Tafeltje Dekje blijft alsnog bestaan!

Eén van de passiepunten uit het verkiezingsprogramma van PRO is zorgen voor kwetsbare mensen in onze gemeente. Wat ons betreft hoort een voorziening als Tafeltje Dekje daar absoluut bij. Dit zorgt er namelijk voor dat ouderen persoonlijk contact hebben met de vrijwilliger die de maaltijd komt brengen, wat eenzaamheid tegen gaat. Ook helpt de voorziening mee om het wonen in de eigen, vertrouwde omgeving mogelijk te laten blijven.

Na de verkiezingen hebben wij in het handboek bij ons coalitieakkoord nogmaals aangegeven dat wij dit samen met Balans Gulpen-Wittem een zeer belangrijk punt vinden:

 

"We zetten een actieplan op om eenzaamheid te bestrijden. Daarin onderzoeken we met de vrijwillige hulpdienst of een initiatief zoals Tafeltje Dekje weer ingevoerd kan worden." - Handboek 2018-2022

 

PRO Gulpen-Wittem is zeer verheugd dat het nieuwe college hier vandaag direct al uitvoering aan geeft. De eerdere beslissing om te stoppen wordt daarmee terug gedraaid. Tafeltje Dekje wordt eerst voor 6 maanden - tot 1 januari 2019 - verlengd, en in die tijd wordt bekeken hoe deze voorziening in de toekomst vormgegeven kan worden.

 

Wethouder Marion van der Kleij: 'We vinden het belangrijk dat ouderen ook na 1 januari 2019 een gezonde maaltijd kunnen nuttigen. We gaan daarom samen met de betrokkenen om tafel zitten om te onderzoeken op welke manier we dit in de toekomst het beste kunnen vormgeven.'

 

Door de warme maaltijdvoorziening met een half jaar te verlengen, wordt vermeden dat kwetsbare ouderen verstoken zouden raken van een gezonde warme maaltijd. De maaltijdvoorziening vindt daarom voorlopig op de vertrouwde wijze doorgang. Deelnemers en andere betrokkenen worden hierover zowel mondeling als schriftelijk geïnformeerd.


Tafeltje Dekje zoekt vrijwilligers!

De organisatie zoekt nog vrijwilligers die maaltijden rond willen brengen naar de deelnemers van Tafeltje Dekje. Reiskosten worden vergoed.

 

Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Truus Loozen via m.loozen2@kpnplanet.nl of telefonisch via 043-4551915.


Reactie Raadslid Ineke v.d. Laan:

Wauw, zo blij dat ik de nieuwe wind voel waaien!

 

Samen met Balans hebben we Tafeltje Dekje gered. Eén van de passiepunten uit ons coalitieakkoord.

 

Wij waren net als de vrijwilligers, deelnemers en andere betrokkenen boos en teleurgesteld toen het vorige college op 9 januari jl. besloot Tafeltje Dekje te stoppen. We stelden vragen aan het college en zochten de publiciteit.

 

De afgelopen maanden heb ik me echt zorgen gemaakt over hoe het verder moest met de oudere, kwetsbare mensen die hier gebruik van maken en niet wisten waar ze aan toe waren. Wat moesten ze doen na 30 juni?

 

Ik merkte dat jong en oud betrokken waren bij dit initiatief, dat eigenlijk zo simpel maar juist zo waardevol is. Mensen helpen bij het eten, een praatje maken, betrokkenheid tonen en misschien eenzaamheid doorbreken.

 

Het project wordt nu 6 maanden verlengd. In die tijd onderzoekt men hoe Tafeltje Dekje verder kan. Ik ga me als raadslid 100% inzetten bij het verder ontwikkelen tot een duurzaam project: als middel om eenzaamheid te bestrijden en om kwetsbare inwoners bij de eerste levensbehoefte te ondersteunen en bij te staan.

 

De vrijwilligers die dit al die jaren hebben gedaan verdienen een grote pluim.