Persbericht: PRO Gulpen-Wittem op zoek naar verbreding coalitie

PRO Gulpen-Wittem heeft woensdag 1 juli aan alle partijen in de gemeenteraad kenbaar gemaakt, een informatieronde te starten met als doel adviezen en argumenten te inventariseren om daarmee een (nieuw) coalitieakkoord op te stellen.

 

Dit coalitieakkoord moet een comfortabele meerderheid krijgen in de gemeenteraad in het belang van de Gemeente Gulpen-Wittem. De afgelopen periode heeft helaas laten zien dat het goedbedoelde initiatief van onze coalitiepartner Balans, om een samenwerking met de eenmansfractie van der

Laan aan te gaan niet is gelukt. Ondanks dat mevrouw van der Laan haar steun aan de coalitie meerdere keren heeft uitgesproken werkte de praktijk anders uit.

 

De samenwerking is broos gebleken en de coalitie kan niet zonder meer rekenen op een meerderheid in de gemeenteraad. Gelet op de grote opgaven waar Gulpen-Wittem voor staat is hierdoor een moeilijk werkbare situatie ontstaan. Daarom hebben de coalitiepartijen woensdag 1 juli gesproken over de ontstane situatie. Tijdens dat overleg heeft PRO Gulpen-Wittem aangekondigd als grootste partij de verantwoordelijkheid en het initiatief te nemen om per direct te starten met een informatieronde met alle partijen in de gemeenteraad van Gulpen-Wittem. Dit om te komen tot een noodzakelijke verbreding van de coalitie.

 

Tijdens die ronde kunnen, in het belang van Gulpen-Wittem, wensen, gedachten, argumenten en dergelijke aan de orde worden gesteld. Doel hiervan is te komen tot een voor iedereen werkbare situatie. PRO Gulpen-Wittem zal daartoe de ondersteuning inroepen van een onafhankelijk, externe informateur, van buiten de gemeente.

 

Totdat er in het belang van Gulpen-Wittem een oplossing gevonden is, zal met het oog op de bestuurlijke continuïteit, de minderheidscoalitie PRO Gulpen-Wittem en Balans het dagelijks bestuur blijven vormen.