PRO Gulpen-Wittem wil verantwoordingsdebat over formatie

PERSBERICHT (08-06-2022)

PRO Gulpen-Wittem heeft een verzoek neergelegd bij de burgemeester voor een extra raadsvergadering op dinsdag 14 juni, voordat het nieuwe college wordt geïnstalleerd op 15 juni. Aanleiding zijn de recente ontwikkelingen rondom het integriteitsrapport van de beoogd wethouder Cratsborn en de uitspraken van fractievoorzitter Nass in de Limburger van vandaag dat de huidige wethouder Hendriks tijdelijk deze functie zal blijven vervullen. Ook wil de partij een open debat over de afgelopen weken waarin in stilte het coalitieakkoord tot stand is gekomen.

 

Fractievoorzitter Jack Cremers: “Voor de verkiezingen hadden de fracties een discussie over VOG (Verklaring van Goed Gedrag) voor alle kandidaten die verkiesbaar zouden zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Het CDA vond dat toen niet nodig en vond dat partijen daar zelf een verantwoordelijkheid in moesten nemen. PRO stond op het standpunt dat je er alles aan moet doen om integere kandidaten te presenteren en heeft van kandidaten wel een VOG gevraagd.”

 

Ook wil PRO verantwoording van de nieuwe coalitie over de ontwikkelingen bij het CDA rondom het integriteitsonderzoek van beoogd wethouder Cratsborn. Raadslid Marion van der Kleij: “Wij willen graag weten hoe lang het rapport al bekend was bij de partij en of de beoogd wethouder zich ook teruggetrokken had als dit niet openbaar was geweest en in de media was verschenen. Was het dan onder het tapijt geschoven en was de heer Cratsborn dan wel benoemd? Hij had zich ook terug kunnen trekken voordat het rapport in de openbaarheid was gekomen.’ Raadslid Lodewijk Duyvendak vult aan, ‘In het nieuwe coalitieakkoord lezen wij als handreiking naar alle politieke partijen ….. zijn in dit coalitieakkoord ambities gekoppeld aan de inbreng van al deze partijen. Ons is de afgelopen weken niets gevraagd, wij hebben het akkoord op de website van de gemeente moeten zoeken, de overige communicatie rondom de coalitievorming is via persberichten verlopen.

 

PRO vindt dit een slecht begin van een coalitie die op papier openheid wil uitstralen. Wij geven ze een nieuwe kans om deze periode wel in openheid te starten, met een debat, waar we op dinsdag 14 juni de tijd voor willen nemen.’ Vandaag wordt duidelijk of er een meerderheid is voor de extra raadsvergadering.