Motie: 'Opruimen Gerecyclede en gecertificeerde grond’.

Ondanks eerder gestelde vragen gaat de gemeente door met het storten van gecertificeerde maar toch sterk vervuilde grond.  PRO dient daarom nu alvast de volgende motie in voor de vergadering van 30 september.

 

Motie PRO Gulpen-Wittem :  

 

Opruimen Gerecyclede en gecertificeerde grond’.

 

De Raad van de gemeente Gulpen-Wittem, in vergadering bijeen op 30 september 2021

 

Constaterende dat:

 

 • Na de overstromingen van juli o.a. veel holle wegen, wandel- en fietspaden door uitspoeling onbegaanbaar zijn geworden;
 • Er snel herstelwerkzaamheden gestart zijn aangezien het toeristenseizoen voor de deur stond;
 • Er voor dit doel  gerecyclede grond aangekocht is door de gemeente;
 • Deze grond weliswaar gecertificeerd is voor gebruik in de wegenbouw, maar zoveel  meer puin, plastic, glas en vele andere materialen bevat  dan in open toepassing zou mogen;
 • Dit zeker niet op de paden in een 5* landschap en Citta Slow gemeente hoort;
 • De deeltjes die al vrij liggen, o.a. glas en plastic, gevaar op leveren voor de dieren die er leven omdat zij zich daaraan kunnen verwonden of bij eten ervan kunnen sterven;
 • Losse maar ook door nieuwe uitspoeling vrijkomende deeltjes bij regen en of wind meegenomen worden en o.a. in de Gulp, Geul, Maas en uiteindelijk in de zee belanden;
 • Inwoners daar direct tegen geageerd hebben en begonnen zijn met opruimen en inmiddels honderden kilo’s hebben verzameld;
 • Ook de fractie PRO Gulpen-Wittem direct artikel 37 vragen heeft ingediend;
 • Tot onze grote verbazing gebleken is dat desondanks het gebruik van dit materiaal is doorgegaan en nog steeds doorgaat;
 • Dit terwijl inwoners inmiddels letterlijk door hun aanwezigheid de stortingen proberen te voorkomen.

 

Draagt het college op:

 

 • Per direct te stoppen met het storten van dit soort vervuilde grond ter opvulling;
 • Te inventariseren waar gebruik is gemaakt van gerecyclede en gecertificeerde grond in de afgelopen jaren;
 • Een planning op te stellen om gerecyclede en gecertificeerde grond te vervangen;
 • Een kostencalculatie te maken en dit op te nemen in de komende begroting(en).

 

En gaat over tot de orde van de dag,

 

PRO Gulpen-Wittem:                                           

Jack Cremers                  René Nijssen 

Lodewijk Duyvendak        Sacha Vos