Motie: 'Geen woorden maar daden' over het opheffen van Tafeltje Dekje


PRO Gulpen-Wittem heeft vragen gesteld aan het College n.a.v. het opheffen van Tafeltje Dekje door Sevagram. Het College geeft in de beantwoording aan ook te vinden dat het belangrijk is dat een vers bereide maaltijd toegankelijk is voor inwoners die het nodig hebben, dat er een meerwaarde aan zit omdat de vrijwilligers een contactmoment hebben met de ouderen en bijvoorbeeld eenzaamheid en verwaarlozing kunnen constateren. Dat veel van deze mensen over een kleine beurs beschikken.

Het College beloofde naar een oplossing te zoeken maar het is heel stil geworden. Wij roepen het College met deze motie op in actie te komen en ervoor te zorgen dat deze voorziening niet verloren gaat voor Gulpen-Wittem door onze eigen ondernemers uit te dagen.

Lees hieronder de volledige tekst van deze motie.

 

Motie PRO Gulpen-Wittem ‘Geen woorden maar daden; oplossing voor einde Tafeltje Dekje’


De raad van de gemeente Gulpen-Wittem, in vergadering bijeen op 27 mei 2021:

Overwegende dat:

 • De zelfredzaamheid van ouderen en hulpbehoevenden gestimuleerd dient te worden;
 • Veel deelnemers van het huidige Tafeltje Dekje een kleine beurs hebben;
 • Verantwoorde, verse en gezonde maaltijden belangrijk zijn;
 • Het belangrijk is om te weten of ouderen en hulpbehoevenden hun eten wel opgegeten hebben aangezien ondervoeding een groot probleem is;
 • Dit door de vrijwilligers gecontroleerd wordt;
 • Het contactmoment met de vrijwilliger vaak het enige contactmoment op een dag is en juist in deze Corona tijd zo belangrijk is;
 • Doordat er een voet tussen de deur is, er meer gesignaleerd kan worden zoals vereenzaming en verwaarlozing;
 • Het college in de beantwoording van onze eerder gestelde vragen bovenstaande ook onderkent en belangrijk vindt;
 • Het college daarin aangaf op zoek te gaan naar een oplossing;
 • Het sindsdien muisstil is geworden en 1 juli, de dag dat Tafeltje Dekje ermee stopt, rap in beeld komt   
   

Roept het college op:

 • Voor de komende zomervakantie met een oplossing te komen gelijkwaardig aan Tafeltje Dekje (dus 3 gangen, vers bereide maaltijden, bezorgd door vrijwilligers);
 • Hiervoor de ondernemers van Gulpen-Wittem uit te dagen en een kans te geven;
 • De subsidie te handhaven (minimaal €15.000 per jaar) zodat een verse en gezonde maaltijd bereikbaar blijft voor onze oudere en hulpbehoevende inwoners.

En gaat over tot de orde van de dag.

PRO Gulpen-Wittem

Jack Cremers

René Nijssen

Sacha Vos
Lodewijk Duyvendak


Reactie schrijven

Commentaren: 0