PRO sleept 200.000 euro binnen voor veiligheid bij klooster Wittem

 

Ons raadslid Lodewijk Duyvendak heeft op 17 januari succesvol de Provinciale Staten toegesproken. De geplande bezuinigingen zijn deels van tafel.

 

Lodewijk vroeg de Statenleden: 'Is het teveel gevraagd om 10 of 20% van de weg-bezuinigde rotonde te herbestemmen ten faveure van fatsoenlijke voetgangersoversteekplaatsen en vrij-liggende fietspaden?'.

 

En dat is precies wat nu gebeurt: de provincie stelt 200.000 euro beschikbaar.

 

Wethouder Jos Last heeft aangegeven 'bereid te zijn de gemeentelijke middelen die nu voor de rotonde zijn gereserveerd eventueel te willen inzetten ter dekking van de realisatie van de parkeerplaats'.

 

Dat wil zeggen dat de aansluiting tussen kruispunt Wittem en Wittemer Allee verlegd wordt. In reactie stelt de provincie 'gezamenlijk de mogelijkheden te bezien om het wegvak tussen de provinciale N278 en de van Plettenbergweg ook duurzaam veilig in te richten, vergelijkbaar aan het deel richting Cartils en daarbij rekening te houden met het toekomstig gewijzigde gebruik van het klooster in Wittem'.