Blog: Terug aan de Kruidvat-Rivièra

Door: Jack Cremers
Door: Jack Cremers

Wat is het hier mooi geworden!

 

De eerste fase van het centrumplan Gulpen is klaar en plots duikt er een foldertje op met foto’s van ruim 2 jaar geleden, campagnetijd. Daar staan we met onze groene jasjes in en rond de Gulp. Ik heb hele goede herinneringen aan die dag: Sacha had lang van tevoren een campagne-agenda samengesteld met aan het einde een ludiek evenement: pootjebaden aan de Kruidvat Riviera.

 

Onze campagne was heel voorspoedig verlopen en de stemming was uitstekend en ja, die Gulp daar was iets mee. Waren wij niet tegen het centrumplan? Vonden wij dan niet dat Gulpen als centrale kern van onze gemeente wel wat verbetering verdiende?

 

Hoe zat het?

Toen er bij de begroting van 2014 een klein bedrag werd gevraagd voor onderzoek naar de verbetermogelijkheden stemde toen nog GroenLinks daar van harte mee in en later toen het plan ALP bekend werd heeft GroenLinks en later ook PRO zich daar consequent tegen verzet met als belangrijkste argument dat je niet enerzijds veel geld moet uitgeven voor de opwaardering van je centrum en dan de klandizie weglokken naar het buitengebied, enkele andere partijen waren hierin niet zo consequent.

 

Maar toch stond het centrumplan symbool voor hoe het volgens ons niet moet. In mei 2015 kwam de toenmalige wethouder plotseling in de krant met dit plan dat volgens hem miljoenen zou gaan kosten. Dat idee viel bij ons niet zo goed omdat net in die tijd het LVO weer te horen had gekregen dat er absoluut geen geld was voor de unilocatie Sophianum.

 

Prioriteiten, we hebben er toen nog een enquête aan gewijd. Maar de centrumplannen gingen door zonder dat omwonenden, ondernemers en ook de raad duidelijk werd gemaakt wat er zou gaan gebeuren, wat dat zou gaan kosten en belangrijk, waar dat geld vandaan moest komen. Nooit kregen wij echte antwoorden... de provincie ging betalen, het waterschap. Het was voor de waterveiligheid, of toch weer niet?

 

Eind 2017 werd in de Toeristenkerk dan toch het definitieve plan gepresenteerd, info zonder inspraak. En begin 2018 startten de werkzaamheden, de markt werd verplaatst zonder overleg en het feest was begonnen.

 

En toen kwamen de verkiezingen met als gevolg een nieuw college met een erfenis van het vorige.

 

Daar kwamen de lijken uit de kast...

Het plan dat was gepresenteerd, was al achterhaald en versoberd. De provincie betaalde lang niet wat was voorgespiegeld om over het waterschap nog maar te zwijgen. Tot overmaat van ramp viel de aanbesteding ook nog eens gigantisch veel duurder uit dan was voorgespiegeld. Leiden in last! De raad kon niets anders doen dan unaniem de plannen af te blazen, terwijl de werkzaamheden al begonnen waren.

 

Nieuwe onderhandelingen van het nieuwe college leidden tot een hogere bijdrage van de provincie en ook tot een ruime bijdrage van het waterschap: in korte tijd een toch prima resultaat. Toch kostte het plan nog steeds beduidend meer dan voorgespiegeld, maar een weg terug was er niet.

 

Het kan ook anders

Een informatieavond, de mensen mochten meepraten en er werd geluisterd, de markt werd in overleg en naar ieders tevredenheid verplaatst en de werkzaamheden werden hervat.

 

Het kan ook anders: voor fase 2 van het centrumplan was taakstellend een veel kleiner budget beschikbaar, maar de aanwonenden werden wederom uitgenodigd, er werd ruim besproken wat wél mogelijk was en de avond eindigde met applaus.

 

En nu is fase 1 klaar en wat is het hier mooi geworden! Ja, dank je de koekoek, bakken met geld uitgeven en dan iets opleveren wat niet mooi is! Oké, ook dat gebeurt, maar gelukkig niet in Gulpen-Wittem.

 

Wat is het mooi geworden, laten we er blij mee zijn, de andere kernen kijken er met enige afgunst naar.