Afscheid van onze wethouders

Helaas heeft onze partij - en dus wethouders Marion van der Kleij en Guido Houben - niet de kans gekregen om hun goede werk voor onze gemeente af te maken.

 

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 27 augustus namen zij afscheid. Ook namen zij een filmpje op voor alle inwoners van Gulpen-Wittem, omdat afscheid nemen in corona-tijd er helaas anders uitziet dan we graag zouden willen.

 

Lees hier de woorden die Sacha Vos namens de fractie uitsprak in de raadsvergadering van 27 augustus en bekijk het filmpje van onze twee wethouders.


Sacha Vos:

 

Als fractie zijn wij super trots op onze wethouders Marion van der Kleij en Guido

Houben. Zij zijn ingestapt terwijl er géén overdracht heeft plaatsgevonden noch koud noch warm, noch van werkzaamheden noch van dossiers. Daarnaast was de organisatie op de oude leest geschoeid wat stond voor: 'wij weten wat goed is voor de burger en voeren dat uit en dan vooral vanuit het Gemeentehuis vanachter het bureau'.

 

Nu staat er een jonge, dynamische, moderne organisatie die met de inwoners meedenkt, het veld in gaat en faciliteert daar waar nodig. De ouderwetse digitale infrastructuur is al op enkele punten vernieuwd. Er is nog veel werk aan de winkel op dat punt zodat deze organisatie, die zich nog aan het ontwikkelen is, klaar is voor de toekomst.

 

Het traject is nog niet af maar de verandering ook in de bestuurscultuur, die zij hebben ingezet en die ook duidelijk positief is ontvangen door medewerkers, valt gelukkig NIET meer terug te draaien.

 

Wat is er nog meer veranderd?

Veel sterk verouderde beleids- en onderhoudsplannen zijn eindelijk weer up-to-date of in een afrondende fase zoals o.a. het accommodatiebeleid. Daarnaast is er nieuw beleid gemaakt, of wordt daar momenteel hard aan gewerkt. Dit op terreinen waar beleid noodzakelijk is maar nooit heeft bestaan zoals o.a. een lokaal beleidsplan armoede, evenementenbeleid en duurzaamheidsbeleid.

 

Het Integraal Huisvestingsplan wat over de huisvesting van scholen gaat zit in de afrondende fase. Toen de Triangel en SBO Bernardus 7 jaar geleden hun intrek namen in het nieuwe gebouw in Gulpen was het eigenlijk al te klein.

 

Tijdelijk is er in goed overleg een oplossing gevonden maar met het nieuwe plan kunnen echt stappen genomen worden. Ook op de Tienbunder in Wijlre is compleet uit zijn jasje gegroeid.

 

De nieuwe gemeentelijke taak: Gemeentelijk Onderwijs Achterstanden Beleid is ook bijna klaar. Dat gaat ervoor zorgen dat als kinderen een onderwijsachterstand hebben, bijvoorbeeld in taal, dat op tijd opgemerkt wordt en er maatregelen genomen kunnen worden.

 

Om mensen nog meer in beweging te krijgen ligt het plan klaar: Lokaal Sportakkoorden. Een initiatief dat door het rijk mede gesubsidieerd wordt. Samen wordt er nu met de verenigingen gekeken naar wat prioriteit heeft en daarna kan er budget gevraagd worden aan de raad.

 

Het accommodatiebeleid wordt momenteel geheel vernieuwd. Niet alleen onze dorpen veranderen in demografisch opzicht maar ook verandert onze samenleving. Samen moet je kijken naar wat er voor de komende jaren noodzakelijk is in iedere kern.

 

Het Sociaal domein staat er super goed voor. Geen grote financiële tekorten zoals in andere gemeenten. En dat allemaal doordat Marion en haar team hebben ingezet op het voorkomen en op tijd signaleren. Er is een intensievere samenwerking tussen huisartsen, scholen, verenigingen en vele andere partners. Dit om direct aan de voordeur al hulp aan te bieden na signalering i.p.v. achteraf een oplossing te moeten zoeken. Oplossingen achteraf kosten meer geld, zijn intensiever en ook voor de personen waar het om gaat minder plezierig.

 

De regiovisie 'Geweld hoort nergens thuis' is ingevoerd. 'Samen tegen eenzaamheid' is een Limburgs project waar Gulpen-Wittem in is gestapt en waarvoor o.a. budget vanuit de Provincie komt.

 

Samen Doen is geïntensiveerd. Er zijn meer huiskamers in de kernen opgestart, Tafeltje Dekje is in een nieuw jasje gestoken en toekomst bestendig gemaakt. Er wordt gewerkt aan digitale buurtplatforms zoals HalloHeuvelland.nl waar van alles door en voor inwoners van onze mooie gemeente op geplaatst kan worden.

 

Het nieuwe beleidsplan ‘armoede’ is bijna klaar en kunnen we binnenkort in de raad verwachten. Het Groenloket staat in de startblokken, nadat met de inwoners en andere partijen samen is gekeken naar wat voor rol het Groenloket moet krijgen.

 

Ook de kunstnota vanuit ons coalitieakkoord is opgepakt en 'work in progress'. Het stimuleren van eigentijdse kunst- en cultuur om zo meer diversiteit te krijgen in het aanbod voor alle doelgroepen dus ook voor jong en oud.

 

Onze inwoners hebben zij betrokken bij belangrijke projecten zoals o.a. de

reconstructie van het centrum in Gulpen en de bewonersgroep Wijlre i.v.m. de

warmtetransitie. Maar ook initiatiefnemers die naar de gemeente toekwamen met een project werden geholpen, zoals Marwa en Munzer, een Syrisch koppel dat binnenkort in Nijswiller een restaurant gaat beginnen, en de buurtbewoners die samen speeltuin ROSGATS aan het opknappen zijn.

 

De ondernemersvereniging in Gulpen heeft door de inzet van Guido een impuls gekregen en ontplooit nieuwe activiteiten. Het zero-based begroten is geïmplementeerd en door een werkgroep van Raadsleden en ambtenaren worden de komende tijd nog de puntjes op de 'i' gezet.

 

Guido, we hadden je graag langer voor onze gemeente willen behouden. Je hebt

bewezen een echte PRO te zijn! Aimabel, bestuurder in hart en nieren en je zal

ontzettend gemist worden in Gulpen-Wittem. De inwoners laten ons dit ook weten.

 

Wij hopen dat er weer een mooie uitdaging op jouw pad komt en wensen jou al het goeds in jouw verdere carrière en bij PRO Gulpen-Wittem blijf je altijd welkom!

 

Marion, jij had de meeste stemmen van allemaal, de mensen lieten overduidelijk

weten dat zij jou als wethouder wilden. Je hebt het voortvarend opgepakt en met jouw kennis en manier van werken heb jij zelfs in dossiers van het Sociaal domein op Heuvelland niveau een leading role genomen en gekregen.

 

Het is doodzonde dat er hier en nu een einde aan komt. Je hebt mede aan de wieg gestaan van PRO Gulpen-Wittem en ondanks dat je nu geen wethouder meer bent blijf je gelukkig actief binnen onze partij. Ontzettend bedankt en Gulpen-Wittem en wij gaan je heel erg missen.