Oproep College uitbetaling €200 energiearmoede per geregistreerd huishouden

Gulpen, 7 maart 2022

 

Oproep PRO Gulpen-Wittem aan college: ‘Niet langer wachten op het Rijk maar ga over tot de uitbetaling van €200 aan huishoudens die wachten op de tegemoetkoming i.v.m. energiearmoede’.

 

Geacht college,

 

De energieprijzen reizen de pan uit. Voor mensen die dit kunnen betalen is dit vervelend, maar overkomelijk. Wij vragen aandacht voor onze inwoners die veel moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Voor hen zijn de extra prijsverhogingen i.v.m. de oorlog in Oekraïne, niet meer op te brengen. 

 

Het Rijk heeft €200 beschikbaar gesteld per huishouden waar energiearmoede heerst maar dit geld is nog steeds niet aan de gemeenten uitgekeerd. Dit blijkt ook uit uw antwoorden op de vragen van PRO Gulpen-Wittem van 16 februari jl.

 

Door de oorlog in Oekraïne stijgen de energieprijzen alleen nog maar sneller. Voor inwoners met een laag inkomen betekent dit dat de urgentie van de tegemoetkoming nog urgenter wordt.

 

PRO roept uw college op om niet langer te wachten, maar de toegezegde €200 per huishouden toch vast uit te keren aan de inwoners die zich bij u hebben gemeld en/of bekend zijn. Gezien de urgentie van dit probleem ontvangen wij graag deze week een reactie op onze oproep.

 

Met vriendelijke groet,

 

Fractie PRO Gulpen-Wittem

 

Jack Cremers

René Nijssen

Lodewijk Duyvendak

Sacha Vos