PRO's Creatief met Landbouw: verslag en foto's


Geslaagd evenement Creatief met Landbouw!

 

Hierbij een kort verslag van de middag van 7 maart in en om het gemeenschapshuis van Partij. In totaal bezochten een kleine honderd mensen de bijeenkomst gedurende korte of langere tijd. Hun bijdrage varieerde van presentaties over instandhouding en stimulering van onze biodiversiteit tot het maken van foto’s.

 

Inmiddels zijn artikelen verschenen in onder meer De Limburger (‘Boer word je niet, boer ben je’), de lokale omroep Krijtland en stal-en-akker.nl (Zuid-Limburgse boeren, politici en natuurorganisaties: alle neuzen dezelfde kant op).

 

Die laatste titel geeft de sfeer weer die gedurende de bijeenkomst heerste: gemeenschappelijkheid. Zuid-Limburg heeft nog steeds veel kleinschalige landbouw, in tegenstelling tot onze poldergebieden en megastallen waar grootschalig wordt geproduceerd voor de wereldmarkt. Boeren en organisaties gaven aan dat zij graag willen helpen die kleinschaligheid in stand houden, maar het is moeilijk – zo niet onmogelijk – een bedrijf te ontwikkelen als iedere zes jaar de regelgeving verandert. Dit betreft tientallen soorten subsidie voor bijvoorbeeld hoogstamfruitbomen, knip- en scheerheggen, graften en struwelen. En daarnaast natuurlijk alle voorwaarden voor stalvloer constructie, stikstof productie, stank beheersing et cetera.

 

In de loop van de middag passeerden vele voorbeelden de revue van succesvolle pogingen hiermee om te gaan. We bespreken er twee die in bovengenoemde media nog niet ter sprake kwamen:

 

Geert Rutten vertelde hoe hij zelf krachtvoer voor zijn rundvee verbouwt in plaats van dat te kopen van een leverancier die soja en andere (veelal genetisch gemodificeerde) gewassen importeert. Het is nog niet zeker of dit ook economisch haalbaar is vanwege het extra werk en de ermee gepaard gaande extra kosten. Overigens somde Geert eerst, daartoe uitgenodigd door middagvoorzitter Marjanne Wassink, alle feesten op waaraan hij met zijn KPJ-leden deelneemt, variërend van carnaval tot Trekker-Trek. (Geert is voorzitter van de katholieke plattelands jongeren Gulpen-Wittem).

 

Paula Corsten is voorzitter van de coöperatie Locotuinen Maastricht. Samen zijn de leden eigenaar van een akkerteelt bedrijf en zij hebben (via een c.v. constructie) een boer in dienst die zorgt dat zij wekelijks groenten van het seizoen kunnen oogsten. Paula vertelde onder meer dat haar coöperatie er bewust voor heeft gekozen niet met subsidie te werken, juist omdat de regelgeving steeds verandert en veel (administratief) werk vergt.

 

Deze en andere verhalen leidden tot korte discussies en nieuwe ideeën zodat de middag omvloog. Gedurende de borrel na afloop werd dan ook geanimeerd verder gepraat. De aanwezige (lokale) politici bouwden niet alleen aan hun netwerk, maar kregen ook meer begrip voor de uitdagingen waarvoor landbouwers zich gesteld zien.

 

Afsluitend: nog niet bekend is of deze middag een vervolg krijgt, of dat volgende keer een ander thema wordt aangepakt. Ideeën en suggesties zijn welkom via onze website, facebook-pagina of e-mail.

 

Lodewijk Duyvendak, gemeenteraadslid