Inzet PRO Gulpen-Wittem begroting 2024

Op 9 november is de gemeentelijke begroting voor 2024 en de jaren daarna vastgesteld. Waar heeft PRO Gulpen-Wittem zich voor ingezet?

Toeristenbelasting

De raad werd gevraagd de toeristenbelasting per 1 januari 2024 te verhogen om de plannen van wethouder Piet Franssen te kunnen betalen. Dat vond PRO een slecht idee vanwege de afspraak met toeristische ondernemers dat zij altijd een jaar de tijd krijgen om zulke verhogingen te verwerken. Onze fractievoorzitter Jack Cremers is met succes samen met de Fractie Franssen en de fractie Balans op zoek gegaan naar geld om de verhoging een jaar uit te stellen.

Wittemer Allee

Een paar weken geleden werd de gemeenteraad overvallen door nieuwe plannen voor de Wittemer Allee. WIJ ZIJN HIEROVER NOOIT GEÏNFORMEERD. OOK NIET OVER DE EXTRA 2,9 MILJOEN DIE WIJ VIA DE BEGROTING HIERVOOR EXTRA MOESTEN BETALEN. In totaal kost dit project de gemeente nu bijna 4 miljoen euro, terwijl het om een provinciale weg gaat. Het zette ons voor de onmogelijke keuze om ofwel vóór te stemmen, terwijl de raad en de inwoners van Wittem zich niet gehoord voelen, of tégen te stemmen, wat zou betekenen dat de Provincie de 15 miljoen die zij in de weg en het fietspad willen investeren zou schrappen. PRO heeft een enorme hekel aan deze manier van politiek bedrijven. Daarom diende PRO raadslid Lodewijk Duyvendak een motie in om als gemeente in gesprek te gaan met de bewoners en ondernemers van Wittem, met name om de opknapbeurt van de parkeerplaats te bespreken. Daar betaalt de gemeente 1,7 miljoen voor. Dit voorstel heeft het niet gehaald, omdat wethouder Piet Franssen alles afschuift op de provincie en zelf de inwoners niet in de ogen wil kijken. Wij vrezen dat er veel bezwaren worden ingediend bij de zienswijzeprocedure, die inmiddels gestart is. Dit zal leiden tot hoge kosten en eindeloze vertragingen. Waarom is het toch zo moeilijk om samen met inwoners plannen te maken, vragen wij ons zuchtend af. Met de zure herinnering aan de onnodige rotonde bij Mechelen … Het goede nieuws is dat onze motie om dit soort majeure projecten eerst aan de gemeenteraad voor te leggen het juist wél haalde, en nog wel wel instemming van alle partijen!

Bijstand

Raadslid Sacha Vos diende een motie in om het voor mensen in de bijstand mogelijk te maken dat zij jaarlijks €1.800 aan giften mogen ontvangen. Zonder bang te hoeven zijn dat deze gift wordt ingehouden van hun bijstandsuitkering. Deze motie werd raadsbreed aangenomen.

Verkiezingsborden

Wij storen ons al jaren aan de verkiezingsborden in onze gemeente. Sacha diende daarom ook een motie in om de vermolmde planken te vervangen door ´frames´ met geprint doek. Ook deze motie werd aangenomen.

WMO

PRO wordt vaak benaderd door inwoners met vragen over de WMO. Zij begrijpen niet waarom ze minder huishoudelijke hulp krijgen dan in een buurgemeente. Of waarom ze moeten verhuizen als ze, door een chronische ziekte of hoge leeftijd, een aanvraag doen voor een woningaanpassing. PRO vindt dit niet goed omdat er weinig huizen beschikbaar zijn en omdat mensen dan hun eigen woonomgeving moeten verlaten en daarmee ook hun sociale netwerk. Daarom diende raadslid Marion van de Kleij een motie in om voor de raad op een rij te zetten hoe in buurgemeenten de WMO-voorzieningen voor de inwoners worden bepaald. Wethouder Derksen heeft beloofd dat dit in het eerste kwartaal van 2024 met de raad wordt gedeeld.

Woningbouw

PRO vindt het zorgwekkend dat de woningbouwprojecten in Eys, Wijlre en Mechelen in de ijskast zijn terecht gekomen. Fractievoorzitter Jack Cremers riep het college op om hier nu eens mee op te schieten.

Schoolgebouw Sophianum

Het oude schoolgebouw Sophianum in Nijswiller staat te verloederen. Inwoners zijn al lang afgehaakt en hebben een nieuw plan gemaakt voor een gemeenschapsvoorziening in de voormalige voetbalkantine. In december horen we hier meer over. Wij zijn benieuwd, maar hebben, net als de inwoners, de hoop verloren dat dit goed komt. Woningbouw in Nijswiller Oost lijkt PRO de best oplossing.

Burgerparticipatie

Het geld dat de raad elk jaar reserveert voor plannen van burgers (burgerparticipatie) wordt nooit helemaal gebruikt. Hoe komt dat? De burgemeester kon deze vraag niet beantwoorden. Misschien weet u het? Laat het ons weten!

Wij missen actie

Wij maken ons ernstig zorgen over de daadkracht van dit college van Fractie Franssen en Balans. We missen concrete plannen en een actieve houding. Denk alleen al aan de gemeenschapsvoorzieningen in Wijlre, Epen en Nijswiller die al jaren om een goede oplossing vragen. En ook het opknappen van de omgeving van Mosaqua en het jongeren bouwproject in Mechelen, waar de oorspronkelijke initiatiefnemers hun eigen pad al hebben gevolgd. Helaas heeft de 10 uur durende begrotingsvergadering ons niet hoopvoller gemaakt. ‘Pappen en nat houden’ lijkt het motto van dit college. Terwijl de toekomst van onze gemeente schreeuwt om een daadkrachtig bestuur dat keuzes durft te maken. Daar heb je lef voor nodig. En juist dát missen wij nog steeds.