BLOG: Jack Cremers - Campagnetijd?

Het lijkt wel of er verkiezingen aankomen, allerlei kwesties worden aangehaald inclusief foldertjes in de bus. Tijd voor een kopje koffie en een nieuwe PRO-overweging.

 

Als fractievoorzitter van een raadsfractie heb je veel vergaderingen. Eén daarvan is het fractievoorzittersoverleg, niet openbaar maar wel belangrijk. Los van de directe politiek wordt daar met de burgemeester en de griffier door de fractievoorzitters van de verschillende partijen over de lopende zaken gesproken.

 

Daar worden bijvoorbeeld ook de raadsvergaderingen die geweest zijn nabesproken, een vast onderdeel van de agenda. Toch vond de oppositie het nodig om in een brief aan de burgemeester aan te geven dat men op het fractievoorzittersoverleg over de installatievergadering wilde praten en die brief ging ook naar de pers en deed nogal wat stof opwaaien. Het f.v.o. is inmiddels geweest, de vergadering is besproken, de ophef bleek een storm in een glas water, hoewel de volgende vergaderingen wel rustiger verliepen en we gaan weer verder. Wat blijft is de nare smaak over deze vreemde actie.

100 dagen

 

Een andere zaak die afgesproken werd in het f.v.o. is de 100 dagen regeling; geen regelmatig terugkerend agendapunt omdat dit alleen van toepassing is op een nieuwe coalitie. Wanneer er een nieuw college geïnstalleerd wordt is de afspraak dat de komende honderd dagen niet gebruikt worden om het nieuwe college te confronteren met de zaken voortkomend uit het oude college. Idealiter wordt deze periode gebruikt om in goed overleg zaken over te dragen van de oude op de nieuwe wethouders, dat is immers in het belang van allen maar zeker in het belang van de gemeente.

 

Hoe anders verloopt het nu in Gulpen-Wittem waar we nog voordat het nieuwe college benoemd was geconfronteerd werden en worden met allerlei aanvallen van de nieuwe oppositie op het lopende beleid. Als voorbeelden wil ik noemen de woonvisie, toch een traject waar het vorige college tot over de oren in zat en helemaal door en met hen is uitgevoerd, maar waar toen het naar de raad moest opeens helemaal niets meer van klopte. Het project ALP dat al 4 jaar voortsukkelt en waar nog steeds grote bezwaren tegen bestaan zowel bij omwonenden als bij ondernemers maar waar ook de provincie nog grote bedenkingen tegen heeft zou nu op stel en sprong doorgedrukt moeten worden.

 

Het plan om van de raadszaal een ruimte voor de burgers te maken dat door het CDA eerst volop gesteund werd en waarvoor op hun verzoek een architect werd ingeschakeld, maar dat nu opeens niet meer hoeft.

 

De Trambaanfietsroute waar in de raad door de portefeuillehouder 4 jaar lang geen enkele aandacht voor was, ook niet voor de duidelijke bezwaren van de inwoners, wordt nu plotseling aangehaald als het belangrijkste onderdeel van de samenwerking waarbij nota bene ons college de beslissing van het CDA van Vaals in de schoenen wordt geschoven.

 

Het centrumplan voor Gulpen waar zoals wij al steeds vreesden de financiering zo lek als een mandje blijkt, maar waar de oppositie de schuld legt bij het nieuwe college en dan nu de Pendiel in Eys: jaren geleden door het CDA ten gronde gericht en de afgelopen 4 jaar door zeer ongelukkig functioneren van de portefeuillehouder verzand in een diepe patstelling, waar alleen nog met erg veel geld uit te komen is. Zonder aan te geven waar de financiering dan nu vandaan moet komen, worden er twee oplossingen gegeven en waar zij zelf al die jaren hopeloos gefaald hebben willen ze nu de oplossing, jawel, binnen dertig dagen.

 

Op 31 mei is ons college geïnstalleerd, de 100 dagen zijn voorbij op 8 september en op 12 september is de volgende raadsvergadering, dan komt ook al snel de zomernota op de agenda: de stand van zaken in 2018, de laatste vijf maanden van het oude college en de eerste vier van het nieuwe, dan kunnen we zien wat er is gedaan… of niet is gedaan.