PRO Gulpen-Wittem: Stop met schadelijk middel tegen processierups

Tijdens de raadsvergadering van 23 mei vroeg PRO Gulpen-Wittem bij monde van raadslid Ineke van der Laan aandacht voor het gebruik van het bestrijdingsmiddel XenTari in de gemeente. Dit middel wordt gebruikt voor de bestrijding van de eikenprocessierups.

 

Het middel zou ecologisch verantwoord zijn, maar blijkt volgens Ineke fataal voor vogels: 'Het middel doodt alle rupsen. Vogels eten die vergiftigde rupsen op en gaan ook dood.'

 

PRO Gulpen-Wittem pleit dan ook voor een echt natuurlijke methode. In Westerveld (Drenthe) werkt het gebruik van nematoden. Dat zijn kleine wormen die de rupsen als prooi zien. Die gemeente meldt een daling van 85% in het aantal eikenprocessierupsen.

 

Alle andere fracties in de gemeenteraad steunden de motie van PRO. Bekijk de precieze tekst van de motie hieronder.

 

Zie ook: De Limburger, 26-5-2019: Gulpen-Wittem onderzoekt gebruik gif in bossen na vogelsterfte


Download
PRO motie XenTari.pdf
Adobe Acrobat document 95.9 KB