijn jarenlange inzet als gemeenteraadslid. Dankbaar en blij werd ik wethouder Sociaal Domein, Kunst en Cultuur en Duurzaamheid. 

 

Als wethouder heb ik ruim twee jaar hard mogen werken aan sociale doelen zoals armoedebestrijding, gezonde jeugd en de ondersteuning van ouderen en mantelzorgers. Ik gaf steun aan initiatieven om werkloze inwoners een zinvolle dagbesteding te geven, door werk of een andere vorm van participatie. Jeugd en onderwijs liggen mij na aan het hart en ik greep dan ook alle kansen aan om te voorkomen dat jongeren in de jeugdzorg terecht komen. 

 

Ik dacht mee met kunstenaars hoe we ‘onze’ kunst en cultuur nog meer op de kaart konden zetten en toegankelijk maken voor iedereen. 

Ik ontwikkelde het Groen Loket om duurzaamheid een uitdaging te maken van, voor en door inwoners.

 

Helaas kwam er vroegtijdig een einde aan mijn wethouderschap. Dat was voor mij geen reden om stil te zitten: de afgelopen jaren heb ik mij maatschappelijk ingezet voor oa burgerinitiatief Kleurrijk Mechelen en als manager bij Vluchtelingenwerk. 

 

Natuurlijk was het plotselinge einde van mijn wethouderschap niet fijn. Ik heb mijn klus niet kunnen afmaken en kan niet wachten om weer aan de slag te gaan. Ik heb er goede hoop op dat wij genoeg stemmen binnenhalen om op 16 maart als overwinnaar uit de bus te komen en samen met anderen voor u weer aan de slag te gaan. Daar heb ik wel uw stem voor nodig. 

 

Makkelijk te vinden op de kieslijst: Lijst 1, nummer 1!

2. Jack Cremers

Het moest anders

Vier jaar geleden stond ik aan de basis van PRO Gulpen-Wittem, een nieuwe politieke beweging in onze gemeente met een duidelijk doel: eerlijke politiek waar de inwoners centraal staan en écht serieus worden genomen. Ik was lijsttrekker  en u gaf me het vertrouwen met bijna 500 stemmen waarvan 250 in mijn geliefde woonplaats Eys.

 

Het kon anders

Als fractievoorzitter van PRO Gulpen-Wittem heb ik vier jaar hard gewerkt om  dat vertrouwen waar te maken. Het was niet altijd gemakkelijk, eerst in de coalitie met veel nieuwe mensen en veel tegenwerking, daarna de lockdown door het Coronavirus en tenslotte de coalitiebreuk. Toch durf ik te zeggen dat door PRO Gulpen-Wittem er veel is verbeterd in de bestuurscultuur in onze gemeente. Wij houden niet van politieke spelletjes, we nemen altijd besluiten vanuit onze idealen. We zijn kritisch, maar altijd constructief, in het belang van de inwoners van onze gemeente. 

 

Samen met u

Het raadswerk is breed, er komen heel veel verschillende zaken aan de orde waarover je kan mee beslissen. Zelf zet ik me vooral in voor de bescherming van ons kwetsbare landschap, zoals op Trintelen, de invulling van de openbare ruimte,  samen met inwoners, zoals in Eys op het Pendileterrein en het opnieuw opstarten na de Coronapandemie van kunst en cultuur.

 

Ik reken op uw stem

Graag willen wij na maart 2022 terug in de rol die u ons als grootste partij in 2018 toedeelde: bestuursverantwoordelijkheid nemen namens u allen. We hebben er de mensen voor, zowel in de uitvoerende als in de controlerende taak. Ik reken op u als stemmers, u kunt op mij rekenen. 

3. Sacha Vos

Als raadslid ga ik graag met inwoners in gesprek, luister naar ze en wijs ze de weg als dat nodig is. Ook de komende raadsperiode ga ik graag weer voor u aan de slag. 

 

Wonen voor jong en oud

Koopwoningen krijgen zelfbewoningsplicht en kunnen geen vakantiehuis meer worden. Bij verhuur van woningen van corporaties krijgen inwoners uit Gulpen-Wittem voorrang bij toewijzing. Bij wooninitiatieven vanuit onze inwoners gaan we meer kijken naar de mogelijkheden i.p.v. focussen op alle beperkingen. ‘Out of the box’ denken is noodzakelijk om doorstroming op gang te brengen zodat jongeren en ouderen in de gemeente kunnen blijven wonen. Dit is ook in het belang van mantelzorg, onze verenigingen en voorzieningen.  

 

Toerisme dat goed is voor gasten, ondernemers én inwoners

Mijn motie namens PRO Gulpen-Wittem om weer evenwicht te krijgen tussen het broodnodige toerisme en de leefbaarheid in de kernen wordt in de gemeenten Gulpen-Wittem, Vaals en Eijsden-Margraten uitgewerkt. Verkeer moeten we kunnen reguleren tijdens piekmomenten. Bepaalde wegen moeten dan afgesloten kunnen worden voor gemotoriseerd verkeer, ter bescherming van onze inwoners en recreanten. Ook moet er een oplossing komen voor de overlast van geparkeerde fietsen in de gemeente. 

 

Iedereen doet mee

Iedereen moet zich veilig kunnen voelen.  Het mag niet uitmaken wat je leeftijd is, waar je wieg heeft gestaan, wat je opleiding is, je geaardheid, je inkomsten en of je een handicap hebt. Openbare gebouwen, maar ook regelingen, moeten voor iedereen toegankelijk zijn. Graag wil ik weer met ú samen werken aan een gemeente waar onze inwoners graag wonen, werken, recreëren, meetellen en meedoen!  

4. Lodewijk Duyvendak

Geboren op het platteland, getogen in de stad. Beide hebben charme, verruimen het blikveld en dragen bij aan begrip voor andere mensen en hun meningen. Dertig jaar geleden leerde ik, vanwege de liefde, het Heuvelland kennen en daar zijn we uiteindelijk ook neergestreken. Sinds die tijd beschouw ik ons zicht op het Geuldal als mijn thuis. Ik ben raadslid voor PRO Gulpen-Wittem en met uw stem wil ik dat graag weer vier jaar zijn. 

 

PRO is eerlijk

We hebben er jarenlang voor gepleit, en nu is het een feit. Iedereen kan via de livestream zien en horen hoe er in de raadzaal wordt gedebatteerd. Als commissievoorzitter bevorder ik daarbij een goede sfeer en respectvolle omgangsvormen.

 

PRO is duurzaam

Mijn wens is dat ons voedsel zoveel als mogelijk lokaal wordt geproduceerd. Zo zijn we minder afhankelijk van de grillen van de wereldmarkt. Als meer winkels direct inkopen bij de producent is beter bekend wat we eten en hoe het is geteeld. Bovendien: als daarbij alle kosten worden toegerekend, dus ook de milieubelasting, zal de prijsvorming eerlijker zijn.

 

PRO is sociaal

PRO ondersteunt initiatieven van inwoners zoals de Hoeskamers, Taalcafés en Samen-Eten projecten. Zelf voeg ik de daad bij het woord, en gelukkig velen met mij, als vrijwilliger bij de Paus Franciscusgroep in mijn woonplaats Wijlre. Dus ik weet uit ervaring hoe waardevol dit is. 

 

Graag ga ik weer vier jaar als raadslid voor onze inwoners aan de slag!

Willem Ubaghs

Oorspronkelijk uit Lemiers, nu op mijn plek in Ingber. Getrouwd, kinderen, kleinkinderen. Politiek met de paplepel ingekregen en al vele jaren lid van D66. 40 jaar gewerkt, afwisselend in de grafische wereld en het onderwijs. Ervaring als raadslid en wethouder in Vaals.

 

Vertrouwen terugwinnen

Veel mensen zijn het vertrouwen in de politiek helemaal kwijt. Begrijpelijk na alles wat de afgelopen jaren is gebeurd. Niet voldoende woningen, steeds meer armoede en sociale onrechtvaardigheid. Daarbij is de samenleving voor veel inwoners wel erg ingewikkeld geworden. Dat deel van de bevolking mist gewoon de aansluiting.

 

Luisteren naar de inwoners

Voor iedereen alles goed doen is niet mogelijk maar we kunnen naar de burgers luisteren,  hen serieus  nemen en zelf het goede voorbeeld geven. Zorg voor de mensen zoals een vader voor zijn gezin. Veel mensen kunnen dingen zelf regelen maar help degenen die het niet kunnen, dan zijn we al een stuk op de goede weg.

 

Zaken als woningbouw, toerisme, armoedebestrijding en milieu staan voor PRO Gulpen-Wittem hoog op de agenda.

 

Er is genoeg te doen en PRO heeft mensen die dat kunnen. Maar, het kan alleen met úw stem op 16 maart.

6. René Nijssen

Bijdragen aan een eerlijke en integere bestuurscultuur

Mijn politieke belangstelling is begonnen met de verbazing over de bestuurscultuur in Limburg. Het boek “De Vriendenrepubliek” van Joep Dohmen onderstreepte dat. De afgelopen raadsperiode heb ik samen met mijn collega PRO-raadsleden en wethouders gewerkt aan een nieuwe bestuurscultuur, waarbij de inhoud van het debat voorop staat en niet de vraag wie of welke partij iets naar voren brengt.

 

Bouwen aan een energieneutrale toekomst voor iedereen

De opwarming van de aarde en de daarbij behorende klimaatveranderingen ervaren we helaas allemaal. Denk aan de overstromingen die in de zomer ook onze gemeente hebben getroffen. Nu maatregelen nemen is noodzakelijk. Daarom willen we het mogelijk maken om kleine zonnevelden, met direct rendement voor de inwoners, aan te leggen. Alleen daar waar dit in ons mooie landschap past.

Op mijn initiatief heeft PRO in de gemeenteraad het voorstel gedaan om te komen tot een fonds voor burgerinitiatieven voor de energietransitie en om energie-armoede tegen te gaan. PRO wil daarvoor minimaal €300.000,- beschikbaar stellen.

 

Goed op úw geld passen

Een financieel gezonde gemeente moet reserves hebben om reële risico’s op te kunnen vangen. Maar een gemeente is geen spaarclub die als doel heeft om het eigen vermogen zo groot mogelijk te maken. Een voldoende reservepositie is dan ook goed genoeg. Zo kunnen we ook de belastingen matigen, duurzame investeringen doen en zorgen voor meer preventie binnen het Sociale Domein. 

7. Egid van Houtem

Als raadslid ga ik graag met inwoners in gesprek, luister

Van 2010 tot 2016 was ik raadslid. Destijds een stevige opgave met een jong gezin en eigen bedrijf. Met mijn grote maatschappelijke betrokkenheid wil ik mij nu graag weer inzetten voor onze mooie gemeente. Ik ben opgegroeid in Epen, en woon al weer enkele jaren met veel plezier in Reijmerstok. Ik ben voor PRO de tweede wethouderskandidaat.

 

Ik werk graag aan grote maatschappelijke opgaven met kennis en creativiteit waarbij inbreng van burgers, professionals en lessen van ver en dichtbij zorgen voor een betere gemeente. Duurzaam, eerlijk en sociaal!

 

De coronapandemie heeft veel kapot gemaakt. Verenigingen verdienen steun en nieuwe oplossingen. Een kans om te werken aan kwaliteit!

 

Woonruimte houdt onze kernen vitaal, dat vraagt om nieuwe (tijdelijke) vormen voor jong tot oud. Duurzaam en betaalbaar! 

8. Iris Willems

Een vernieuwende gemeente

Het is belangrijk dat onze gemeente aantrekkelijk blijft voor jongeren, zodat ze later, na hun studie graag terugkeren om hier te wonen. Als jongere heb ik een andere kijk op dingen en graag wil ik meedenken hoe we dit voor elkaar krijgen. Ik ben bestuurslid van de debatclub van het Sophianum. Ook voor jongeren is debatteren belangrijk omdat je daarmee bewuster wordt van problemen in je eigen omgeving en de wereld. Ook leer je op een leuke manier over verschillende maatschappeljke onderwerpen en de politiek.

Ik vind het belangrijk dat we een maatschappij hebben waarin iedereen zich welkom voelt. Daarom organiseer ik jaarlijks op Scholengemeenschap Sophianum met de GSA ‘Paarse Vrijdag’, een dag waarop scholieren door het dragen van de kleur paars hun solidariteit kunnen tonen met lhbti+’ers. Verenigingen zijn belangrijk voor de dorpen. Zelf ben ik actief lid van Scouting Sint Martinus.

 

Vertegenwoordigster van jongeren

1 op de 5 inwoners van Gulpen-Wittem is niet ouder dan 25 jaar. Vertegenwoordiging in de gemeenteraad is daarom vanzelfsprekend en nodig.

 

Duurzaam en groen

Dingen waar we blij mee zijn moeten we niet voor lief nemen. Daarom moeten we ons nu inzetten voor een duurzame en groene wereld.

 

Sociaal en inclusief

Limburgse gezelligheid en Nederlandse tolerantie ook écht uitvoeren. Dat betekent mensen accepteren en minderheden niet vergeten.

Ik wil samen met andere jongeren en enthousiastelingen, me inzetten voor leuke activiteiten en het verenigingsleven. De gezelligheid, die we zo gemist hebben in de pandemie, moeten we echt weer terug krijgen. 

9. Leon Hupperichs

Bescherm en versterk ons landschap

Door veranderend agrarisch grondgebruik, oprukkende woon- wijken, recreatie en toerisme, de energietransitie, maar ook teruglopende subsidies voor landschapsbeheer staat ons unieke landschap onder grote druk.

 

Wij zijn met ons allen verantwoordelijk voor ons vijfsterrenlandschap

Het vijfsterren-landschap is van ons allemaal, dus we mogen het behoud en het beheer ervan niet overlaten aan een handvol mensen. Ik wil me er voor inzetten om de mensen die ons land- schap goed beheren hiervoor voldoende te belonen en die dit nog niet doen, de ogen hiervoor te openen en hen te stimuleren er zich hiervoor in te spannen.

 

Stimuleer natuur-inclusieve landbouw en kringlooplandbouw

Ik wil samen met burgers, bedrijven en bezoekers zoeken naar duurzame oplossingen. Hierbij wil ik de agrariërs in onze gemeente, die op zoek zijn naar een nieuwe en duurzame en natuur-inclusieve wijze van voedselproductie, helpen. Ik wil me inzetten voor initiatieven die leiden tot een groene kringloopeconomie, zoals een regionale coöperatie voor streekproducten of het stimuleren van biologische landbouw. 

10. Claire van Proemeren

Bij het horen van ‘PRO Gulpen-Wittem’ denk ik aan: energie, daadkracht, betrokkenheid en dicht bij de burger.

 

Creëer gelijke kansen voor iedereen

Met die waarden in mijn achterhoofd wil ik mij dan ook inzetten voor de inwoners van Gulpen-Wittem. Centraal hierbij staat het creëren van gelijke kansen voor iedereen. Jongeren, maar ook ouderen, moeten bovendien méér ruimte krijgen om zich te ontwikkelen in onze gemeente.

 

Bescherm en waardeer ons cultureel erfgoed

Daarnaast wil ik mij sterk maken voor de bescherming en waardering van ons prachtige erfgoed en alle uitingen die met (cultuur)historie te maken hebben.

 

Stimuleer kunst en cultuur

Tenslotte wil ik ervoor zorgen dat onze gemeente kunst en cultuur méér gaat stimuleren. Ik ben er immers van overtuigd dat deze het leven niet alleen mooier maken: ze maken het ook beter door een belangrijke rol te spelen bij zelfreflectie en wederzijds begrip in de samenleving. Dát moeten we koesteren. 

11. Jeroen Kockelkoren

Ik ben Jeroen Kockelkoren en woon in Wijlre. Ik ben 36 jaar, getrouwd, werkzaam bij VDL Nedcar en lid van schutterij St. Maternus Wijlre.

 

Er is snel toekomstgericht woonbeleid nodig om de woningnood onder starters snel en betaalbaar te verlichten.Nieuw te bouwen seniorenwoningen bevorderen de doorstroom op de woningmarkt. Onze inwoners moeten een kans krijgen om in Gulpen-Wittem te kunnen blijven wonen! 

 

De ondernemers van Gulpen-Wittem zijn ons economisch kloppend hart. Ze bieden werkgelegenheid, gemak, sfeer én zijn goede sponsorpartners. Ondernemers moeten kunnen rekenen op een gemeente die daar waar nodig, meedenkt en wil luisteren naar nieuwe ideeën!

12. Rob Moeke

Als bestuurder in 4 verschillende organisaties lever ik een bijdrage aan de kwaliteit en innovatie van de (alternatieve) zorg in Nederland.

 

Daarnaast ben ik ledenraadslid van RABO-bank Limburg Zuid Oost en heb zitting in de provinciale commissie financieel gezond leven.

 

De transparante manier van politiek bedrijven waardoor de inwoners weten waar ze op stemmen spreekt mij zeer aan.

 

Kiezen voor PRO is kiezen voor verantwoorde vernieuwing met respect en aandacht voor mens en milieu.

13. Rob Schins

Ik ben Rob Schins, geboren en getogen in Gulpen. Ik werk bij de belastingdienst als behandelfunctionaris loonheffingen buitenland.

 

Ik heb voor PRO Gulpen-Wittem gekozen omdat het een lokale progressieve partij is die midden in onze samenleving staat. Wij luisteren naar de burgers en laten hun meebeslissen.

 

Ik ben blij dat PRO Gulpen-Wittem zich inzet voor eerlijke politiek, het woningtekort en behoud van onze groene landschap.

14. Petra van Wageningen-Biegel

In het dagelijks leven werk ik met veel plezier bij het taalmaatjes-project van Humanitas Maastricht-Heuvelland. Als vrijwillig coördinator voor het Heuvelland weet ik hoe belangrijk vrijwilligerswerk is.      

Ik ben al vanaf de oprichting  lid van PRO. In mijn beleving was er in onze gemeente geen partij die daadwerkelijk opkwam voor de burgers en die duurzaamheid hoog in het vaandel had staan. Bij PRO vond en vind ik gelijkgezinden. Opgegroeid in de jaren 70 (Club van Rome) heb ik mij altijd al bezig gehouden met klimaatontwikkelingen en duurzaamheid. Gezien de dramatische ontwikkelingen zijn mijn zorgen alleen maar groter geworden.

15. Hans Jacobs

Sinds een aantal jaren woon ik als vroeg-gepensioneerde in Reijmerstok. Ik wil me graag inzetten voor alle burgers van de gemeente. PRO is de groenste partij van Gulpen-Wittem en zet zich in voor burgerparticipatie en krijgt daarom mijn steun.

16. Jef Brauers

Na een werkzaam leven van ruim drie decennia bij Limburgs Dagblad/De Limburger vul ik mijn agenda nu met vrijwilligerswerk bij Klooster Wittem en met het organiseren van concerten/lezingen.  Ik ben vier jaar geleden lid geworden van PRO Gulpen-Wittem. Ik vond en vind dat er behoefte is aan een nieuwe, frisse wind. PRO kijkt daarbij verder dan alleen maar de kerktoren van het eigen dorp. Als ik de verkiezingsprogramma’s van de partijen vergelijk, dan weet ik dat ik bij PRO goed zit op voor mij belangrijke punten zoals sociaal beleid, milieu, samenwerking in het cultureel (verenigings)leven, en natuur en landschap.

17. Jeanny Vanhautem-Geron

Ik werk aan de balie (vestigingen buitenland) bij de gemeente Kerkrade en heb mijn eigen bedrijfje ‘Bij bijzonder momenten’ waar ik mooie levensmomenten zoals een huwelijk of de komst van een kindje in een ceremonie vorm geef. Ik ben al vele jaren lid van PRO omdat ik het belangrijk vind dat het milieu en de omgeving waarin we leven, maar ook gelijke kansen voor iederéén centraal staan. Het woonbeleid voor jong en oud met daaraan gekoppeld de dreigende achteruitgang van de leefbaarheid in de kernen (zelfbewoningsplicht) is voor mij een belangrijk onderwerp.

18. Wim van der Hoeven

Via Aruba, Canada, Bonaire, de Randstad en België ben ik in 2011 in Mechelen beland, waar ik onder meer betrokken raakte bij de herdenkingsactiviteiten voor de Tweede Wereldoorlog.   

Na het lezen van het programma realiseerde ik me dat ik mijn hele leven al ‘PRO' ben. Toen in de jaren zeventig grote armoede heerste op de Antilliaanse eilanden heb ik als vakbondsvoorzitter samen met andere leiders de 'toko-non-profit' opgericht, vergelijkbaar met de voedselbank. PRO zet zich in voor een harde aanpak van armoede, en dat is precies het programmapunt dat als een rode draad door mijn leven loopt. 

19. Ria Butinc-Kersic

Zonder Taal geen Toekomst.

Daarom ben ik vrijwilligster bij het Taalcafe op woensdagavovond dat voor iedereen toegankelijk is.

PRO was er voor mensen die het niet alleen konden.

En dat blijft zo, daarom PRO.

20. Willy Brandsma

Ik ben Willy Brandsma, 55 jaar, getrouwd, twee kinderen en woonachtig in Partij. In het verleden ben ik werkzaam geweest in de zorg waar mijn hart duidelijk ligt. Door omstandigheden is dat helaas niet meer mogelijk.  Afgelopen jaren heb ik met veel plezier gewerkt bij het tankstation Wittem. Ik hoop mij in de toekomst weer volop te kunnen inzetten voor de samenleving. Ik sta voor een sociaal en rechtvaardig beleid en streef naar gelijke kansen voor iedereen. Dat sluit prima aan bij de uitgangspunten en wensen van PRO.

21. Julia Grotenrath

Mijn naam is Julia Grotenrath en ik ben 32 jaar. Woonachtig in Eys en actief in het verenigingsleven. Ik werk als salesmanager bij een duurzame start up (IM efficiency) en ben van oorsprong docent. Ik heb voor PRO gekozen omdat mij het open en sociale karakter van PRO goed bevalt. Niet bang zijn om kritische vragen te stellen en zaken anders aan te pakken dan “zo is het altijd gegaan”. Vooral als het gaat om een eerlijker woonbeleid ook voor starters en het verminderen van de gevolgen van overstromingen en perioden van droogte zijn twee belangrijke kernpunten voor mij.

22. Wim Hendriks

Komende uit de ontwikkelingssamenwerking en later bij hoger en middelbaar onderwijs vond ik mijn plek in Wahlwiller. Daar kom ik goed aan mijn hobby toe komen; velen kennen mij als d’r wienboer va Wilder.

 

Via Groen Links kom ik uit bij PRO; moet je ook bij komen, omdat ze naast politiek actief ook veel maatschappelijk interessante en belangrijke thema’s aan de orde stellen via het organiseren van workshops, themabijeenkomsten en symposia.

 

Op deze wijze wordt duidelijk hoe je de grote (wereld)problemen als klimaatverandering, stikstofproblematiek, kansengelijkheid, opwarming van de aarde, enz. op lokaal niveau in Gulpen-Wittem kunt en moet aanpakken. Dat vind je duidelijk terug in het verkiezingsprogramma van PRO. En dat spreekt mij dan weer heel erg aan.

23. Paula van den Boorn-Sangers

Ik ben werkzaam in zorgcentrum ’t Brook in Voerendaal. Ik heb er bewust voor gekozen om lid te worden van PRO Gulpen-Wittem. De reden is simpel: ik heb van meet af aan het gevoel gehad dat deze partij aan  eerlijke politiek doet en dat is voor mij toch echt heel belangrijk. Daarnaast hecht ik veel waarde aan de bescherming van ons prachtige vijfsterren-landschap. Gelukkig vind ik bij PRO alleen maar mensen die dat ook super-belangrijk vinden!

24. Hein Dautzenberg

Ik geniet er van om te kunnen wonen en leven in het prachtige Gulpen-Wittem.

Ook geniet ik er van dat ik kan bijdragen aan de energie die de PRO-leden in de gemeenschap investeren.

Mijn hart gaat hierbij vooral uit naar armoedebestrijding en het woonbeleid voor jong en oud.

25. Constance Kerremans

Voor mij, als actief lid van het IVN,  is het behoud van het Limburgse cultuurlandschap, op korte én lange termijn, een van de belangrijkste reden om me politiek in te zetten als burgerfractielid, inmiddels al 12 jaar. Dat betekent: knokken voor het behoud van de schaarse open en groene gebieden, bevorderen van de landbouwtransitie en de biodiversiteit. Bij PRO zie ik, dat men niet ad-hoc te werk wil gaan, maar planmatig vanuit een visie, ook ten aanzien van samenhangende onderwerpen als het woonbeleid, de energietransitie en de toeristische druk. 

 

Vanuit mijn verleden als schoolpsychologe steun ik ook hun systematische aandacht voor kwetsbare kinderen en hun ouders. Bij ontwikkelingen t.a.v. onderwijs en jeugdzorg  probeer ik mijn expertise in te zetten.

26. Jack Vinken

Opgeleid als jurist en vastgoedbedrijfskundige heb ik het grootste deel van mijn arbeidzame leven gewerkt als directeur/bestuurder van verschillende organisaties. Sinds mijn vroegpensioen zet ik mij  bestuurlijk in voor consumentenbelangen bij o.a. de Consumentenbond, de ANWB en de RABObank.

 

PRO heeft laten zien te luisteren naar de kiezer/inwoner van Gulpen-Wittem. Dàt en de aandacht voor de natuur en het unieke landschap van onze mooie gemeente zorgen ervoor dat ik PRO, en daarmee Gulpen-Wittem, graag een duw in de goede  richting geef! Doet u dat ook?!”

27. Giel Blom

Ik ben Giel Blom (66), getrouwd, heb een dochter en drie kleinkinderen. Een  groot deel van mijn leven, ruim dertig jaar, heb ik in Slenaken gewoond. Samen met veel collega’s zijn we de afgelopen jaren in een echt gevecht geraakt met Defensie. Dat heeft alles te maken met het feit dat wij daar lange tijd onbeschermd  met Chroom6, Carc, PX-10 en Verarmd Uranium hebben moeten werken. Hierdoor heb ik veel collega’s verloren en heb ik helaas ook heel veel ernstig zieke collega’s gehad. Ik heb  verder ook nog 15 jaar op het Sophianum gewerkt als lokaal assistent. Nu doe ik nog vrijwilligerswerk bij de ASINI zorgboerderij. Ik voel me betrokken bij PRO Gulpen-Wittem en hoop de komende tijd een steentje bij te kunnen dragen aan het realiseren van de wensen van de partij

28. Ruud Verhoeven

De enige ‘baantjes’ na mijn pensionering zijn ‘ambtenaar burgerlijke stand’, ‘columnist’ en ‘zanger/entertainer’. Ook daarbuiten poog ik, waar mogelijk, bijdrages te leveren aan creatieve oplossingen voor mensen die mijn hulp, ideeën of capaciteiten kunnen gebruiken. PRO Gulpen-Wittem heeft de insteek waar ik me bij thuis voel: eerlijk en inventief gáán voor een fijn leven voor iedereen, NU en LATER, want geen van beiden is vanzelfsprekend.