Terugblik voorjaar 2018

Nu de ergste hitte verdwenen is, en we midden in ons zomerreces zitten, is het goed om terug te blikken op de periode voor de zomervakantie. Vanwege de feestelijke installatie van de nieuwe raad op 29 maart en het nieuwe college op 31 mei stonden er voor de laatste vergaderingen van de gemeenteraad voor het zomerreces nog een aantal belangrijke agendapunten gepland. Wij kijken hier terug naar deze vergaderingen, onze ALV en een aantal andere belangrijke zaken.


Lees ook: 'Campagnetijd?' van onze fractievoorzitter Jack Cremers


De vergaderingen na de installaties gingen hoofdzakelijk over de vaststelling van de jaarrekening 2017 en de kadernota 2018, die wel degelijk moesten zijn afgerond voordat er van het zomerreces genoten kon worden. Er volgden dan ook vijf weken met zes raadsbijeenkomsten plus alle gebruikelijke voorbesprekingen zoals fractievergaderingen en sprekerspleinen. En dan hebben we het nog niet gehad over alle nieuw ingebrachte en van eerdere vergaderingen doorgeschoven moties met de daar bijbehorende telefonische afstemmingen!

 

Geen wonder dat nogal wat mensen op de avond van 5 juli, na afloop van de voorlopig laatste raadsvergadering, nogal moe uit hun ogen keken en vooral dachten aan vakantie. Gelukkig kon er door alle aanwezigen bij de laatste vergadering onder het genot van een drankje (aangeboden door onze burgemeester) vooruit gekeken worden naar de zomer, én teruggeblikt worden op de laatste weken/maanden.

 

In deze blog lees je onze visie op een aantal belangrijke zaken:


Trambaanfietsroute

Foto: Diana Scheilen
Foto: Diana Scheilen

Even leek het erop dat de stekker was getrokken uit het project Trambaanfietsroute vanwege een in de gemeente Vaals aangenomen raadsmotie. Gelukkig hield onze wethouder Guido Houben het hoofd koel. Hij riep de betrokken wethouders van de lijn-350 gemeenten (Eijsden-Margraten, Vaals en uiteraard Gulpen-Wittem) bij elkaar om te besluiten het eerder uitgestippelde besluitvormingstraject geheel 'af te fietsen' voordat er definitieve keuzes gemaakt worden. Dit najaar wordt dan definitief duidelijk of - en zo ja, waar - de fietsroute gaat komen. Zie ook:


Health In All Policies

Oppositiepartijen CDA en Fractie Franssen dienden een motie in getiteld Health in all Policies (HIAP). Deze verplicht indieners van voorstellen om altijd het effect op de gezondheid mee te wegen. Hoewel ook PRO Gulpen-Wittem die gedachte sympathiek vindt, lijkt het niet altijd praktisch uitvoerbaar. Bovendien is gezondheidszorg voor ons sowieso een topprioriteit.

 

Desalniettemin stelde fractievoorzitter Jack Cremers voor de motie te steunen om te zien wat die oplevert en de oppositie een kans te geven ons te overtuigen van de voordelen ervan.


Kinderpardon


PRO's eerste ALV

Naast alle raadsvergaderingen en daartoe voorbereidende bijeenkomsten vond ook PRO’s eerste algemene ledenvergadering (ALV) plaats. Daarin werd een nieuw bestuur gekozen en geïnstalleerd: Willem Schram als voorzitter en Rob Schins als penningmeester, Sacha Vos blijft secretaris. Tevens werd het huishoudelijk reglement vastgesteld waarbij afgesproken is dit in de toekomst waar nodig bij te schaven. Na afloop van de ALV was er ruimte voor een drankje en informeel samen zijn. Wij waren blij met de hoge opkomst en met de gedreven input van de aanwezige leden.

V.l.n.r: Willem Schram (voorzitter), Rob Schins (penningmeester), Sacha Vos (secretaris)


Overige activiteiten

Afsluitend, om de indruk weg te nemen dat onze fractie en onze vereniging altijd maar aan het werk was in het voorjaar van 2018: er werd natuurlijk ook tijd gemaakt voor plezierige en mooie momenten. Zo waren wij aanwezig bij een indrukwekkende Dodenherdenking op 4 mei en vierde onze fractie Koningsdag met alle gedecoreerden van Gulpen-Wittem onder het genot van oranjebitter en muzikale klanken.

Tevens hieven vertegenwoordigers van PRO het glas bij de openingen van diverse nieuwe zaken in onze gemeente: Martijn en Willem bezochten kledingwinkel Smoood in Gulpen. Willem en Rianne bezochten restaurant Proeff! in Mechelen en de Vlaamse Goesting in Gulpen. Het streven is om ook in de tweede helft van 2018, na terugkeer van het zomerreces, op deze manier het nuttige met het aangename te verbinden en nieuwe ondernemers namens PRO Gulpen-Wittem veel succes te wensen.


Ook na het zomerreces zal PRO Gulpen-Wittem weer hard aan de slag gaan voor een eerlijke, groene en sociale gemeente.

 

Wij hebben er zin in!