Inbreng PRO over bezuinigingen provincie

Afgelopen week werd duidelijk dat de provincie een aantal bezuinigingen wil doorvoeren op projecten die volgens PRO Gulpen-Wittem hard nodig zijn voor (de veiligheid in) onze gemeente. Lees hier de inbreng van raadslid Lodewijk Duyvendak in de Statencommissie.

Raadslid Lodewijk Duyvendak voerde namens PRO het woord in de Statencommissie
Raadslid Lodewijk Duyvendak voerde namens PRO het woord in de Statencommissie

Voorzitter, ik spreek hier als gemeenteraadslid voor PRO Gulpen-Wittem namens veel bezorgde burgers. Zij zijn bezorgd over de fiets- en wandelveiligheid op en langs de provinciale wegen die onze gemeente doorkruisen.

 

Je hoort altijd: “het is een wonder dat op de Wittemer Allee tussen kasteel Wittem en kasteel Cartils nog nooit doden zijn gevallen”. Dat komt waarschijnlijk omdat vrijwel geen fietser of voetganger daar in het donker de weg op durft. Helaas blijkt uit de thans voorliggende heroverweging dat deze situatie nog jaren zal voortduren, want de projectaanvang staat nu gepland voor 2023. Kan dat echt niet sneller?

 

En dan: Waarom komt met het schrappen van de rotonde op kruispunt Wittem tevens het verkeersveilig maken van het wegdeel tussen dat kruispunt en Wittemer Allee te vervallen? Dat die rotonde daar moest komen werd door de burgers nooit echt begrepen, want de stoplichten werken prima - althans voor het autoverkeer. Echter: fietsers komende en gaande van en naar Eys, Wijlre en aan de overkant Partij moeten gedwongen de rijweg op - als zij dat durven tenminste. En voetgangers kunnen niet anders dan het fietspad te volgen, want er is daar geen stoep of wandelpad.

 

Ook voetgangers die de Wittemer Allee ter hoogte van de parkeerplaats willen oversteken moeten het zich maar uitzoeken, want daar zijn geen zebra’s. Dit betreft dikwijls honderden voetgangers per dag omdat de parkeerplaats – tevens bushalte! – aan de overzijde ligt van een goed bezocht klooster en meerdere horeca-etablissementen. Alsof de situatie ter plekke niet al gevaarlijk genoeg is komt ook het autoverkeer van en naar Eys uit op ditzelfde – zeer onoverzichtelijke – punt. Is het teveel gevraagd om 10 of 20% van het uitgespaarde geld van de rotonde te herbestemmen ten faveure van fatsoenlijke voetgangersoversteekplaatsen en vrij-liggende fietspaden? De gemeente Gulpen-Wittem heeft vanwege eerder gesneuvelde plannen ter plaatse grond in eigendom die daarvoor kan worden ingezet.

 

Dan lossen we ook gelijk de onbegrijpelijke situatie op bij bushalte Sinselbeek. Hoe bestaat het dat buspassagiers die bij deze halte  uit- en instappen worden gedwongen - omdat er geen wandelpad en ook geen oversteek voorziening is - zich tussen het autoverkeer te mengen dat ter plekke 80 kilometer per uur mag rijden?

 

Verplaatsen we ons naar de zuidwestpunt van onze gemeente: Hoogcruts. Ook daar sneuvelt mét een rotonde de veiligheid. Wij bestrijden de ambtelijke stellingname dat een eenvoudige rotonde ter plekke onveilig is vanwege de - dikwijls véél te hoge - gereden autosnelheden ter plekke. Daarom was juist die rotonde voorzien! Bovendien: op twee van de vier op het kruispunt uitkomende wegen mag maximaal 50 kilometer per uur worden gereden en blijkens ambtelijke informatie gaat worden besloten het tracé tussen Hoogcruts en de Planck te herbestemmen als een erftoegangsweg waar maximaal 60 kilometer per uur mag worden gereden. Dus hoeft alleen nog het verkeer komende vanaf de Hut te worden afgeremd met visuele (markering) en/of fysieke (ribbels in het wegdek) aanduidingen en een eenvoudige rotonde volstaat. Opdat mensen die ’s morgens vroeg voor werk of ’s avonds na het uitgaan de N598 moeten oversteken het aandurven om de auto te laten staan en de fiets te pakken.