Samenvatting van de Begrotingsvergadering van donderdag 12 november

Vanaf 14.00 uur vond de begrotingsvergadering in de Raadzaal plaats. Aan die behandeling was al een en ander voorafgegaan. Allereerst werd de begroting ruim een week later verspreid dan gepland, maar daarnaast ging de begroting ook al gepaard met de eerste begrotingswijziging. Over die eerste begrotingswijziging zou het vooral gaan donderdag.


Direct na het verschijnen van die wijziging en de toelichting van de wethouder hierop heeft PRO Gulpen-Wittem haar positie bepaald en daar ook een persbericht over uitgebracht dat in verschillende media opgenomen of besproken is.

 

In ons persbericht werd ook al een amendement aangekondigd waarin duidelijk gemaakt werd op welke manier PRO Gulpen-Wittem dacht dat een extra OZB-verhoging te voorkomen was. Ons raadslid René Nijssen stelde dat amendement op en dat werd toegevoegd aan de officiële vergaderstukken. Daarna kwam ook de coalitie in actie en maakte een soortgelijk amendement. Dus, doel bereikt, belastingverhoging van de baan en toen moest de vergadering nog komen.

 

Komen we tot de vergadering zelf. Die begon met de algemene beschouwingen bij de begroting. Alle partijen mochten in 15 minuten uiteenzetten wat zij van de begroting, de begrotingswijziging en van de ingediende amendementen en moties vonden en een doorkijk geven naar 2021 en verder. Het CDA begon met het ferm statement dat ze financieel orde op zaken gingen stellen met nog een sneer naar PRO, omdat wij het niet begrepen zouden hebben, volgens hen stelde het college helemaal geen belastingverhoging voor maar stelde het ons alleen voor een keuze. Hun amendement zou daar een uitvloeisel van zijn. Verder brachten bijna alle partijen wel zaken naar voren waar ook voor ons in alle redelijkheid over te praten viel.

 

Omdat het college al onze algemene beschouwingen al dinsdag ontvangen had en ze dus voorbereid waren konden ze meteen aansluitend reageren. Voor PRO heel belangrijk in die reactie was dat wethouder Franssen het heel nadrukkelijk op nam voor de (re) organisatie en voor zijn team. Een standpunt waar wethouder Hendriks zich al even nadrukkelijk bij aansloot. Een ander punt van wethouder Hendriks was dat de begrotingswijziging wel degelijk hetgeen was dat het college wilde gaan uitvoeren en dat er voor ons erg weinig knoppen waren om aan te draaien, daarmee het betoog van zijn eigen partij onderuit halend.

 

PRO had in zijn amendement de dekking uit een toename van de toeristenbelasting als te zacht weggelaten, waardoor wij nog meer alternatieven moesten bedenken, wanneer de wethouder kon aangeven dat die toename op grond van actuele cijfers te rechtvaardigen was, was dat voor ons een knop waaraan gedraaid kon worden.

 

In de schorsing die daarop volgde heeft René Nijssen zich aangesloten bij het groepje dat zou trachten tot  één amendement te komen, terwijl de rest van de fractie zich over de andere zaken boog. Zo had het CDA nog aangegeven actieve grondpolitiek te willen gaan voeren en zij hadden daar ook al meteen bedragen aan gekoppeld. In de schorsing kwamen we tot de ook voor ons aanvaardbare oplossing: het genoemde budget wordt bevroren totdat er beleid op dit gebied door de raad is vastgesteld, het is nu aan het college om met een voorstel daartoe te komen.

 

Deze overleggen in de schorsing en ook het  aansluitende debat in de tweede termijn werden gevoerd in een zeer goede en constructieve sfeer. Toen het uiteindelijk op de stemming aankwam bleek dat dan ook. Op één na werden alle voorstellen unaniem aangenomen. De uitzondering was de motie over de RES die wij niet steunden. Ook onze motie over het beschikbaar stellen van mondkapjes werd dus unaniem aangenomen. Maar het meest opvallend is achteraf toch wel de manier waarop de begroting is vastgesteld:

 

Evenals de onlangs vastgestelde bestuursrappotage werd deze begroting unaniem aangenomen, dit keer zelfs zonder discussie. Waarmee de stelling van enkele partijen dat er financieel iets op orde gebracht moest worden keihard onderuit gehaald werd; als er één ding was dat donderdag duidelijk werd is het dat het vorige college en met name PRO-wethouder Guido Houben zijn financiële zaken helemaal op orde had. Een begroting die op deze manier aangenomen wordt is uniek, zeker ook in Gulpen-Wittem.

Reactie schrijven

Commentaren: 0