In een eerder artikel op deze website berichtten we reeds over de hoeveelheid menggranulaat (bouwpuin) die terug te vinden is in de vele veldwegen en paden in de gemeente Gulpen-Wittem. Ook Pointer, een programma van de KRO-NCRV, deed hier onderzoek naar en interviewde onder andere raadslid Jack Cremers over deze problematiek. Het interview, dat op 27 november werd gepubliceerd, beluistert u hier.
PRO burgerfractielid Iris Willems vertelt in de Volkskrant over de impact van de klimaatcrisis
De Volkskrant interviewde naar aanleiding van de klimaattop in Sharm-el-Sheikh maar liefst zeven jongeren die in hun dagelijkse leven last ondervinden van de klimaatcrisis. Eén van deze jongeren is Iris Willems, een 18-jarige jongedame en burgerfractielid van PRO Gulpen-Wittem uit Partij.
Beste leden, Op zaterdag 12 november staat zoals jullie weten de Algemene ledenvergadering (ALV) gepland van PRO Gulpen-Wittem. De ALV zal beginnen om 10.00 en zal plaatsvinden bij café Hazen-Wijnen in Wijlre. Als fractie gaan wij jullie bijpraten over de laatste stand van zaken. Op 10 november heeft de begrotingsvergadering plaatsgevonden, dus er is genoeg te vertellen. Daarnaast willen wij ook informatie ophalen. Het zijn vreemde tijden en graag willen wij van de leden horen welke...
Algemene beschouwingen | Koesteren wat ons dierbaar is
Op 10 november, van 14.00 tot 22.50, vinden er in Gulpen-Wittem de Algemene beschouwingen plaats. De Algemene beschouwingen bieden de gemeenteraad dé gelegenheid om terug en vooruit te kijken naar het totale beleid van de gemeente. De beschouwingen van PRO Gulpen-Wittem leest u hieronder terug.
Na de overstromingen van juli 2021 zijn binnen onze gemeente veel onverharde paden hersteld door het storten van menggranulaat. Menggranulaat is bouwpuin waar een alternatieve bestemming voor wordt gezocht. Op zich is dat begrijpelijk, maar omdat het wettelijk 1% vervuiling mag bevatten is het zeer ongewenst in open toepassingen. De gevolgen van het verwerken van menggranulaat in onverharde wegen heeft ertoe geleid dat burgers dagelijks vele stukjes plastic en andere vervuilende objecten...
Team Heuvelland, het project dat werkt aan het beschermen van het landschap en het stimuleren van verkeersleefbaarheid voor inwoners en bezoekers is op losse schroeven komen te staan. Nadat de gemeente Vaals recent uit het project is gestapt o.a. na het dieptepunt van afgelopen zomer waarin de raadsleden van Vaals besloten toch fysieke maatregelen te nemen en wegen af te sluiten. Waarop gemeente Gulpen-Wittem een rechtszaak aanspande en deze won. De gemeenteraad van Vaals is er nu helemaal...
Een nieuw politiek seizoen is aangebroken
Het politieke seizoen is weer begonnen. Wat heeft PRO Gulpen-Wittem de afgelopen tijd gedaan? Wij zetten het voor u op een rij.
PRO Gulpen-Wittem heeft op 27 september artikel 35 vragen gesteld aan het college betreffende het gebruik van de Galaxy, de Stichting Galaxy en JCV de Gaarekiekerkes. Deze vragen leest u hieronder.
Voor de raadsvergadering van 29 september heeft PRO een motie ingediend omtrent het starten van een infopunt voor genderdiversiteit en LHBTIQ+.

Meer weergeven