Minisymposium uitgesteld

Tot onze teleurstelling kan het PRO Gulpen-Wittem minisymposium 'Een hoopvolle toekomst?" op 20 november in 't Gulper Hoes niet doorgaan. PRO  Gulpen-Wittem wil uit respect voor degenen die zoveel inzet in de zorg verlenen en ter voorkoming van besmetting het symposium uitstellen tot betere tijden. Wij hopen dat het eind januari doorgang kan vinden en zullen u daar tijdig over informeren.  Blijf gezond en het ga u goed.