Raadsvergadering 25 oktober 2018

Om inwoners op de hoogte te houden van wat wij als PRO Gulpen-Wittem doen in de raadsvergaderingen, en welke overwegingen daarbij horen, zullen wij na elke raadsvergadering een verslag plaatsen van de vergadering vanuit ons perspectief. Via deze link vind je alle verslagen.


De agenda

Op 25 oktober stonden de onderstaande punten op de agenda, de dikgedrukte agendapunten zijn besproken in de gemeenteraad en worden hieronder verder besproken. Bekijk ook de volledige agenda en alle bijbehorende stukken op de website van de gemeente.

 • bestemmingsplan D’n Hoaf Nijswiller
 • bestemmingsplan Elkenraderweg 8 Wijlre
 • bestemmingsplan Eyserbosweg ongenummerd Eys
 • aanvullend krediet Centrumplan Gulpen
 • lokale woonvisie Gulpen-Wittem
 • begrotingswijziging GGD Zuid Limburg

Bestemmingsplanwijziging D'n Hoaf Nijswiller - Agro Leisure Park (ALP)

Besluit doorgeschoven naar raadsvergadering 20 december

Na jarenlang praten, voorbereiden en nog veel meer praten zou dan eindelijk worden besloten over D’n Hoaf in Nijswiller, ook bekend als ALP (Agro Leisure Park). Dit betreft de voormalige locatie van het Sophianum aan de oostzijde van Nijswiller, die zou moeten worden omgevormd tot een streekproducten belevingswereld.

 

Naast de productie en verkoop van streekproducten zou er ook ruimte moeten zijn voor een kleine kruidenierswinkel en een middelgroot themahotel waar gasten de beleving al aan het ontbijt kunnen inzetten. Bovendien zou in het plan de kern Nijswiller niet alleen worden verrijkt met een winkel, maar ook met verenigingsfaciliteiten zoals een zaal, archief- en repetitieruimte.

 

Er kleven echter ook bezwaren aan ALP. Ondernemers en hoteliers in andere kernen vrezen voor omzetverlies. Er moet dan ook serieus rekening mee worden gehouden dat het doorgaan van ALP ten koste gaat van de leefbaarheid in andere kernen in onze gemeente.

In onze (uiteindelijk niet uitgesproken) 1e termijn hadden wij dit als volgt beschreven:

 

"Samengevat zijn onze bezwaren drieledig. Ten eerste hebben wij geen vertrouwen in het concept en zijn bang dat wanneer het doorgang zal vinden de te verwachten problemen met name met de versmarkt/streekproductenzone zullen leiden tot aanpassing van de bestemming.
 
Ten tweede vrezen wij voor de leefbaarheid van onze kernen en de centrumfunctie van Gulpen die momenteel een mooi aanbod hebben van echte streekproducten.
 
En als derde argument zitten wij niet echt te wachten op een grote toeristische attractie in onze gemeente waar het in bepaalde periodes eerder te druk dan te rustig is. Het argument van de bijkomende werkgelegenheid kan gemakkelijk onderuit gehaald worden: net in deze branches is de vraag naar personeel veel groter dan het aanbod."

 

Tot een week voor de vergadering stonden de raadsleden van PRO Gulpen-Wittem alleen in hun bezwaren, maar al in de eerste minuten bleek tot onze verrassing en die van de burgemeester dat op de valreep ook de andere fracties zich zorgen waren gaan maken.

 

Zij dienden samen een motie in om weer anderhalve maand langer te mogen praten en nadenken alvorens een besluit te nemen.

 

Formeel kan dit eigenlijk niet, maar aangezien de raad het hoogste gemeentelijk orgaan is, werd hun motie in stemming gebracht en dus wordt de cliffhanger op 20 december vervolgd . Eens zien of de raadszaal dan weer uitpuilt, of dat de betrokkenen hun geloof in de politiek langzamerhand verliezen.


Aanvullend krediet Centrumplan Gulpen

Unaniem aangenomen

Dit betreft nog zo’n heet hangijzer dat we hebben geërfd van de vorige coalitie. De toch al kostbare plannen voor de verfraaiing van het Gulpense centrum (in de volksmond ook wel de Kruidvat Riviera genoemd) blijken bij aanbesteding duurder uit te pakken dan eerder aangegeven.

 

Dit is deels een gevolg van de inmiddels aangetrokken economie, maar in het verleden was het niet ongebruikelijk om laag in te schatten en later aanvullend krediet te vragen.

 

Gelukkig trok de raad in dit dossier wél eensgezind op vanwege een goede voorbereiding in en na afloop van het Sprekersplein. Er werd een amendement ingediend en aangenomen door alle partijen in de raad. Deze aanpassing zorgde voor het splitsen van het deelproject Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV), ofwel de Toeristenkerk, van de rest van het centrumplan. Daardoor kan verantwoordelijk wethouder Guido Houben verder met de aanbesteding van deze BMV.

 

Daarnaast draagt een door alle partijen ingediende motie wethouder Jos Last op in overleg te treden met provincie en waterschap om van hen aanvullende financiële steun te vragen voor het deelproject Gulp/Looierstraat.

 

Ook werd wethouder Last verzocht de reeds in gang gezette bouwactiviteiten netjes af te ronden zodat het Gulpense centrum er weer verzorgd bij ligt. Voor de volledigheid kan nog worden opgemerkt dat fase 2 van het centrumplan (Dorpsstraat/ Rosstraat) hiermee voorlopig in de kast gaat.


Raadsvoorstel lokale woonvisie Gulpen-Wittem

Unaniem aangenomen

Ook dit raadsvoorstel was uitgebreid behandeld in een Sprekersplein en daarom kon ook dit voorstel unaniem worden aangenomen. Wel grepen raadsleden de kans om hun wensen kenbaar te maken om deze woonvisie succesvol te laten zijn.

 

Ons raadslid Sacha Vos schetste in eerste termijn in begrijpelijke woorden de wettelijke omkadering van de lokale woonvisie, om vervolgens sterke en zwakke punten te benoemen met voorbeelden daarvan.

 

Zij riep met name op tot het bouwen of bestemmen van panden voor starters op de woningmarkt (zowel in het huur-als koopsegment), ouderen en hulpbehoevenden. Daarbij sprak zij onder meer over zogenaamde kangoeroe-woningen waar oud en jong samen leven en voor elkaar zorgen.

 

Tevens legde Sacha de link met beide raadsvoorstellen die zonder inhoudelijke behandeling door de raad zijn aangenomen (hamerstukken):

 • bestemmingsplanwijziging Elkenraderweg 8, Wijlre
 • bestemmingsplanwijziging Eyserbosweg ongenummerd, Eys

Dit zijn panden die een woonbestemming krijgen in ruil waarvoor op ander plekken woonruimte wordt geschrapt, om zo de totale woonruimte stabiel te houden.


Raadsvoorstel begrotingswijziging GGD Zuid Limburg

Unaniem aangenomen

Enerzijds betreft dit een technisch noodzakelijke aanpassing van de begroting in reactie op aanwijzingen vanuit onze partner GGD. De raad ging dan ook unaniem akkoord met de gevraagde bijstelling, waaronder een aanvullend budget voor jeugdzorg (circa 7500 euro).

 

Anderzijds bestond er raadsbreed ergernis over de te late communicatie vanuit de GGD en het gebrek aan sturingsmogelijkheden vanuit onze gemeente. Verantwoordelijk wethouder Marion van der Kleij deelde deze ergernis en zegde toe deze in het volgende bestuurlijk overleg te zullen overbrengen, hopelijk gevolgd door maatregelen.


Algemeen valt nog op te merken dat de raadsvergadering deze keer ordelijk verliep, in een coöperatieve sfeer. Hopelijk is daarmee aangetoond dat het inderdaad anders kan in Gulpen-Wittem.

 

De overige agendapunten zijn zonder bespreking (en dus unaniem) aangenomen.

 

Heb je vragen/opmerkingen of wil je reageren op dit verslag? Neem dan contact met ons op!

Reactie schrijven

Commentaren: 5
 • #1

  Bert Weijermars (woensdag, 31 oktober 2018 21:54)

  Inhoudelijk commentaar heb ik nu niet
  maar ik vind het wel lekker makkelijk
  om een en ander hier te kunnen lezen.

 • #2

  PRO Gulpen-Wittem (woensdag, 31 oktober 2018 22:21)

  Bedankt voor je reactie, Bert! We proberen op deze manier wat meer inzicht te geven in wat er in de gemeenteraad gebeurt.

 • #3

  Henk (donderdag, 01 november 2018 10:26)

  Jullie zijn goed bezig op deze manier om ons burgers beter te informeren. Pluim.

 • #4

  PRO Gulpen-Wittem (donderdag, 01 november 2018 10:43)

  Bedankt Henk! Wij willen graag open en heldere communicatie, hopelijk kunnen we daaraan bijdragen op deze manier.

 • #5

  Rob van der Meer (vrijdag, 02 november 2018 07:38)

  Leuke en goed leesbare samenvatting. Fijn om wat meer over de achtergronden te lezen.