Actueel

Vervolg moties huisvestingsbeleid & ‘verantwoord op weg’.
Tijdens de raadsvergadering van 20 juli jl. werden 2 door ons ingediende moties behandeld: de motie Uitvoeringsagenda ‘Verantwoord op weg’ en de motie ‘Opstellen van een huisvestingsbeleid’. Op beide vlakken zijn flinke stappen gezet.
Extra update wateroverlast
Wat een angstige en verschrikkelijke dagen hebben wij samen beleefd. Als PRO Gulpen-Wittem leven wij zeer mee met alle mensen die getroffen zijn of nog getroffen gaan worden noordelijker in de provincie. Nu het water hier zakkende is kan iedereen duidelijk de sporen zien. Er kan langzaam begonnen worden met inventariseren van de schade en er kan begonnen worden met schoonmaken. Wij willen daar zoveel mogelijk mee helpen.
Motie: Uitvoeringsagenda ‘Verantwoord op weg’
Nu eerdere maatregelen voor preventie van verkeersoverlast in het Heuvelland weinig resultaat hebben gehad en er met de inbreng van inwoners en panelleden weinig is gebeurd, heeft PRO Gulpen-Wittem een motie ingediend voor aanvullende maatregelen.
Motie PRO Gulpen-Wittem: Opstellen van een huisvestingsbeleid
Als inwoner van de gemeente Gulpen-Wittem, zeker als starter, is het haast onmogelijk om aan een geschikte woning te komen. In het lagere en middensegment zijn er immers weinig koopwoningen beschikbaar. Veel woningen worden voor ver boven de marktwaarde verkocht aan mensen die ze niet als hoofdverblijf gebruiken. Ook huurwoningen worden vaak toegewezen aan huurders van buiten de regio. Het is hoog tijd om een huisvestingsbeleid op te stellen. PRO Gulpen-Wittem heeft hiervoor een motie ingediend.
PRO Gulpen-Wittem roept achterban op gebruik te maken van hun inspreekrecht
De leefbaarheid van onze inwoners staat onder druk en ook het verblijfstoerisme waar 26% van onze inwoners een boterham aan verdient. Zeer belangrijk dus om dit weer in balans te gaan brengen. In mei 2020 heeft Raadslid Sacha Vos namens PRO Gulpen-Wittem een motie ingediend en deze is raadsbreed aangenomen.
Motie: 'Geen woorden maar daden' over het opheffen van Tafeltje Dekje
PRO Gulpen-Wittem heeft vragen gesteld aan het College n.a.v. het opheffen van Tafeltje Dekje door Sevagram. Het College geeft aan ook te vinden dat het belangrijk is dat een vers bereide maaltijd toegankelijk is voor inwoners die het nodig hebben. Het College beloofde een oplossing, maar het is heel stil geworden. Wij roepen het College met deze motie op in actie te komen en ervoor te zorgen dat deze voorziening niet verloren gaat voor Gulpen-Wittem door onze eigen ondernemers uit te dagen.
Motie over planvorming reconstructie Klapstraat Wijlre
PRO Gulpen-Wittem heeft n.a.v. onze advertentie in de Gulp en Geul over de Klapstraat vele vragen ontvangen van inwoners. Alle vragen en klachten kwamen op hetzelfde neer. Het College heeft een inspraakprocedure opgezet maar deze was veel te kort, niet voldoende gecommuniceerd en er ligt al een uitgewerkt plan zonder dat de inwoners om hun mening is gevraagd en zonder dat zij een bijdrage hebben kunnen leveren. Dit is voor PRO onaanvaardbaar. Daarom dienen wij een motie in.
Ernstige overlast op handbalveld -  PRO Gulpen-Wittem dient een motie in
De klachten stapelen zich op. Drie mensen uit 3 verschillende wijken hebben zich de laatste 10 weken bij ons gemeld met klachten over het handbalveld in Gulpen. De inwoners zijn murw geslagen. Het gaat over intimidatie, drugshandel, vernielingen, inzet van kinderen op de uitkijk voor boa's en politie, bedreigingen. Er moet IETS gebeuren. De inwoners moeten serieus genomen worden. Tijdens de komende raadsvergadering dient PRO Gulpen-Wittem een motie in. Genoeg is genoeg!
PRO Gulpen-Wittem organiseert politieke cursus ‘Wat doet de raad?’
Steeds meer taken komen op het bordje van de gemeente. De ene dag buig je je als raadslid over de speeltuin bij je om de hoek, de andere dag ben je bezig met jeugdzorg, fietspaden, kinderarmoede of het bevorderen van duurzame energie. Voor iedereen die er over denkt om politiek actief te worden of gewoon meer wil weten over het werk van de gemeenteraad organiseert PRO Gulpen-Wittem een cursus van drie bijeenkomsten.
Marion van der Kleij nieuwe voorzitter van PRO Gulpen-Wittem
Marion van der Kleij, voormalig wethouder en raadslid van de gemeente Gulpen-Wittem, is door de leden van PRO Gulpen-Wittem benoemd tot waarnemend voorzitter van het bestuur van de partij. Het bestuur is verder versterkt met Petra van Wageningen uit Wijlre.

Meer weergeven