PRO dient motie inzake proef wegafsluitingen stiltegebieden Gulpen-Wittem in

Tijdens de raadsvergadering van 13 juli aanstaande zal PRO Gulpen-Wittem een motie indienen omtrent het afsluiten van wegen in stiltegebieden in de gemeente Gulpen-Wittem. PRO draagt het college hiermee op de Schweibergerweg niet mee te nemen in de proef ‘wegafsluiting stiltegebieden juli-oktober 2023’. PRO dringt er daarnaast op aan dat eerst een bewonersparticipatietraject wordt opgestart en dat de zomer wordt gebruikt voor een betrouwbare nulmeting waarbij de inwoners van het gebied actief betrokken worden.

 

Aanleiding

Op 21 juni ontvingen inwoners van de stiltegebieden Eys en Schweiberg onverwachts een brief waarin werd aangekondigd dat de wegen in deze stiltegebieden van 15 juli tot eind oktober zullen worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Om meer duidelijkheid te geven konden inwoners zich aanmelden voor een inloopavond op 5 juli in het gemeentehuis. Naar deze bijeenkomst kwamen ongeveer 100 mensen, waar vervolgens bleek dat er geen toelichtende presentatie werd gegeven. Een gemiste kans, vindt PRO.

 

PRO Gulpen-Wittem staat voor een betrouwbare overheid. Dit betekent dat inwoners niet overvallen mogen worden middels een brief over een belangrijk besluit dat directe invloed heeft op hun omgeving. Dat betekent ook dat inwoners die het niet eens zijn met een besluit hier formeel bezwaar tegen kunnen maken. Met deze zogenaamde proef is aan deze twee belangrijke voorwaarden voorbijgegaan. PRO vraagt zich dan ook af of, mocht er handhavend worden opgetreden, dit stand houdt bij de rechter omdat er geen verkeersbesluit onder de wegafsluitingen ligt. PRO vindt ook dat het willekeurig uitvoeren van ‘proef’ niet zomaar kan, zeker niet in een rechtstaat zoals Nederland. Daarnaast wijst PRO erop dat in 2021 al eens een dergelijke pilot is gedaan in Beutenaken. Het resultaat? Minder verkeer op de afgesloten weg, maar meer verkeer op alternatieve wegen. Het is lastig te handhaven en de verschillende belangen zijn lastig te wegen.

 

PRO vraagt zich af waarom men deze proef op een vitale weg als de Schweibergweg wilt uitvoeren en dient daarom een motie in om in ieder geval de Schweibergerweg de komende maanden niet mee te nemen in de proef. Deze motie leest u hieronder terug. 

Download
PRO motie inzake proef wegafsluitingen stiltegebieden Gulpen-Wittem
Motie stiltegebieden.pdf
Adobe Acrobat document 206.7 KB