PRO Gulpen-Wittem & Pro Eijsden-Margraten zoeken de grens op


Afgelopen zondag kwamen vele leden en kandidaten van PRO Gulpen-Wittem en PRO Eijsden-Margraten samen op de gemeentegrens bij Klooster Hoogcruts. De partijen trapten hier samen hun campagne af en benadrukten het belang van samenwerking tussen de grensgemeenten. 

Carola Janssen gaf een zeer interessante rondleiding door het kloostercomplex. Na de rondleiding hebben de lijsttrekkers van beide partijen Marion van der Kleij en Sjanne Quellhorst mooie woorden over en weer gesproken en elkaar het verkiezingsprogramma overhandigd.

Aansluitend ging PRO Gulpen-Wittem plandelend, dus gewapend met prikstokken en vuilniszakken, richting Slenaken. PRO Eijsden-Margraten ging in de eigen gemeente plandelen. De opruimactie liep vanaf het Klooster Hoogcruts naar fanfarezaal Berg en Dal en liep over de Piemert en de Dorpsweg. Ook de Maastrichterweg, Planckerweg en Kerkdel zijn schoongemaakt.   

Aangekomen bij Fanfarezaal Berg en Dal stond er lekkere koffie en thee klaar en is PRO Gulpen-Wittem in gesprek gegaan met verschillende inwoners van Slenaken. Er werd gesproken over de wateroverlast en gevaarlijke verkeerssituaties zoals bij restaurant La Frontière en een stukje verder weg op de grensweg. Ook de zebrapaden, het tekort aan parkeerplaatsen, de brug en het onderhoud van de voetpaden kwamen aan bod. 

PRO Gulpen-Wittem heeft dit bezoek als zeer waardevol ervaren en wilt iedereen heel hartelijk danken voor de aanwezigheid en inbreng. PRO benadrukt dat vooruitgang alleen mogelijk is wanneer er naar elkaar geluisterd wordt, en houdt de communicatie met de inwoners van Slenaken open.
PRO Gulpen-Wittem & PRO Eijsden-Margraten staan samen sterk