Om inwoners op de hoogte te houden van wat wij als PRO Gulpen-Wittem doen in de raadsvergaderingen, en welke overwegingen daarbij horen, zullen wij na elke raadsvergadering een verslag plaatsen van de vergadering vanuit ons perspectief. Dit keer de vergadering van 29 november 2018, met de Pendile in Eys, de camping in Terziet en centraal tellen van stemmen als belangrijke agendapunten.
Op 8 november was er een vergadering van de gemeenteraad waarin de begroting voor 2019 werd behandeld. De begroting werd uiteindelijk, na een constructieve en in positieve sfeer verlopen vergadering, unaniem aangenomen. Lees hier onze Algemene Beschouwingen.
Op zaterdag 3 november vond de jaarlijkse Hubertusmarkt plaats in de kern Gulpen. Voor PRO Gulpen-Wittem een speciaal moment, omdat onze partij zich precies één jaar geleden op diezelfde Hubertusmarkt presenteerde als de nieuwe partij voor Gulpen-Wittem. Bekijk hier de foto's en de flyer die wij uitdeelden.
Om inwoners op de hoogte te houden van wat wij als PRO Gulpen-Wittem doen in de raadsvergaderingen, en welke overwegingen daarbij horen, zullen wij na elke raadsvergadering een verslag plaatsen van de vergadering vanuit ons perspectief. Dit keer de vergadering van 25 oktober 2018, met D'n Hoaf (ALP), het Centrumplan en de lokale woonvisie als belangrijke agendapunten.
Om inwoners op de hoogte te houden van wat wij als PRO Gulpen-Wittem doen in de raadsvergaderingen, en welke overwegingen daarbij horen, zullen wij na elke raadsvergadering een verslag plaatsen van de vergadering vanuit ons perspectief. Dit keer de vergadering van 27 september 2018, met inkoop jeugdzorg, vissterfte in de Geul en het voetbalveld van Zwart-Wit '19 als belangrijke agendapunten.
Op vrijdag 22 september heeft burgemeester Nicole Ramaekers-Rutjens het Cittaslow keurmerk ontvangen namens onze gemeente. Gulpen-Wittem is daarmee toegetreden tot het internationale netwerk van gemeenten waar ‘het leven goed is’.
De laatste jaren zijn er in verschillende kernen scholen gesloten, dat was helaas niet te voorkomen door sterk dalende leerlingenaantallen. De gebouwen die daardoor leeg staan, worden dan de verantwoordelijkheid van de gemeente die er een nieuwe bestemming voor moet zien te vinden. Als dat niet lukt, wordt het gebouw in het uiterste geval gesloopt. Maar waarom zou je een voorziening waar alle kernen volgens alle partijen recht op hebben slopen, terwijl je hem nog hard nodig hebt?
Op zaterdag 15 september was het tijd voor de grootste wereldwijde opruimactie ooit: World Cleanup Day. Door heel Nederland gingen teams aan de slag, ook in Gulpen hebben een aantal inwoners een actie georganiseerd. Die actie steunen wij natuurlijk van harte. Het resultaat mocht er zijn, vele volle vuilniszakken werden ingezameld en Gulpen zag er een stuk schoner uit. Bekijk hier de foto's van de eerste geslaagde World Cleanup Day in Gulpen!
Nu de ergste hitte verdwenen is, en we midden in ons zomerreces zitten, is het goed om terug te blikken op de periode voor de zomervakantie. Vanwege de feestelijke installatie van de nieuwe raad op 29 maart en het nieuwe college op 31 mei stonden er voor de laatste vergaderingen van de gemeenteraad voor het zomerreces nog een aantal belangrijke agendapunten gepland. Wij kijken hier terug naar deze vergaderingen, onze ALV en een aantal andere belangrijke zaken.
Het lijkt wel of er verkiezingen aankomen, allerlei kwesties worden aangehaald inclusief foldertjes in de bus. Tijd voor een kopje koffie en een nieuwe PRO-overweging.

Meer weergeven