Brandbrief PRO Gulpen-Wittem aan burgemeester Ramaekers

 

 

 

 

 

Mw N. Ramaekers-Rutjens,

Burgemeester van Gulpen-Wittem,

Willem Vliegenstraat 12

6271 DA Gulpen

 

Gulpen, 13 januari 2022

 

Geachte burgemeester,

 

Middels deze brief willen wij een dringend beroep op u als burgemeester van Gulpen-Wittem doen.

Onze ondernemers staat het water aan de lippen. Na eerdere lockdowns, het letterlijke pompen of verzuipen na de vreselijke overstromingen van juli j.l. en de huidige onverwachte en harde lockdown net voor de Kerst als enige land in Europa, is het nu figuurlijk pompen of verzuipen.

 

Als grensregio hebben onze ondernemers grote last van het feit dat de horeca en winkels in onze buurlanden wel, onder voorwaarden, open zijn. Waardoor onze inwoners de grens over trekken om te winkelen en daar hun geld uitgeven. Onze ondernemers gaan financieel ten onder terwijl een paar kilometer verderop, net over de grens, de omzetten floreren.

 

Komend weekend kiezen veel ondernemers in het land ervoor om burgerlijk ongehoorzaam te zijn en hun deuren te openen als de lockdown door het kabinet wordt verlengd. Ook in Gulpen-Wittem zijn er enkele ondernemers die zich bij het protest aansluiten. Het draagvlak onder de bevolking m.b.t. de huidige maatregelen is flink aan het afkalven en de huidige situatie is bijna niet meer uit te leggen. De  ondernemers hebben maatregelen genomen voor een herstart die Coronaproof is.

 

Wij hopen dat het kabinet het niet zover laat komen en wij willen een dringend beroep op u als burgemeester doen om;

 

1) de brandbrief van de Zuid Limburgse gemeenten aan Den Haag mede te ondertekenen.

2) u, net als uw collega burgemeester dhr. Prevoo in Valkenburg, coulant op te stellen mochten winkeliers in Gulpen-Wittem zaterdag meedoen aan de burgerlijke ongehoorzaamheid.

 

Met vriendelijke groet,

 

Fractie PRO Gulpen-Wittem

 

Jack Cremers

René Nijssen

Lodewijk Duyvendak

 

Sacha Vos