Lezing landschapspark Grenzeloos bocageland (coulisseland)
Op 4 april vindt er bij het Koninklijk Natuurhistorisch Genootschap Limburg een lezing plaats over het grenzeloos bocagelandschap. Wilt u meer weten? Lees dan dit bericht.
PRO vindt het heel erg belangrijk dat de achterban weet hoe PRO Gulpen-Wittem zich verhoudt tot de casus Mosaqua. Middels dit artikel wil PRO eenieder informeren en de gelegenheid geven om mee te denken.
Vragen omtrent handhaving parkeren op de stoep
Trottoirs moeten vrij zijn zodat iedereen ze goed kan gebruiken. Zeker als je gebruik maakt van een rollator, rolstoel of scootmobiel moet er niks in de weg staan. PRO Gulpen-Wittem kreeg meldingen van inwoners uit diverse dorpen dat er steeds vaker op (een deel van) de stoepen wordt geparkeerd.
PRO Gulpen-Wittem stelt vragen over stoppen kerstsubsidies
De afgelopen jaren konden inwoners een ‘Kerstsubsidie’ aanvragen om in hun dorp een kerstboom te plaatsen en een gezellige activiteit te organiseren. Deze initiatiefnemers hebben te horen gekregen dat de subsidies per 2024 niet meer beschikbaar zijn en dat het onduidelijk is hoe deze kerstactiviteit dan wel kan worden betaald. Daarom stelde raadslid Marion van der Kleij deze vragen. Meer info: https://gulpenwittem.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/c85f9bf9-fb5b-4b2a-b5ba-aa657e9a11dc...
De winnaars van de PRO Gulpen-Wittem woordzoeker uit weekblad Gulp en Geul zijn bekend! De winnaars zijn: Jan Somers, René Bronkers en Jo Lardenoije. Er zal spoedig contact met hen worden opgenomen voor het overhandigen van de prijs.
In oktober 2022 heeft PRO Gulpen-Wittem de motie WMO indicatie onbepaalde tijd ingediend. Met deze motie wilde PRO, samen met alle andere partijen in de raad, bevorderen dat de menselijke maat wél leidend zou worden bij de indicaties die worden afgegeven. Hiermee wordt voorkomen dat inwoners bij wie medisch is vastgesteld dat zij niet meer beter worden, toch om de paar jaar worden opgeroepen voor een herindicatie, en wéér hun verhaal moeten doen. Met de motie werd het college opgeroepen om...
Uitnodiging PRO Gulpen-Wittem nieuwjaarsreceptie
Beste PRO-gressieve vrienden, Hierbij willen wij jullie uitnodigen voor onze PRO Gulpen-Wittem Nieuwjaarsreceptie die op 13 januari zal plaatsvinden bij 't Gulperhoes, Rosstraat 5, 6271 BG, Gulpen. Onderstaand vinden jullie meer informatie.
PRO Gulpen-Wittem weer aan de kant gezet
Het is weer zo ver: Fractie Franssen en Balans besluiten in de achterkamertjes om samen door te gaan en binnenkort een derde wethouder bekend te maken. Hiermee wordt PRO Gulpen-Wittem, die in 2022 bij de gemeenteraadsverkiezingen de meeste stemmen haalde, weer buitengesloten. Ook weer een gemiste kans om het onderlinge vertrouwen tussen de raadsfracties in de gemeenteraad te herstellen. Hiertoe werd opgeroepen door burgemeester Ramaekers, die nu te maken krijgt met weer een nieuw college....
Op 9 november is de gemeentelijke begroting voor 2024 en de jaren daarna vastgesteld. Waar heeft PRO Gulpen-Wittem zich voor ingezet?

Meer weergeven