PRO Gulpen-Wittem roept achterban op gebruik te maken van hun inspreekrecht


De leefbaarheid van onze inwoners staat onder druk en ook het verblijfstoerisme waar 26% van onze inwoners een boterham aan verdient. Zeer belangrijk dus om dit weer in balans te gaan brengen. In mei 2020 heeft Raadslid Sacha Vos namens PRO Gulpen-Wittem een motie ingediend en deze is raadsbreed aangenomen. Helaas is haar motie afgezwakt aangezien zij een meerderheid moest zien te krijgen.

 

Ook heeft zij de motie aangeboden aan 5 omliggende gemeenten met als resultaat dat ook in Valkenburg, Eijsden-Margraten en Vaals deze motie is aangenomen. Hierop hebben de lijn 50 gemeenten (EM, GW en Vaals) zich samengepakt. Er is een enquête uitgevoerd en er zijn panels ingericht bestaande uit inwoners, ondernemers en vele andere belanghebbenden. Ook is er een website gelanceerd: Verantwoord op weg

 

De uitkomsten en de te nemen maatregelen zijn nu gepresenteerd en worden in lijn 50 verband woensdagavond 23 juni besproken vanaf 19.30u. Middels de onderste link kunnen jullie de stukken inzien, digitaal de vergadering volgen of later terugkijken. Lees de stukken en laat je horen als je niet tevreden bent en of andere ideeën hebt. Dan kun je gebruikmaken van het inspreekrecht. Uiterlijk tot dinsdag 22 juni 12.00u kun jij je aanmelden via griffie@gulpen-wittem.nl

 

Rapport en maatregelen Verantwoord op weg

 

Mochten jullie nog vragen en of opmerkingen hebben, jullie weten ons te vinden.

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0