Gymzaal Wahlwiller voorlopig niet gesloopt

De laatste jaren zijn er in verschillende kernen scholen gesloten, dat was helaas niet te voorkomen door sterk dalende leerlingenaantallen. De gebouwen die daardoor leeg staan, worden dan de verantwoordelijkheid van de gemeente die er een nieuwe bestemming voor moet zien te vinden. Als dat niet lukt, wordt het gebouw in het uiterste geval gesloopt. Het slopen heeft als voordeel dat ook de onderhoudskosten wegvallen, maar is natuurlijk ook een vorm van kapitaalvernietiging.

 

Minstens zo belangrijk is de afweging of er een andere bestemming aan zo’n gebouw gegeven kan worden. Of die afweging in het verleden altijd even nauwkeurig is gemaakt is vaker in twijfel getrokken door de voorlopers van PRO. Want waarom zou je een voorziening waar alle kernen volgens alle partijen recht op hebben slopen, terwijl je deze nog hard nodig hebt?

 

Zeker bij de school in Wahlwiller was dat de vraag. Ook omdat wij wisten dat er verschillende geïnteresseerden waren om een nieuwe invulling te geven aan het gebouw. De bijbehorende gymzaal is in dat licht nog een bijzonder geval, deze is nog door verschillende verenigingen in gebruik en met name voor de carnavalsvereniging de Boemelaire onmisbaar. Zeker met het oog op het jubileum (5x11) dat in de gymzaal gevierd zou gaan worden in 2019.

 

Gelukkig is de geplande sloop eerder door omstandigheden uitgesteld en heeft onze wethouder Guido Houben nu, na overleg met de belanghebbenden, het verstandige besluit genomen de zaal in ieder geval te laten staan tot na de jubileum viering van CV de Boemelaire. Alaaf!