PRO Gulpen-Wittem wenst iedereen een mooi 2020 en nodigt u uit voor onze nieuwjaarsborrel!
Om inwoners op de hoogte te houden van wat wij als PRO Gulpen-Wittem doen in de raadsvergaderingen, en welke overwegingen daarbij horen, zullen wij na elke raadsvergadering een verslag plaatsen van de vergadering vanuit ons perspectief. Dit keer de begrotingsvergadering van 7 november 2019.
Om inwoners op de hoogte te houden van wat wij als PRO Gulpen-Wittem doen in de raadsvergaderingen, en welke overwegingen daarbij horen, zullen wij na elke raadsvergadering een verslag plaatsen van de vergadering vanuit ons perspectief. Dit keer de vergadering van 24 oktober 2019, met de bestuursrapportage, het beleidsplan Sociaal Domein en de woningen aan de Nieuwstraat/Burggraverweg als belangrijke agendapunten.
Om inwoners op de hoogte te houden van wat wij als PRO Gulpen-Wittem doen in de raadsvergaderingen, en welke overwegingen daarbij horen, zullen wij na elke raadsvergadering een verslag plaatsen van de vergadering vanuit ons perspectief. Dit keer de vergadering van 26 september 2019, met het recreatiepark in Euverem, de doorontwikkeling van de gemeentelijke organisatie en de aanstelling van een nieuwe griffier als belangrijke agendapunten.
PRO Gulpen-Wittem heeft bij monde van raadslid Lodewijk Duyvendak vragen gesteld over de uitbreiding van campings in buurgemeente Valkenburg. Lees de vragen die wij aan het college stelden hier.
Tijdens de raadsvergadering van 23 mei vroeg PRO Gulpen-Wittem bij monde van raadslid Ineke van der Laan aandacht voor het gebruik van het bestrijdingsmiddel XenTari in de gemeente. Dit middel wordt gebruikt voor de bestrijding van de eikenprocessierups. Voor PRO Gulpen-Wittem reden genoeg om door middel van een motie aandacht te vragen voor de biodiversiteit in Gulpen-Wittem.
Met trots kunnen wij melden dat gisteren, tijdens de jaarlijkse Lintjesregen, door onze burgemeester een koninklijke onderscheiding uitgereikt is aan een lid van PRO Gulpen-Wittem. Wim Hendriks uit Wahlwiller is vanaf nu Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Om inwoners op de hoogte te houden van wat wij als PRO Gulpen-Wittem doen in de raadsvergaderingen, en welke overwegingen daarbij horen, zullen wij na elke raadsvergadering een verslag plaatsen van de vergadering vanuit ons perspectief. Dit keer de vergadering van 27 februari 2019, met de strategische visie en het Wielderhoes als belangrijke agendapunten.
Om inwoners op de hoogte te houden van wat wij als PRO Gulpen-Wittem doen in de raadsvergaderingen, en welke overwegingen daarbij horen, zullen wij na elke raadsvergadering een verslag plaatsen van de vergadering vanuit ons perspectief. Dit keer de vergadering van 31 januari 2019, met het Centrumplan Gulpen, de volgende stap voor Nijswiller en een wisseling van de wacht bij PRO als belangrijke agendapunten.
Tijdens de raadsvergadering van 31 januari 2019 nam raadslid Martijn Dols afscheid van de gemeenteraad. Hij werd opgevolgd door Lodewijk Duyvendak.

Meer weergeven