Motie Deelname NK Tegelwippen 2023 en zoeken naar mogelijkheden bij afvoer van tegels

Motie

De raad van de gemeente Gulpen-Wittem, in vergadering bijeen op 22 december 2022:

 

Inleiding

Het NK Tegelwippen is een landelijk initiatief waaraan in 2022 al 135 gemeenten hebben deelgenomen. Het zet inwoners aan om zoveel mogelijk tegels uit hun eigen tuin te verruilen voor groen en laat ze dit registreren op de website van het NK Tegelwippen. 

 

Het NK Tegelwippen is een initiatief van onder andere de Stichting Steenbreek, het IVN en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het vervangen van tegels door groen sluit aan bij de klimaatopgave van onze gemeente en deze wedstrijd kan bewoners extra motiveren om hier een bijdrage aan te leveren.

 

Overwegende dat:

 • Wij steeds vaker last hebben van of lange periodes met warmte en droogte of juist veel regen in korte tijd;
 • Er ook in Gemeente Gulpen-Wittem plaatsen zijn die bij een lange periode van warmte te veel opwarmen en beplanting deze opwarming tegengaat;
 • Maar ook plaatsen waar bij hevige neerslag het water niet weg kan en een begroeide bodem de beste vertrager van water is;
 • De gemeente een grote opdracht heeft te vervullen om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen;
 • De hulp van onze inwoners hierbij onmisbaar is;
 • Dit initiatief laagdrempelig en makkelijk uitvoerbaar is;
 • Inwoners eenvoudig een steentje kunnen bij/weg dragen;
 • Het ontzorgen van inwoners bij het afvoeren van tegels een belangrijke drempel wegneemt;

 

Roept het college op:

 • Gulpen-Wittem aan te melden voor het NK Tegelwippen 2023;
 • Hieraan via de eigen kanalen publiciteit te geven;
 • Een manier te vinden zodat mensen die niet beschikken over een auto of aanhangwagen toch kunnen participeren;
 • Te kijken naar mogelijkheden om bepaalde planten ter beschikking te stellen voor mensen met een krappe beurs. 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Sacha Vos

Download de motie hier

Download
Motie tegelwippen.pdf
Adobe Acrobat document 63.3 KB