VerkiezingsPROgramma 2022-2026

Luister het verkiezingsprogramma nu ook online!
Een afspeellijst met daarin de hoogtepunten en het volledige verkiezingsprogramma 2022.
PRO Gulpen-Wittem presenteert ambitieus verkiezingsprogramma
Op 8 januari stelde PRO Gulpen-Wittem haar verkiezingsprogramma voor de periode 2022-2026 vast. Dit ambitieuze programma, met als titel Eerlijk, Duurzaam en Sociaal, kunt u via een van de widgets hieronder raadplegen of downloaden.
VerkiezingsPROgramma vastgesteld: dat moet gevierd worden
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 8 januari stelde PRO Gulpen-Wittem haar verkiezingsprogramma vast. Dit belangrijke moment werd gevierd met een feestelijk glas PROsecco.