Ernstige overlast op handbalveld - PRO Gulpen-Wittem dient een motie in


De klachten stapelen zich op. Drie mensen uit 3 verschillende wijken hebben zich de laatste 10 weken bij ons gemeld met klachten over het handbalveld in Gulpen. De inwoners zijn murw geslagen. Het gaat over intimidatie, drugshandel,  vernielingen, inzet van kinderen op de uitkijk voor boa's en politie, bedreigingen. Er moet IETS gebeuren. De inwoners moeten serieus genomen worden. Tijdens de komende raadsvergadering dient PRO Gulpen-Wittem een motie in. Genoeg is genoeg!

Lees hieronder de volledige tekst van deze motie.


Motie PRO Gulpen-Wittem m.b.t. overlast handbalveld Gulpen

De raad van de gemeente Gulpen-Wittem, in vergadering bijeen op 27 mei 2021:

Constaterende dat:

  • Er in 10 weken tijd uit drie verschillende buurten klachten zijn ingediend over het handbalveld;
  • De klachten zeer verschillend van aard zijn zoals: bedreigingen, drugshandel, vernielingen en intimidatie;
  • De inwoners niet het idee hebben dat er daadwerkelijk naar ze geluisterd wordt. Mails krijgen de standaard reactie van binnenkomst maar daarna blijft het stil;
  • Wij het niet over een achterstandsbuurt in een grote stad hebben maar over lieflijk en mooi Gulpen.


Roept het college op:

  • Een overleg op te starten met de omwonenden van de verschillende wijken;
  • Samen naar oplossingen te zoeken;
  • De raad over de voortgang op de hoogte te houden;
  • De raad uiterlijk 1 oktober 2021 terugkoppeling te geven over de maatregelen die genomen zijn of genomen gaan worden

En gaat over tot de orde van de dag.

PRO Gulpen-Wittem

Jack Cremers

Lodewijk Duyvendak

René Nijssen

Sacha Vos


Reactie schrijven

Commentaren: 0