PRO Gulpen-Wittem en Balans presenteren concept coalitieakkoord en kandidaat-wethouders

PRO Gulpen-Wittem, de winnaar van de verkiezingen, zal samen met Balans de nieuwe coalitie gaan vormen in Gulpen-Wittem. Dat was ook het advies na de informatieronde op basis van de gesprekken met alle partijen. Er zijn drie kandidaat-wethouders: Marion van der Kleij (PRO, portefeuille sociaal, cultuur en duurzaamheid), Jos Last (Balans, portefeuille fysieke domein en projecten) en Guido Houben (PRO, portefeuillehouder financiën, toerisme, wonen en vastgoed). Zij vormen na de installatie samen met burgemeester Nicole Ramaekers het nieuwe college. De twee partijen presenteren het concept coalitieakkoord onder het motto ‘Buiten de gebaande paden’.

 

PRO kiest bij de invulling van de tweede wethouderszetel voor iemand van buiten de gemeenteraad. Marion van der Kleij licht toe: ‘Balans en PRO hebben hoge ambities. We zijn jarenlang oppositiepartijen geweest. Nu willen we écht het verschil gaan maken. Die nieuwe rol heeft ervoor gezorgd dat wij ook buiten Gulpen-Wittem hebben gekeken. Het moest gewoon de meest geschikte kandidaat worden. Guido Houben is een krachtige, ervaren bestuurder met een groot netwerk die geheel achter onze plannen staat. Hij was de afgelopen vier jaar wethouder in Meerssen.

De kandidaat-wethouders van de beoogde coalitie: v.l.n.r.  Jos Last (Balans), Marion van der Kleij (PRO Gulpen-Wittem) en Guido Houben (PRO Gulpen-Wittem).

Concept coalitieakkoord

Het uitgebreide concept coalitieakkoord ‘Buiten de gebaande paden’ kent zes kernpunten. Als eerste wordt een andere bestuursstijl en een open cultuur in de gemeentelijke organisatie genoemd.

 

Onder de kop ‘Groots worden in kleinschaligheid en duurzaamheid’ somt de coalitie duurzame plannen op om het mooie landschap en de leefbaarheid in de kernen te behouden.

 

Extra aandacht komt er voor kwetsbare inwoners. Bijvoorbeeld door het bestrijden van laaggeletterdheid, armoede (met name kinderarmoede), huiselijk geweld en eenzaamheid.

 

Economische groei draagt bij aan welvaart. Maar die groei mag en kan volgens PRO en Balans niet altijd het doorslaggevend motief zijn bij álle politieke keuzes. Behoud van onze natuur, ons landschap en leefbaarheid voor inwoners spelen ook een belangrijke rol.

 

Begrijpelijke taal is belangrijk bij alle vormen van communicatie door de gemeente. De gehele gemeenteraad krijgt de ruimte om in gemeentelijke publicaties haar standpunten toe te lichten.

 

Bij zelfsturing in de kernen vindt de beoogde coalitie het belangrijk dat de wethouders, raadsleden en de ambtenaren meer durven los te laten.

 

Tot slot beschrijven PRO en Balans hoe ze de gemeente financieel gezond willen houden en wat hun standpunt is over de lopende grote projecten.

Handboek

Aan het concept coalitieakkoord is een uitgebreid handboek toegevoegd met een gedetailleerde uitwerking van alle voornemens. Nieuw zijn bijvoorbeeld de plannen voor meer biologische landbouw en biodiversiteit, in overleg met de agrariërs. En ook nieuw is het inrichten van een Groenloket en het blijvend betrekken van jongeren en lokale experts bij het beleid. Allerlei andere vormen van overleg worden aangekondigd. Samen met onderwijsmensen en (toeristische) ondernemers worden toekomstplannen ontwikkeld. 

Formatie

PRO en Balans kijken terug op een constructief formatieproces onder de bezielende begeleiding van formateur Tjeu Seeverens. Tijdens de onderhandelingen hebben - mede door zijn aanpak - PRO en Balans hun onderlinge samenwerking kunnen versterken. Hiermee is een stevige basis gelegd voor een collegiaal bestuur dat aan de slag wil gaan op basis van vertrouwen en respect.

 

Bekijk het concept Coalitieakkoord en het bijbehorende handboek

Het formatieteam van de beoogde coalitie: v.l.n.r. Guido Houben (PRO), Jos Last (Balans), Marion van der Kleij (PRO), Ed Cools (Balans) Tjeu Seeverens (formateur), Jack Cremers (PRO) en Ineke van der Laan (PRO).

Foto's: Al Rekko