Herdenking Chroom-6 slachtoffers

Op zondag 5 juni 2022 was ons burgerfractielid Jeroen Kockelkoren uit Wijlre in Brunssum aanwezig bij de herdenkingsdienst ter ere van de zieken en overledenen van de diverse POMS-locaties in Nederland. Jarenlang zijn door falend beleid deze defensiemedewerkers blootgesteld aan het kankerverwekkende chroom-6 zonder dit zelf te weten. Ons lid Giel Blom uit Wijlre en tevens 6 andere inwoners van Gulpen-Wittem zijn slachtoffer hiervan. Tijdens de raadsvergadering van 29 oktober 2020 werd door PRO Gulpen-Wittem een motie ingediend om zo de staatssecretaris van Defensie ertoe te bewegen een ruimhartig schadefonds in te stellen. Deze motie werd vervolgens unaniem aangenomen. 

 

Het was een indrukwekkende herdenkingsdienst die mede gestalte werd gegeven door een aalmoezenier en een dominee die werkzaam zijn voor defensie. Tevens werd er door Albin Ramakers, eveneens uit Wijlre, de ‘Last Post’ op de klaroen ten gehore gebracht. Middels de aanwezigheid van ons burgerfractielid Jeroen Kockelkoren, wil PRO Gulpen-Wittem haar steun en medeleven laten blijken aan al deze chroom-6 slachtoffers en nogmaals benadrukken dat wij opkomen voor onze burgers.