Uitnodiging themabijeenkomst en ALV PRO Gulpen-Wittem

Namens het bestuur en de fractie wordt u uitgenodigd voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) met een aansluitende themabijeenkomst over de energietransitie. De themabijeenkomst zal geleid worden door Michèle Bartles-de Vringer, bestuurslid van de onlangs opgerichte energiecoöperatie Geuldal. De bijeenkomst zal eindigen met een discussie. Iedereen is van harte welkom. Tijdens de ALV zal het echter wel zo zijn dat alleen leden van PRO stemrecht hebben.

Agenda

 • Opening en mededelingen
 • Financieel verslag penningmeester
 • Verslag kascontrole commissie (Jeanny Vanhautem-Geron en Willem Ubaghs)
 • Decharge penningmeester
 • Nieuw lid kascontrole (Jeanny Vanhautem-Geron is aftredende)
 • Begroting 23-24
 • Activiteiten PRO 2024
 • Verslag van raadsleden
 • Rondvraag en afsluiting

 

Praktische gegevens

 • Datum
 • Tijd
 • Locatie
 • 2 december
 • 10.00 - 13.00
 • Gulper Hoes (Rosstraat 5, 6271 BG Gulpen)

Graag aanmelden via

Een e-mailbericht aan sachavos1975@gmail.com.