Informatie 'de Groene Cirkel' Wijlre

Door: Marion v.d. Kleij
Door: Marion v.d. Kleij

Geachte bewoners,

 

In de afgelopen periode heeft u in de media kunnen lezen over het project 'de Groene Cirkel' in Wijlre. Daarnaast hebben we gehoord dat er verwarring is ontstaan over de wijze waarop we het project willen gaan invullen. Ik kan mij voorstellen dat u nu heel wat vragen heeft. Deze vragen had ik graag beantwoord tijdens een informatieavond. Deze stond gepland voor dinsdag 24 maart maar kon helaas, vanwege het Coronavirus, niet doorgaan. Daarom informeer ik u graag nu verder over het project.

 


Wat is er aan de hand?

Het landelijke Klimaatakkoord draagt gemeenten op om plannen te maken voor het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. Met als doel om in 2030 1,5 miljoen bestaande huizen en gebouwen aardgasvrij gemaakt te hebben of klaar om van het aardgas af te gaan. In 2050 moeten alle huizen en gebouwen zo goed mogelijk geïsoleerd zijn en verwarmd worden met een duurzaam warmte-alternatief.


De gemeente Gulpen-Wittem neemt haar verantwoordelijkheid

In 2050 zullen alle woningen en bedrijven in Nederland van het aardgas af moeten zijn. Ook de gemeente Gulpen-Wittem onderzoekt momenteel hoe wij dat voor elke wijk/buurt van onze gemeente kunnen realiseren. Voor Wijlre doen we dit natuurlijk ook. Vast staat dat we als gemeente niet alleen zo'n grote verandering kunnen realiseren. Hiervoor moeten we samen met u als bewoners en andere belanghebbenden hard aan de slag.


Pilot in Wijlre: samen met u beslissen

De Brand bierbrouwerij is al eeuwen verbonden met Wijlre. De brouwerij heeft, net als de gemeente, de doelstelling om het gebruik van fossiele brandstoffen te vervangen door duurzame energiebronnen. Het afgelopen jaar is, samen met de brouwerij onderzocht of er samenwerkingsmogelijkheden zijn in deze grote opgave. Uit het vooronderzoek is gebleken dat er kansen zijn voor het opzetten van een warmtenet vanuit de brouwerij, voor alle woningen en bedrijven in Wijlre. De gemeente wil dit verder onderzoeken en heeft daartoe een aanvraag ingediend voor een zogenaamde proeftuinsubsidie. Dat is een landelijk subsidie die bedoeld is om betrokkenen samen praktijkervaring op te laten doen. Zodat ze samen een weloverwogen plan kunnen maken om een wijk aardgasvrij te maken.


Hebben we bronnen en zijn die toepasbaar?

De gemeente Gulpen-Wittem heeft onderzocht welke duurzame warmtebronnen in onze gemeente van nature aanwezig zijn. En of die ingezet kunnen worden voor het opwekken van warmte.

 

Daaruit blijkt dat lokaal voldoende biomassa aanwezig is voor de warmtebehoefte van een kern zoals Wijlre. Maar dat is slechts één van de mogelijkheden die in de proeftuin verder onderzocht worden. Alle opties, ook andere dus, worden getoetst op draagvlak, haalbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid.

 

Voor mij als wethouder zijn de volgende voorwaarden heel belangrijk:

  • De bewoners mogen meedenken en nog belangrijker: meebeslissen;
  • De gezondheid van de inwoners staat voorop;
  • Het moet milieuwinst opleveren;
  • Het moet betaalbaar zijn voor de inwoners;
  • De nieuwe energiebron moet duurzaam en lokaal zijn. Denk hierbij aan lokaal snoeihout, maar dit kunnen ook restproducten uit de brouwerij zijn;
  • Als er wordt gekozen voor een Biomassacentrale, moeten doorontwikkelingen, zoals waterstof, in de toekomst mogelijk blijven.

Hoe wordt u betrokken?

In de afgelopen periode hebben we met een kleine groep bewoners en vertegenwoordigers van het bewonersnetwerk Wijlre het project besproken. In deze fase van het vooronderzoek zijn er nog geen beslissingen genomen. Deze worden ook niet genomen zonder dat de gemeente eerst met u in gesprek is geweest. Het aardgasvrij maken van een wijk raakt ieder huishouden en is niet mogelijk zonder draagvlak van de burgers. Daarom zullen wij in de komende manden u ook meer betrekken bij het project. U hoort van ons en in de tussentijd zorgen we voor een pagina op de gemeentelijke website waar u meer informatie kunt vinden.

 

Heeft u voor nu al vragen of wilt u op deze brief reageren, dan kunt u een e-mail sturen naar aardgasvrij@gulpen-wittem.nl.

 

Met vriendelijke groet,

 

Marion van der Kleij

Wethouder duurzaamheid

Reactie schrijven

Commentaren: 0