Oplossing toeristische verkeersoverlast verder weg dan ooit

Na drie jaar praten en plannen maken door inwoners en politici is de oplossing om een betere balans te vinden tussen de leefbaarheid en het toerisme in het Heuvelland verder weg dan ooit. PRO Gulpen-Wittem schreef hierover onderstaand artikel.

 

In mei 2020 zette PRO het probleem rond toeristische verkeersoverlast op de politieke agenda in Gulpen-Wittem. PRO diende een motie in met concrete ideeën om de verkeersoverlast te verminderen, zoals het terugdringen van verkeer in stiltegebieden, minder toertochten, meer handhaving en samenwerking in de regio. Alle andere politieke partijen vonden deze motie te ver gaan. Om toch gezamenlijk, met onze hele gemeenteraad en twee buurgemeenten stappen te zetten, is de motie afgezwakt. Daaruit is ‘Verantwoord op weg’ ontstaan en daarna ‘Team Heuvelland’, een samenwerking tussen Vaals, Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem. Samenwerking met andere gemeenten is noodzakelijk omdat toeristisch verkeer niet stopt bij de gemeentegrens. Vorig jaar besloot Vaals uit de samenwerking te stappen omdat er geen concrete maatregelen werden genomen. Vervolgens sleepte ons college Vaals zelfs voor de rechter. Daarmee was het project feitelijk al mislukt.

 

De raden van Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem gaven hun colleges daarna de ruimte om tot een nieuw plan te komen. Wat bleek? Het werd een plan met nog meer onderzoeken en veel geld voor projectleiders. Betrokken bewoners lieten tijdens een bijeenkomst in januari weten dat ze helemaal klaar waren met dit dure ‘praatproject’, ze willen maatregelen die de overlast ook echt vermindert.

 

Wat is er sindsdien gebeurd?

Tijdens de commissievergadering op 1 februari jl., waarin het nieuwe plan Team Heuvelland werd besproken, stonden Fractie Franssen en CDA pal achter dit praatplan, maar PRO, DOE 22 en Balans waren kritisch en kondigden aan tegen het plan te stemmen. Hoe het verder ging? Fractie Franssen en CDA wilden hun coalitie en nieuwe wethouder Waaifoort redden. Achter de schermen maakten zij gezamenlijk een nieuwe motie voor raadsvergadering van 15 februari. Zonder PRO en DOE22 daarbij te betrekken. Een motie waarmee de wethouder alle ruimte krijgt om €270.000 uit te geven zonder dat duidelijk is, wat de coalitiepartijen van hem verwachten. Fractievoorzitter Quinn Qaedvlieg had geen enkel inhoudelijk argument en CDA fractievoorzitter Marieke Wijen-Nass kwam ook niet verder dan dat ze de problematiek te ingewikkeld vond voor de gemeenteraad en dat de wethouder er daarom dus zelf mee aan de slag moest gaan. Ze kon niet aangeven wanneer ze tevreden was met de uitkomst, wanneer er concrete maatregelen worden verwacht en wie ze daarbij willen betrekken. Letterlijk zei ze: ‘Dit plan kan alleen maar slagen op het moment dat er breed draagvlak is. Die conclusie trekken we denk ik wel met zijn allen: dat breed draagvlak dat is er niet. Daarom hebben we besloten een motie op te stellen die wél op een breed draagvlak kan rekenen. Dat draagvlak is er, want hij wordt gesteund door 10 raadsleden.´ Met andere woorden, ze heeft draagvlak van de coalitiepartijen, maar de oppositie vindt ze niet belangrijk.

 

PRO kon natuurlijk niet met deze motie instemmen. Wij maken ons ernstig zorgen over de voortgang van dit project en de samenwerking in de regio. In de woorden van raadslid Sacha Vos: ‘Als het deze coalitie nog niet eens lukt om in onze eigen gemeenteraad samen te werken om de wethouder een duidelijke opdracht te geven, hoe denkt u dit dan wel te kunnen doen met andere gemeenten?’

 

‘Minder ik, meer samen’, is de slogan van het CDA voor de provinciale verkiezingen. Een loze kreet, zoals de afgelopen week maar weer eens is gebleken. SAMEN is in de raad van Gulpen-Wittem in ieder geval verder weg dan ooit. 

Download
Originele motie Verbeteren toeristische-
Adobe Acrobat document 464.3 KB