PRO's Creatief met Landbouw

7 maart 2020 - Gemeenschapshuis Partij

Hallo Heuvellander,

interesseer jij je voor de toekomst van onze landbouwsector?

 

Carola Schouten en haar ambtenaren spreken vaak over de noodzakelijke omslag naar kringlooplandbouw. We horen echter onvoldoende hoe dat er dan in de praktijk uitziet en welke maatregelen zij neemt ter aanmoediging en ondersteuning.

 

De gemeenteraadsfractie PRO Gulpen-Wittem gelooft eveneens dat onze agrarische sector voordeel kan putten uit een duurzamer gebruik van grond, water, lucht en bodem. Ook mens en dier profiteren daarvan, dus wellicht moeten we de agrariërs daarvoor extra belonen?

 

PRO is blij met alle zogenaamde ‘kleine initiatieven’ die onze regio rijk is, variërend van professionele veehouders tot gepassioneerde moestuiniers. Wij willen hen een platform bieden op zaterdagmiddag 7 maart 2020 tussen 14.00 en 17.00, want al die samengebrachte kleine initiatieven zouden wel eens het begin kunnen zijn van de omslag naar kringlooplandbouw.

 

Bij succes organiseren we vaker zulke middagen en dan nodigen we de minister uit om ook mee te doen met de boodschap Geen Woorden, Maar Daden!

 

Jij kunt je nu al opgeven via onderstaand digitale formulier, naar keuze als deelnemer, bezoeker of gewoon belangstellende in het onderwerp. Dan informeren we je met regelmaat over ontwikkelingen in onze regio.

 

We ontmoeten je graag op 7 maart!

 

Namens de fractie PRO Gulpen-Wittem,

Lodewijk Duyvendak (06-33 97 47 00), Constance Kerremans (06-21 87 09 67).


 Ons programma is inmiddels volledig gevuld, maar meld u   hieronder aan als bezoeker!

  x Ja, ik doe mee op 7 maart met een eigen bijdrage, want   ik wil mijn kennis en ervaring graag delen met anderen

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.