Motie: Uitvoeringsagenda ‘Verantwoord op weg’

 

Nu eerdere maatregelen voor preventie van verkeersoverlast in het Heuvelland weinig resultaat hebben gehad en er met de inbreng van inwoners en panelleden weinig is gebeurd, heeft PRO Gulpen-Wittem een motie ingediend voor aanvullende maatregelen.

 

Lees hieronder de volledige tekst van deze motie.


Motie PRO Gulpen-Wittem: Uitvoeringsagenda ‘Verantwoord op weg’


De raad van de gemeente Gulpen-Wittem, in vergadering bijeen op 15 mei 2021:

Constaterende dat:

 • Veel panelleden en inwoners hun inbreng niet terugzien in de huidige uitvoeringsagenda die nu voor ons ligt;
 • Er al jaren aan preventie en gedrag is gewerkt en dit nog niet tot het gewenste resultaat heeft geleid;
 • Er nu weer gestart gaat worden met veel geld uit te geven aan gedragsverandering;
 • Ook vakmensen tijdens de panel bijeenkomsten al aangegeven hebben dat maatregelen om gedragsverandering te bereiken weinig effect hebben;
 • Zowel onze inwoners, middels de panels en de enquête van ‘Verantwoord op weg’, als  ondernemers (brief Leisure ESZL 27/5/2020), als Visit Zuid Limburg  aangeven dat er vergaande maatregelen genomen moeten worden en zij ook voorbeelden aangedragen hebben;

Draagt het college op naast de huidige uitvoeringsagenda:

 • Binnen afzienbare tijd de Mergelland autoroute te ontmantelen i.s.m. stakeholders;
 • In 2022 te beginnen met het inrichten van fietsstraten middels bebording waarbij landbouwverkeer en auto’s te gast zijn en overig gemotoriseerd verkeer verboden is op de volgende wegen m.u.v. bestemmingsverkeer, inwoners en overnachtende gasten:
  1) holle wegen,
  2) in en nabij stiltegebieden
  3) schoolroutes
  4) toeristische fietsroutes waaronder knooppunten;
 • Tijdens avonden vanaf 18.00u tot zonsondergang, weekenden, vakanties en feestdagen de gemeenten Vaals, Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem af te sluiten voor motoren van buiten deze drie gemeenten. Bestemmingsverkeer, overnachtende gasten en eigen inwoners worden ontzien middels registratie van kentekens. De eerste aanzet hiervoor op te nemen in de komende begroting.

En gaat over tot de orde van de dag.


PRO Gulpen-Wittem
Jack Cremers

René Nijssen

Sacha Vos
Lodewijk Duyvendak


Reactie schrijven

Commentaren: 0