Op zaterdag 7 maart 2020 vindt Creatief met Landbouw plaats. Lees hier het volledige programma.
Op 7 maart vindt ons evenement Creatief met Landbouw plaats. Via ons digitale formulier kunt u zich aanmelden als bezoeker, of meer informatie aanvragen.
Ons raadslid Lodewijk Duyvendak heeft op 17 januari succesvol de Provinciale Staten toegesproken. De geplande bezuinigingen zijn deels van tafel. Lees meer over wat PRO doet voor de veiligheid bij het klooster.
Afgelopen week werd duidelijk dat de provincie een aantal bezuinigingen wil doorvoeren op projecten die volgens PRO Gulpen-Wittem hard nodig zijn voor (de veiligheid in) onze gemeente. Lees hier de inbreng van raadslid Lodewijk Duyvendak in de Statencommissie.
PRO Gulpen-Wittem wenst iedereen een mooi 2020 en nodigt u uit voor onze nieuwjaarsborrel!
Om inwoners op de hoogte te houden van wat wij als PRO Gulpen-Wittem doen in de raadsvergaderingen, en welke overwegingen daarbij horen, zullen wij na elke raadsvergadering een verslag plaatsen van de vergadering vanuit ons perspectief. Dit keer de begrotingsvergadering van 7 november 2019.
Om inwoners op de hoogte te houden van wat wij als PRO Gulpen-Wittem doen in de raadsvergaderingen, en welke overwegingen daarbij horen, zullen wij na elke raadsvergadering een verslag plaatsen van de vergadering vanuit ons perspectief. Dit keer de vergadering van 24 oktober 2019, met de bestuursrapportage, het beleidsplan Sociaal Domein en de woningen aan de Nieuwstraat/Burggraverweg als belangrijke agendapunten.
Om inwoners op de hoogte te houden van wat wij als PRO Gulpen-Wittem doen in de raadsvergaderingen, en welke overwegingen daarbij horen, zullen wij na elke raadsvergadering een verslag plaatsen van de vergadering vanuit ons perspectief. Dit keer de vergadering van 26 september 2019, met het recreatiepark in Euverem, de doorontwikkeling van de gemeentelijke organisatie en de aanstelling van een nieuwe griffier als belangrijke agendapunten.
PRO Gulpen-Wittem heeft bij monde van raadslid Lodewijk Duyvendak vragen gesteld over de uitbreiding van campings in buurgemeente Valkenburg. Lees de vragen die wij aan het college stelden hier.
Tijdens de raadsvergadering van 23 mei vroeg PRO Gulpen-Wittem bij monde van raadslid Ineke van der Laan aandacht voor het gebruik van het bestrijdingsmiddel XenTari in de gemeente. Dit middel wordt gebruikt voor de bestrijding van de eikenprocessierups. Voor PRO Gulpen-Wittem reden genoeg om door middel van een motie aandacht te vragen voor de biodiversiteit in Gulpen-Wittem.

Meer weergeven