Afscheid Martijn en beëdiging Lodewijk

Tijdens de raadsvergadering van 31 januari 2019 nam raadslid Martijn Dols afscheid van de gemeenteraad. Door zijn verhuizing naar de gemeente Beek, kan hij niet langer deel uitmaken van de raad in Gulpen-Wittem. Hij werd opgevolgd door Lodewijk Duyvendak, die al als burgerfractielid actief was voor PRO Gulpen-Wittem.Hieronder lees je de teksten zoals ze uitgesproken werden tijdens de raadsvergadering en zie je de foto's van het afscheid van Martijn en de beëdiging van Lodewijk.


Fractievoorzitter Jack Cremers:

'Vandaag in het begin van ons tweede jaar van deze periode nemen we al afscheid van ons fractielid Martijn Dols. Vanaf het moment dat Martijn een vaste aanstelling aanvaardde bij zijn werkgever in Weert wisten wij dat dat dreigde te gaan gebeuren, de enorme dagelijkse reistijden die hij maar ook zijn partner Cindy maakten, waren moeilijk vol te houden en toen de mogelijkheid zich voordeed dichter bij hun werk te gaan wonen hebben zij daar toen ook toe besloten.

 

Voor ons als PRO Gulpen-Wittem is het verlies groot. Vanaf het allereerste begin is Martijn immers betrokken geweest bij de voorbereidingen en de uiteindelijke oprichting van PRO, zelfs onze naam komt uit zijn koker. In onze samenwerking vertegenwoordigde hij de actieve PvdA-poot. En al tijdens de campagne was hij voor ons onmisbaar door zijn actieve media-kennis. Al onze media-uitingen van posters tot aan de website zijn van zijn hand als vormgever.

 

Na de verkiezingen in de fractie ontpopte Martijn zich als de zeer kritische stem op de achtergrond, waarbij vooral de toepassing van het dualisme voor hem maatgevend was. Kritisch en zeer leergierig, maar altijd positief. In de raad hebben we hem gehoord als een vurig pleitbezorger voor de verruiming van het kinderpardon waarmee hij de hele raad meekreeg in zijn motie, ook het CDA, als het ware vooruitlopend op de ontwikkelingen die gisteren in Den Haag bezegeld zijn.

 

Wij wensen Martijn en Cindy veel geluk in hun nieuwe woonplaats, die Martijn overigens niet helemaal vreemd is, en we zijn ook heel gelukkig dat Martijn ons toegezegd heeft ons als bestuurslid van de vereniging te zullen blijven ondersteunen.'


Raadslid Martijn Dols:

'Ruim 6,5 jaar geleden werd ik vanuit Beek naar Gulpen-Wittem geïmporteerd door mijn vriendin Cindy. Een Gulpense in hart en nieren. Snel raakte ik zelf ook verknocht aan deze gemeente, de bruisende verenigingen, het prachtige vijf-sterrenlandschap en natuurlijk de mensen. Geen moment heb ik me in Gulpen-Wittem niet thuis gevoeld.

 

Ik wilde graag meehelpen een nieuwe, frisse wind in de gemeente laten waaien. Die wind kwam er met de oprichting van PRO. Ik ben trots dat ik vanaf het begin betrokken geweest ben bij dit initiatief en op deze manier ook het sociale PvdA-geluid kon laten doorklinken bij de oprichting van deze nieuwe partij.

 

Er was nog niets, maar met veel enthousiasme kreeg PRO vorm. Een bestuur, statuten, een website en een presentatie met flyers en pepermunt op de Hubertusmarkt. We bedachten de PRO meetlat voor het beoordelen van nieuw beleid en voorstellen. Er volgde een intensieve, drukke campagne en daarna, in maart vorig jaar, schreven we geschiedenis. Het kon anders en het werd anders. De frisse wind was voor mij persoonlijk zo al snel een wervelwind geworden. Nieuwe ervaringen, nieuwe mensen en voor het eerst in de gemeenteraad.

 

Ik ben trots dat PRO zo is gegroeid. Een lokale beweging met leden van verschillende landelijke partijen én mensen zonder politieke kleur.

 

Voor mij was het lidmaatschap van deze raad, en dus optreden als volksvertegenwoordiger een grote eer. Dit afscheid valt mij zwaar en voelt te vroeg, maar mijn werksituatie veranderde en we hebben ons droomhuis gevonden, zij het in een andere gemeente, waar we aan onze verdere toekomst en gezin kunnen bouwen. Met pijn in mijn hart neem ik daarom nu afscheid van het raadslidmaatschap, maar ik ben ervan overtuigd dat Lodewijk mij vol passie en enthousiasme gaat opvolgen en dat PRO het goede werk blijft voortzetten.'


Nieuw raadslid Lodewijk Duyvendak:

'Als raadslid in de gemeente Gulpen-Wittem wil ik mij inzetten voor eerlijke politiek. Daarom zit ik goed bij PRO.

 

 

Onze partij is namelijk niet alleen PROgressief, dus toekomstgericht en veranderingsbereid, maar ook PROfessioneel. Voor mij betekent dat problemen aanpakken op volwassen wijze en niet meedoen aan politieke spelletjes. Ik geloof dan ook in de kracht van zelfsturing: inwoners ruimte bieden lokale kwesties samen op te lossen, met begrip voor elkaars wensen en behoeften.

 

Wij als gemeenteraad dienen de voorwaarden te scheppen waarbinnen dit zelfbestuur mogelijk is en steun te verlenen aan wie onvoldoende bij machte is om hieraan mee te doen. Ik heb er zin in!'


Foto-impressie