Motie WMO indicatie onbepaalde tijd

 

In oktober 2022 heeft PRO Gulpen-Wittem de motie WMO indicatie onbepaalde tijd ingediend. Met deze motie wilde PRO, samen met alle andere partijen in de raad, bevorderen dat de menselijke maat wél leidend zou worden bij de indicaties die worden afgegeven. Hiermee wordt voorkomen dat inwoners bij wie medisch is vastgesteld dat zij niet meer beter worden, toch om de paar jaar worden opgeroepen voor een herindicatie, en wéér hun verhaal moeten doen.

 

 

Met de motie werd het college opgeroepen om de geboden oplossing onder de aandacht te brengen van onze partners zoals bijvoorbeeld de GGD, die de medische beoordelingen doet voor parkeerkaarten. Ook wilden de partijen met de motie de werkdruk bij de ambtenaren verlichten omdat zij hierdoor minder onnodige herindicaties zouden hoeven uit te voeren. Overigens is het niet de bedoeling van de motie dat we de gemeente deze inwoners uit het oog verliest. Een vinger aan de pols houden en belangstelling tonen blijft natuurlijk van belang, maar dat kan ook buiten een officieel herindicatie-trajekt. 

 

De uiteindelijke doelstelling van de motie is om bovenstaande te verankeren in de WMO verordening voor 1 januari. In de afgelopen raadsvergadering gaf wethouder Derksen dat de eerste indicatie voor onbepaalde tijd is afgegeven. Hiermee is een eerste stap gezet en PRO denkt graag mee over de verdere uitwerking van de motie. 

 

Onderstaand kunt u de motie downloaden die PRO en de andere partijen destijds indienden. 

Download
Motie inzake mogelijkheid voor indicatie
Adobe Acrobat document 99.8 KB