VerkiezingsPROgramma vastgesteld: dat moet gevierd worden

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 8 januari stelde PRO Gulpen-Wittem haar verkiezingsprogramma vast. Dit belangrijke moment werd gevierd met een feestelijk glas PROsecco.

Marion van der Kleij, Lodewijk Duyvendak met vrouw en de overige aanwezige leden heffen het glas PROsecco

Wilt u meer weten over de standpunten van PRO? Lees het verkiezingsprogramma dan via deze pagina.