Actueel

Impressie cursus “Hoe gaat dat in de politiek?”
Op 2 oktober was alweer de laatste 'les' van de cursus over het politieke gebeuren, zoals die in het Gulper Hoes door PRO Gulpen-Wittem werd gegeven. Niet alleen een kennismaking met de politiek maar ook een verrijking! Bekijk hier een kleine impressie van de cursus.
De Limburger: 'Puin in veldwegen onderzocht'
De Groene Brigade laat de Regionale Uitvoeringsdienst een onderzoek doen naar de grond die in Gulpen-Witte, is gebruikt voor het opvullen van uitgespoelde wege, zo bericht De Limburger van 7 september 2021.
Motie: 'Opruimen Gerecyclede en gecertificeerde grond’.
Ondanks eerder gestelde vragen gaat de gemeente door met het storten van gecertificeerde maar toch sterk vervuilde grond. PRO dient daarom nu alvast de volgende motie in voor de vergadering van 30 september.
artikel 37 vragen over gebruik “gerecyclede en gecertificeerde” grond in Gulpen-Wittem.
Naar aanleiding van meldingen vanuit onze achterban, heeft PRO Gulpen-Wittem artikel 37 vragen ingediend over het gebruik van gerecyclede en gecertificeerde grond in ons 5* Cittaslow landschap.
Vervolg moties huisvestingsbeleid & ‘verantwoord op weg’.
Tijdens de raadsvergadering van 20 juli jl. werden 2 door ons ingediende moties behandeld: de motie Uitvoeringsagenda ‘Verantwoord op weg’ en de motie ‘Opstellen van een huisvestingsbeleid’. Op beide vlakken zijn flinke stappen gezet.
Extra update wateroverlast
Wat een angstige en verschrikkelijke dagen hebben wij samen beleefd. Als PRO Gulpen-Wittem leven wij zeer mee met alle mensen die getroffen zijn of nog getroffen gaan worden noordelijker in de provincie. Nu het water hier zakkende is kan iedereen duidelijk de sporen zien. Er kan langzaam begonnen worden met inventariseren van de schade en er kan begonnen worden met schoonmaken. Wij willen daar zoveel mogelijk mee helpen.
Motie: Uitvoeringsagenda ‘Verantwoord op weg’
Nu eerdere maatregelen voor preventie van verkeersoverlast in het Heuvelland weinig resultaat hebben gehad en er met de inbreng van inwoners en panelleden weinig is gebeurd, heeft PRO Gulpen-Wittem een motie ingediend voor aanvullende maatregelen.
Motie PRO Gulpen-Wittem: Opstellen van een huisvestingsbeleid
Als inwoner van de gemeente Gulpen-Wittem, zeker als starter, is het haast onmogelijk om aan een geschikte woning te komen. In het lagere en middensegment zijn er immers weinig koopwoningen beschikbaar. Veel woningen worden voor ver boven de marktwaarde verkocht aan mensen die ze niet als hoofdverblijf gebruiken. Ook huurwoningen worden vaak toegewezen aan huurders van buiten de regio. Het is hoog tijd om een huisvestingsbeleid op te stellen. PRO Gulpen-Wittem heeft hiervoor een motie ingediend.
PRO Gulpen-Wittem roept achterban op gebruik te maken van hun inspreekrecht
De leefbaarheid van onze inwoners staat onder druk en ook het verblijfstoerisme waar 26% van onze inwoners een boterham aan verdient. Zeer belangrijk dus om dit weer in balans te gaan brengen. In mei 2020 heeft Raadslid Sacha Vos namens PRO Gulpen-Wittem een motie ingediend en deze is raadsbreed aangenomen.
Motie: 'Geen woorden maar daden' over het opheffen van Tafeltje Dekje
PRO Gulpen-Wittem heeft vragen gesteld aan het College n.a.v. het opheffen van Tafeltje Dekje door Sevagram. Het College geeft aan ook te vinden dat het belangrijk is dat een vers bereide maaltijd toegankelijk is voor inwoners die het nodig hebben. Het College beloofde een oplossing, maar het is heel stil geworden. Wij roepen het College met deze motie op in actie te komen en ervoor te zorgen dat deze voorziening niet verloren gaat voor Gulpen-Wittem door onze eigen ondernemers uit te dagen.

Meer weergeven