Mosaqua en PRO Gulpen-Wittem

Zoals jullie gemerkt hebben, is de nieuwsbrief van PRO ook huis aan huis uitgedeeld. Wel 30 mensen zetten zich nog tot en met donderdag in om alle huizen in onze prachtige gemeente van onze nieuwsbrief te voorzien en daar zijn wij super trots op. Maar het onderwerp gemeentehuis is eigenlijk alweer naar de achtergrond verdrongen door het nieuws van zwembad Mosaqua dat bij iedereen insloeg als een bom.

 

Wij vinden het ten eerste heel erg belangrijk dat onze achterban weet hoe PRO Gulpen-Wittem erin staat. Ten tweede willen wij jullie graag informeren over hoe het proces gaat verlopen, hoe jullie dit kunnen volgen en hoe jullie er eventueel ook deel van kunnen uitmaken.

Aanleiding

De raadsleden en commissieleden zijn op donderdag 7 maart in beslotenheid bijgepraat over Mosaqua. Wij wisten al dat het qua financiën al jaren een molensteen om de nek van de gemeente is. Een subtropisch zwembad in de gemeente hebben is prachtig maar de kosten worden gedragen door de ongeveer 14.500 inwoners. Daarom is er een adviesbureau gaan inventariseren wat de mogelijkheden zijn. Wat wij kregen te horen was het volgende:

  • Alle omliggende gemeenten, rijk en provincie is gevraagd of zij mee willen betalen. Het antwoord was 'NEE'.
  • Ook verschillende grote  toeristische ondernemingen uit de omgeving werd gevraagd of zij een bijdrage wilden leveren om Mosaqua te laten voortbestaan. Ook hier was het antwoord  'NEE'.
  • De cijfers m.b.t. waar de gebruikers vandaan komen. Merendeel komt van over de grens uit het Luikse.
  • De mensen uit onze eigen gemeente die gebruik maken van Mosaqua, zwemmen over het algemeen alleen in het doelgroepenbad i.v.m. bijvoorbeeld zwemles, aquajoggen, aquagym of zitten bij de zwemvereniging.

Daarnaast heeft Visit Zuid Limburg een onderzoek uitgevoerd waar vakantiegangers werd gevraagd  waarom zij voor Zuid Limburg hebben gekozen. De attractie Mosaqua stond niet in de top 30.

Mosaqua heeft wederom geen financiële cijfers willen bekendmaken m.b.t. exploitatie, lonen etcetera.

 

Alle installaties moeten met het vooruitzicht op de klimaatdoelen vervangen worden. Alles moet energiezuiniger en deze investeringen lopen zo op dat het bedrag per jaar ongeveer verdrievoudigd wordt om het huidige Mosaqua open te houden.

 

Dit alles heeft het college doen besluiten dat Mosaqua niet open kan blijven en dat was twee dagen later in de krant te lezen, met alle begrijpelijke commotie van dien.

PRO is er voor de burger

Voor PRO Gulpen-Wittem is wat onze inwoners willen en nodig hebben het belangrijkste. Maar wij hebben geen idee met welke plannen het college gaat komen in april. Kan zijn dat de commotie die het artikel teweeg bracht, ondernemers en omliggende gemeenten wakker heeft geschud.  Zoals raadsleden in Valkenburg. Het kan zomaar zijn dat er nu wel  mee betaald gaat worden. Met andere woorden, niemand weet precies met welke plannen het college begin april gaat komen en welke keuzes de raadsleden voorgelegd krijgen.

Mogelijkheden Mosaqua volgens PRO

De volgende mogelijkheden zouden wij kunnen bedenken:

  1. Omliggende gemeenten, toeristische bedrijven, provincie e.a. zijn zo geschrokken van het bericht van de sluiting dat ze toch nog met geld over de brug komen en Mosaqua blijft in de huidige vorm bestaan.
  2. De inwoners geven aan dat zij voor het voortbestaan van het huidige Mosaqua graag in de buidel willen tasten en hun jaarlijkse lasten graag flink omhoog zien gaan.
  3. Een combinatie van optie 1 en optie 2.
  4. Mosaqua wordt gesloopt.
  5. Mosaqua in zijn huidige vorm wordt gesloopt en er komt een nieuw kleiner doelgroepen zwembad waar de zwemvereniging, leszwemmen, ouderen zwemmen etcetera gewoon doorgang kan blijven vinden.

Nogmaals, wij moeten echt de stukken van het college afwachten om te weten uit welke keuzes de raad kan kiezen. Maar, in de Tweede Kamer gaan stemmen op om het schoolzwemmen terug in te voeren, wat ook zou betekenen dat voor lokale baden subsidie vrijkomt.

 

PRO Gulpen-Wittem zal zich inzetten om ervoor te zorgen dat er een doelgroepen zwembad blijft bestaan in de gemeente Gulpen-Wittem!

Zodat alle doelgroepen, van jong tot oud, die momenteel gebruikmaken van Mosaqua, ook in de toekomst deze mogelijkheid zullen blijven hebben.

Hoe gaat het proces verder?

 

Op woensdag 10 april om 19.30 uur zal de commissievergadering plaatsvinden waarin o.a. Mosaqua besproken gaat worden. In de raadzaal is plaats om de vergadering bij te wonen. De link om de vergadering digitaal te volgen of later terug te kijken en waar tevens alle bijbehorende stukken te vinden zijn, stuur ik bij deze mee. De stukken komen ongeveer 8 dagen van tevoren online. Commissievergadering Mosaqua en accommodatiebeleid  

Hoe kun je zelf deelnemen?

 

Inspreken tijdens de commissievergadering als belanghebbende kan normaal gesproken, maar dit moet uiterlijk 24 uur van tevoren aangevraagd worden bij de griffie via het mailadres: griffie@gulpen-wittem.nl.  Dus de aanvraag moet uiterlijk dinsdag 9 april 19.29uur verstuurd zijn.

De besluitvorming over Mosaqua:

 

De raadsvergadering waarin o.a. Mosaqua besproken wordt en waar het definitieve besluit genomen gaat worden, vindt plaats op donderdag 25 april en zal beginnen om 18.30 uur. Ook deze vergadering kan in de Raadzaal bijgewoond worden. De link naar de achterliggende stukken en naar waar de raadsvergadering live digitaal gevolgd kan worden of later teruggekeken kan worden, stuur ik ook mee Raadsvergadering met o.a. Mosaqua als onderwerp . Wederom worden de stukken m.b.t. de raadsvergadering ongeveer 8 dagen van tevoren online gezet.

 

PRO Gulpen-Wittem vindt het belangrijk om de achterban goed te informeren en de politiek dichter bij de inwoners te brengen, vandaar deze mail. Mochten er vragen en of opmerkingen zijn, dan horen wij dat graag. Reageren kan door een reactie te sturen op dit bericht via info@pro-gulpenwittem.nl.

 

Met vriendelijke groet,

Sacha Vos

Raadslid PRO-Gulpen-Wittem