artikel 37 vragen over gebruik “gerecyclede en gecertificeerde” grond in Gulpen-Wittem.

Naar aanleiding van meldingen vanuit onze achterban, heeft PRO Gulpen-Wittem artikel 37 vragen ingediend over het gebruik van gerecyclede en gecertificeerde grond in ons 5* Cittaslow landschap.

 

 

Sankt Anton am Voralberg, 5 augustus 2021

 

Betreft: artikel 37 vragen over gebruik “gerecyclede en gecertificeerde” grond in Gulpen-Wittem ter aanvulling van weggespoelde grond.

 

Geacht College,

Via onze achterban en via facebook worden wij aangesproken over de door de overstromingen weggespoelde grond die recent op verschillende plaatsen door de gemeente aangevuld werd door ‘gerecyclede en gecertificeerde’ grond. De bijgevoegde foto geeft aan over welk stuk het gaat maar ook vanuit Beutenaken hebben deze berichten ons bereikt. 

 

In een uitzending op 15 februari j.l. van ‘Pointer’ op KRO-NCRV, wordt meer verteld over deze grond. https://youtu.be/QPOu3l0sQiA . N.a.v. dit programma zijn er meerdere artikelen geschreven in de media en zijn er Kamervragen gesteld. 

 

Wij zijn dan ook zeer verbaasd te vernemen dat deze ‘recyclede en gecertificeerde’ grond wederom in ons 5 sterren, Citta Slow Heuvelland wordt gebruikt. Vooral aangezien er een aantal jaar geleden ook sprake van was en de toenmalig verantwoordelijke wethouder, nu wederom in het College vertegenwoordigd, aangegeven heeft dat dit nooit meer zou gebeuren. Bijgevoegd vindt u schokkende foto’s gemaakt door één van onze inwoners.

 

Wij hebben hierover de volgende vragen:

 1. Bent u op de hoogte van het feit dat deze grond vervuild is? Graag uitleg.
 2. Indien ja; sinds wanneer?
 3. Hoe heeft dit kunnen plaatsvinden?
 4. Waarom hebben de medewerkers van de gemeente deze brokstukken niet geconstateerd tijdens het aanvullen?
 5. Of hebben zij wel iets geconstateerd tijdens de werkzaamheden? Graag uitleg.
 6. Indien ja; Hebben zij dit gemeld aan de verantwoordelijke ambtenaar? Graag uitleg.
 7. Indien nee; Waarom niet?
 8. Indien wel gemeld; Wat heeft u met deze melding gedaan?
 9. Wat gaat u doen om dit te herstellen met schone grond? 
 10. Binnen welke termijn?
 11. Is deze grond ook in het verleden gebruikt?
 12. Indien ja, dan ontvangen wij graag een inventarisatie van alle plekken. 
 13. Wat is de reden dat er gekozen is voor deze grond? 
 14. Bent u bereid om deze geïnventariseerde plekken te gaan herstellen? Graag uitleg.
 15. Indien ja; graag een tijdspad.
 16. Bent u bereid in de toekomst een andere keuze te maken qua grond?
 17. Indien ja; graag uitleg.
 18. Indien nee; graag uitleg.

In afwachting van uw reactie, tekent met vriendelijke groet,

Fractie PRO Gulpen-Wittem,

 

Jack Cremers

Lodewijk Duyvendak

René Nijssen

Sacha Vos