Vervolg moties huisvestingsbeleid & ‘verantwoord op weg’.

 

Tijdens de raadsvergadering van 20 juli jl. werden 2 door ons ingediende moties behandeld: de motie Uitvoeringsagenda Verantwoord op weg en de motie Opstellen van een huisvestingsbeleid. Op beide vlakken zijn flinke stappen gezet.

 

'Verantwoord op weg'
De motie van PRO Gulpen-Wittem om hardere maatregelen te nemen dan het voorliggende plan heeft het niet gehaald. Gelukkig heeft een ruime meerderheid in de raad zich wel duidelijk uitgesproken voor hardere maatregelen. De andere partijen willen echter eerst de pilots afwachten. Toezeggingen van het CDA dat er na de pilots stevige maatregelen getroffen zullen worden (het CDA had het zelfs over het afsluiten van hele gebieden) stemmen ons hoopvol dat er in de toekomst toch echt iets gaat veranderen.

Motie opstellen huisvestingsbeleid
De motie van PRO Gulpen-Wittem over het Opstellen van een huisvestingsbeleid was nog maar een paar dagen ingediend en voor iedereen zichtbaar toen het CDA liet weten te willen mee indienen. Geweldig, want daarmee was een meerderheid al een feit. Ook fractie Balans sloot zich later aan. De wethouder gaf aan dat hij ermee aan de slag gaat en dat was voor de drie partijen genoeg om de motie in te trekken.

 

Er komt nu een beleid waarbij woningen niet meer als tweede verblijf verkocht mogen worden als er in het betreffende segment schaarste is op de woningmarkt (lagere en middensegment). Daarnaast krijgen inwoners van Gulpen-Wittem voorrang bij de toewijzing als er huurhuizen in de gemeente beschikbaar komen. Deze maatregelen zijn uitermate belangrijk om onze kernen leefbaar te houden.

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0