Een nieuw politiek seizoen is aangebroken

Het politieke seizoen is weer begonnen. Wat heeft PRO Gulpen-Wittem de afgelopen tijd gedaan? Wij zetten het voor u op een rij.

Brand brouwerij vertrekt uit Wijlre

Vorige week werden we overvallen door het trieste bericht dat Brand geen pils meer gaat brouwen in Wijlre. Lodewijk Duyvendak heeft het college gevraagd om opheldering. Volgens dit college is het een gelopen race. PRO is ook erg teleurgesteld over dit besluit van de brouwerij, maar heeft dit ook wel zien aankomen. Weet u het nog? Twee jaar geleden liepen gemeenteraadsleden van CDA en Fractie Franssen te flyeren tegen innovatieve plannen om de brouwerij te verduurzamen. Ook DOE’22 was faliekant tegen. De directie van Heineken was ‘not-amused’ door alle politieke tegenstand.

 

Rotonde Mechelen, geen oplossing voor fietsende kinderen

 

De werkzaamheden aan de rotonde zijn gestart. PRO heeft nog geprobeerd om dit tegen te houden, maar dat was volgens het college niet meer mogelijk. De besluitvorming over deze rotonde is een grote mist; waarom wordt er ruim €800.000 uitgegeven terwijl deze rotonde de fietsveiligheid voor de kinderen die naar de basisschool in Mechelen fietsen niet verbetert? Waarom zijn er geen alternatieven voorgelegd aan de raad, zoals bijvoorbeeld een vrijliggend fietspad tussen Wahlwiller en Hilleshagen? Waarom zijn de ouders niet betrokken bij de plannen? PRO zal bij de begroting voor volgend jaar bekijken of en hoe we de fietsveiligheid naar de basisschool echt kunnen verbeteren.

 

Verkeersoverlast: Waarom luistert deze coalitie niet naar adviezen van Visit ZL en Recron?

Tien jaar lang is geprobeerd om de verkeersoverlast (drukte en lawaai) te lijf te gaan met ´zachte´ maatregelen: informatiecampagnes en gedragsbeïnvloeding. Zonder succes. En nu gaan ze het weer doen onder de noemer Team Heuvelland. Volgens PRO is dat weggegooid geld (een half miljoen euro!) en zonde van de tijd (het project loopt tot 2030). Ondertussen zijn, door slechte onderlinge afstemming, de verhoudingen tussen de gemeenten Vaals, Gulpen-Wittem en Eijsden-Margraten ook op het spel komen te staan.

 

Geen recycled bouwpuin in ons buitengebied

Na de overstromingen in 2021 waren veel onverharde paden uitgespoeld. Het college had deze opgevuld met recycled bouwpuin. Na een motie van Jack Cremers heeft de raad unaniem voorgesteld om dit materiaal niet meer te gebruiken in het buitengebied. Tot onze verbazing lezen we in het nieuwe raadsvoostel dat het college zich hier niet aan wil houden. Werk aan de winkel dus tijdens de volgende raadsvergadering op 20 oktober.

 

Energie-armoede en stijgende prijzen

PRO maakt zich zorgen om onze inwoners die in de financiële problemen komen door stijgende kosten van energie en boodschappen. De landelijke overheid heeft maatregelen aangekondigd, maar ook in de gemeente kunnen we dingen doen om mensen met een kleine beurs te helpen: de regeling voor bijzondere bijstand verhogen, mensen helpen met het toekennen van de energietoeslag, huisuitzettingen voorkomen, een menselijke schuldhulpverlening en het ondersteunen van burgerinitiatieven die in hun dorpen mensen in armoede ondersteunen. Marion van der Kleij heeft vragen gesteld aan het college, zodat wij in november bij de begroting, hier goede besluiten over kunnen nemen.

 

Waar blijft het woonplan?

PRO zit te wachten op het plan om de woningnood aan te pakken. Dit zou in juli met de gemeenteraad worden besproken, maar is toen voor de tweede keer uitgesteld. De nood is hoog, dus waarom duurt het zo lang, vragen wij ons af. Komt het college er onderling niet uit?

 

Infopunt Genderidentiteit in Vaals ook voor inwoners van Gulpen-Wittem

Veel mensen worstelen met het geslacht/gender waarmee zij geboren zijn. Landelijk is dat 2% tot 3% van de bevolking. Voor Gulpen-Wittem zouden dat minimaal 280 inwoners zijn. Voor hen, voor hun omgeving, ouders, vrienden maar ook instanties en scholen is er in Vaals een informatiepunt gestart. Raadslid Sacha Vos heeft zich ingezet om dit ook mogelijk te maken voor inwoners van Gulpen-Wittem. Dat is gelukt. Iedere woensdagmiddag tussen 14.00u en 16.00 is Vera Simons, ervaringsdeskundige bereikbaar op het gemeentehuis in Vaals.

 

Jeugdcarnaval de Gaarekiekerkes weer op straat?

Voor de tweede keer in korte tijd dreigt de JCV op straat te komen staan. Was het eerst ‘Oos Hoes’ in de Timpaan dat ging verdwijnen, nu dreigt dit ook met het Jongerencentrum onder het gemeentehuis te gebeuren. Sacha Vos heeft hierover vragen gesteld aan het college en de wethouder opgeroepen snel actie te ondernemen om dit op te lossen, samen met alle belanghebbenden. 

Download artikel

Download
Een nieuw politiek seizoen.pdf
Adobe Acrobat document 63.5 KB