Lezing landschapspark Grenzeloos bocageland (coulisseland)

Het Grenzeloos Bocageland is de grensregio waar de uitzonderlijke landschapskwaliteit van de Vlaamse Voerstreek, het Waalse Land van Herve en het Nederlandse Heuvelland in elkaar overvloeien. Deze heuvelachtige lappendeken van lijnvormige bocage-elementen (zoals hagen, bomenrijen en graften), hoogstamboomgaarden, oude bossen, snelstromende beken en talloze erfgoedrelicten, is een echte landschapsparel.

 

Op 13 oktober 2023 erkende de Vlaamse Regering het Grenzeloos Bocageland als een landschapspark waarin een zestigtal Vlaamse, Waalse en Nederlandse overheden en organisaties over de grenzen van Vlaanderen, Wallonië en Nederland heen gaan samenwerken. Het landschapspark beslaat een oppervlakte van 33.471ha en omvat het grondgebied van zeven gemeenten: de gemeente Voeren in Vlaanderen, de gemeenten Dalhem, Aubel en Plombières in Wallonië en de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals in Nederland.  

 

Het grensoverschrijdend landschapspark wil de katalysator zijn om de streekeigenheid en hoge waarden van het landschap te beschermen en tegelijkertijd aan de slag gaan met alle partnerorganisaties en lokale betrokkenen om oplossingen te vinden voor de urgente uitdagingen waar het voor staat. Denk maar aan de achteruitgang van typische landschapselementen, de steeds frequentere overstromingen en droogteperiodes, het verdwijnen van unieke plant- en diersoorten, de onzekere toekomst van de familiale landbouwbedrijven, het hoog recreatief en toeristisch medegebruik.

In 2024 gaat een Parkbureau aan de slag om de lokale grondeigenaars, -gebruikers, inwoners en ondernemers met een hart voor het landschap en de streek op vrijwillige basis te ondersteunen. Ann-Sophie Debergh, coördinator van het nieuwe landschapspark, geeft meer duiding bij de langetermijnvisie en het actieplan voor de komende zes jaren die het landschapspark tot uitvoering wil brengen."


Als u geïnteresseerd bent donderdagavond 4 april om 20.00 uur de lezing bij het Koninklijk Natuurhistorisch Genootschap Limburg te volgen, willen we dit graag weten, maar als u liever thuis via ZOOM meekijkt, laat dit dan ook vóór woensdag 3 april aan ons (kringmaastricht@nhgl.nl) weten, dan zullen we u de toegangscode doorgeven. De lezing is gratis.