Passiepunten PRO Gulpen-Wittem 2022

Het verkiezingsprogramma van PRO Gulpen-Wittem (2022-2026) heeft als thema 'eerlijk, duurzaam en sociaal' gekregen. Deze onderwerpen sommen kort maar krachtig op waar de partij voor staat. Hetzelfde geldt voor de passiepunten die PRO in ditzelfde verkiezingsprogramma heeft opgenomen. Deze punten gaan uit van de waarden van de partij, die invulling geven aan PRO's ideeën over lokale democratie en het welbevinden van de inwoners van de gemeente Gulpen-Wittem. 

Passiepunten

  1. Wij staan voor eerlijke politiek en nemen inwoners serieus.
  2. Wij zetten ons in voor een gezonde samenleving waarin iedereen mee kan doen.
  3. Wij beschermen ons prachtige landschap en kiezen voor duurzaam grondgebruik.
  4. Wij bouwen aan een energieneutrale toekomst.
  5. Wij staan voor een woonbeleid voor jong en oud.
  6. Wij stellen grenzen aan de groei van het toerisme.
  7. Wij houden van kunst en cultuur.
  8. Wij zorgen voor een betaalbaar accommodatiebeleid.
  9. Wij passen goed op úw geld.
  10. Wij werken aan een veilige gemeente.