PRO Gulpen-Wittem weer aan de kant gezet

Het is weer zo ver: Fractie Franssen en Balans besluiten in de achterkamertjes om samen door te gaan en binnenkort een derde wethouder bekend te maken. Hiermee wordt PRO Gulpen-Wittem, die in 2022 bij de gemeenteraadsverkiezingen de meeste stemmen haalde, weer buitengesloten. Ook weer een gemiste kans om het onderlinge vertrouwen tussen de raadsfracties in de gemeenteraad te herstellen. Hiertoe werd opgeroepen door burgemeester Ramaekers, die nu te maken krijgt met weer een nieuw college. Fractie Franssen en Balans houden zich ook niet aan de toezegging van

Quinn Qaedvlieg dat er eerst een profielschets voor de nieuwe wethouder met alle raadsfracties zou worden besproken voordat een derde wethouder wordt benaderd. Achterkamers en eigen belang blijven hardnekkige problemen in Gulpen-Wittem.