Tijdens de raadsvergadering van 23 mei vroeg PRO Gulpen-Wittem bij monde van raadslid Ineke van der Laan aandacht voor het gebruik van het bestrijdingsmiddel XenTari in de gemeente. Dit middel wordt gebruikt voor de bestrijding van de eikenprocessierups. Voor PRO Gulpen-Wittem reden genoeg om door middel van een motie aandacht te vragen voor de biodiversiteit in Gulpen-Wittem.
Met trots kunnen wij melden dat gisteren, tijdens de jaarlijkse Lintjesregen, door onze burgemeester een koninklijke onderscheiding uitgereikt is aan een lid van PRO Gulpen-Wittem. Wim Hendriks uit Wahlwiller is vanaf nu Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Om inwoners op de hoogte te houden van wat wij als PRO Gulpen-Wittem doen in de raadsvergaderingen, en welke overwegingen daarbij horen, zullen wij na elke raadsvergadering een verslag plaatsen van de vergadering vanuit ons perspectief. Dit keer de vergadering van 27 februari 2019, met de strategische visie en het Wielderhoes als belangrijke agendapunten.
Om inwoners op de hoogte te houden van wat wij als PRO Gulpen-Wittem doen in de raadsvergaderingen, en welke overwegingen daarbij horen, zullen wij na elke raadsvergadering een verslag plaatsen van de vergadering vanuit ons perspectief. Dit keer de vergadering van 31 januari 2019, met het Centrumplan Gulpen, de volgende stap voor Nijswiller en een wisseling van de wacht bij PRO als belangrijke agendapunten.
Tijdens de raadsvergadering van 31 januari 2019 nam raadslid Martijn Dols afscheid van de gemeenteraad. Hij werd opgevolgd door Lodewijk Duyvendak.
Om inwoners op de hoogte te houden van wat wij als PRO Gulpen-Wittem doen in de raadsvergaderingen, en welke overwegingen daarbij horen, zullen wij na elke raadsvergadering een verslag plaatsen van de vergadering vanuit ons perspectief. Dit keer de vergadering van 20 december 2018, met ALP in Nijswiller, de IJsboerderij in Wijlre en diverse verordeningen als belangrijke agendapunten.
PRO Gulpen-Wittem wenst iedereen warme, mooie feestdagen en een voorspoedig en positief 2019. Wij blikken graag met u terug op 2018 en vooruit op 2019 tijdens onze nieuwjaarsborrel. PRO hoopt u daar te mogen begroeten! 6 januari - 13.00u Ut Knulles, Hilleshagerweg 112 Mechelen
Om inwoners op de hoogte te houden van wat wij als PRO Gulpen-Wittem doen in de raadsvergaderingen, en welke overwegingen daarbij horen, zullen wij na elke raadsvergadering een verslag plaatsen van de vergadering vanuit ons perspectief. Dit keer de vergadering van 29 november 2018, met de Pendile in Eys, de camping in Terziet en centraal tellen van stemmen als belangrijke agendapunten.
Op 8 november was er een vergadering van de gemeenteraad waarin de begroting voor 2019 werd behandeld. De begroting werd uiteindelijk, na een constructieve en in positieve sfeer verlopen vergadering, unaniem aangenomen. Lees hier onze Algemene Beschouwingen.
Op zaterdag 3 november vond de jaarlijkse Hubertusmarkt plaats in de kern Gulpen. Voor PRO Gulpen-Wittem een speciaal moment, omdat onze partij zich precies één jaar geleden op diezelfde Hubertusmarkt presenteerde als de nieuwe partij voor Gulpen-Wittem. Bekijk hier de foto's en de flyer die wij uitdeelden.

Meer weergeven