Denk mee over de WMO

© Afbeelding van Freepik

Denkt u mee over de WMO?

De gemeenteraad staat voor belangrijke beslissingen over de toekomst van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Door deze wet is de gemeente verantwoordelijk voor de ondersteuning van inwoners waardoor zij zo goed en zo lang als mogelijk thuis kunnen wonen. Het gaat hierbij om inwoners die te maken hebben met een chronische ziekte, herstel van operaties of door hoge leeftijd het zelf niet meer thuis kunnen regelen. Voorzieningen die onder de WMO vallen zijn o.a. huishoudelijke hulp, individuele begeleiding, dagbesteding, Omnibuzz, een rolstoel, scootmobiel of een woningaanpassing.

Vaak springt de familie of omgeving bij om te helpen. Dat noemen we mantelzorg. Ook zijn er in onze gemeente seniorenprojecten van Sevagram en mooie burgerinitiatieven zoals hoeskamers, Stichting Leven naast de Brouwerij en de Paus Franciscusgroep.

De WMO in gevaar

Het college wil het aantal (betaalde) voorzieningen de komende jaren verminderen door een groter beroep te doen op (gratis) mantelzorgers en burgerinitiatieven.

PRO maakt zich zorgen over deze ontwikkeling. Daarom hebben wij in de raadsvergadering van 20 april tegen het nieuwe beleidsplan gestemd. Als we denken aan het toenemende aantal ouderen, de wachtlijsten voor verzorgingshuizen en de mantelzorgers die het nu al moeilijk vinden om zorg en werk te combineren, dan vragen wij ons af of deze ontwikkeling realistisch is. Natuurlijk staan wij pal achter mooie burgerinitiatieven. Zij zijn onmisbaar om mensen samen te brengen en kunnen goed samenwerken met de zorgvoorzieningen. Maar mensen mogen niet vereenzamen, ze moeten de voorziening krijgen die ze wel écht nodig hebben en mantelzorgers mogen er niet aan onder door gaan.

Wij horen graag hoe u erover denkt

Om ons als raadsleden te helpen om goede besluiten te nemen, willen wij naar uw mening vragen. Op woensdag 24 mei organiseren wij van 19.30 tot 21.30 een bijeenkomst in het Wienhoes in Partij. Wij zorgen voor een inspirerend  programma met sprekers en genoeg ruimte om met elkaar in gesprek te gaan.

Aanmelden voor de bijeenkomst kan via mail: info@pro-gulpenwittem.nl U kunt op 24 mei ook spontaan binnenlopen. Komt u liever niet naar de bijeenkomst, maar wilt u wel met ons in gesprek? Dan kunt u ons mailen (info@pro-gulpen-wittem.nl) of bellen met Sacha Vos 06-28716975.

Praktische gegevens

  • Wanneer: 24 mei van 19.30 tot 21.30 (start programma 19.45)
  • Waar: Wienhoes Partij (Oude Heirbaan 7A, 6286AM Wittem)
  • Aanmelden: info@pro-gulpenwittem.nl

 

Ten slotte willen bij benadrukken dat wij uw privacy belangrijk vinden en dat we uw persoonlijke ervaringen niet in het openbaar zullen delen.