Raadsvergadering gemeente Gulpen-Wittem 20 juli 2021

Om inwoners op de hoogte te houden van wat wij als PRO Gulpen-Wittem doen in de raadsvergaderingen, en welke overwegingen daarbij horen, zullen wij na elke raadsvergadering een verslag plaatsen van de vergadering vanuit ons perspectief. Via deze link vind je alle verslagen.

 

 


Dinsdag 20 juli vond de laatste raadsvergadering van het politieke jaar plaats. Het was een lange vergadering die tot ver na middernacht heeft geduurd. We begonnen met de uitvoeringsagenda van 'Verantwoord op weg'. De motie van PRO Gulpen-Wittem om hardere maatregelen te nemen dan het voorliggende plan heeft het niet gehaald. Als PRO Gulpen-Wittem waren wij zeer content dat een ruime meerderheid in de raad zich uitsprak voor hardere maatregelen. Alleen willen andere partijen eerst de pilots afwachten. CDA had het zelfs over het afsluiten van hele gebieden dus dat stemt ons hoopvol dat er niet nu maar in de toekomst toch echt wat gaat veranderen. Wij hebben voor het raadsvoorstel gestemd.

Raadsvoorstel CPO Mechelen gaat over een heel mooi initiatief van jongeren uit Mechelen die zich verenigd hebben omdat er geen starterswoningen beschikbaar zijn in Mechelen. Het heeft helaas erg lang geduurd, door verschillende omstandigheden, voordat er een plan lag. Maar het plan heeft in onze optiek niets meer met starterswoningen te maken. Verder is ook de plaats nog een reden tot discussie. Samen met het CDA hebben wij een motie ingediend. De laatste dagen werden de 8 raadsleden van CDA en PRO bestookt met mails en sommigen van ons ook met telefoontjes die steeds grimmiger van aard werden. Nadat er zelfs dreigementen werden geuit, heeft de burgemeester ingegrepen en contact gezocht met het CPO. Ook tijdens haar inleiding over dit stuk heeft zij hieraan gerefereerd. Ja, je moet als politicus ook in Gulpen-Wittem stevig in je schoenen staan. Fractie Balans diende tijdens de raadsvergadering nog een motie in die zelfs verder ging dan die van PRO en CDA. Deze twee moties zijn uiteindelijk samengevoegd en aangenomen. Een ruime meerderheid van de raad heeft gekeken naar wat zij denkt dat voor de toekomst het algemene belang het best dient.  

Verbeteragenda Zelfsturing was een stuk waar de hele raad eensgezind over was. We zijn blij met de kaders en definities die nu vastgesteld zijn. Nog belangrijker vinden wij als PRO dat ook de zelfsturing, bewonersgroepen e.a tevreden zijn met het beleidsstuk.

Scenario's woningen Burgraverweg/Nieuwstraat: ook dit stuk viel goed bij de meerderheid van de fracties. Altijd jammer om een bepalend dorpsgezicht af te moeten breken, maar er was geen andere mogelijkheid om tot maximaal 20 nieuwe levensloopbestendige woningen te komen die kwalitatief hoogwaardig zijn.   

De motie van PRO Gulpen-Wittem over het Opstellen van een huisvestingsbeleid. De motie was nog maar een paar dagen ingediend en voor iedereen zichtbaar toen het CDA liet weten te willen mee indienen. Geweldig want een meerderheid was al een feit. Ook fractie Balans sloot zich later aan. De wethouder gaf aan dat hij ermee aan de slag gaat en dat was voor de drie partijen genoeg om de motie terug te trekken. Er gaat nu beleid gemaakt worden zodat als woningen te koop komen te staan waarvan er schaarste op de woningmarkt is (lagere- en middensegment) de woning niet meer als tweede verblijf verkocht mag worden. Daarnaast dat als er huurhuizen in de gemeente beschikbaar komen, de inwoners van Gulpen-Wittem voorrang krijgen bij toewijzing. Deze maatregelen zijn uitermate belangrijk om onze kernen leefbaar te houden.

Als PRO Gulpen-Wittem kijken wij zeer tevreden terug op deze raadsvergadering. Terugkijken kan via de volgende link.  

Reactie schrijven

Commentaren: 0